BDO

Rewolucja w dziale HR w kontekście zmian przepisów o ochronie danych osobowych - RODO 2018 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1008017

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 12 grudzień 2017 - 12 grudzień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia
Cele i korzyści :
Każda firma musi zmierzyć się z faktem, że w przyszłym roku wejdzie w życie nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych. Wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wymusi zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Jednym z działów w firmie, który nie uniknie konieczności dostosowania się do nowych regulacji będą działy HR. Tym bardziej, że od maja 2018 roku za łamanie nowych przepisów wprowadzonych unijnym rozporządzeniem grożą, inaczej niż dotychczas, wysokie kary finansowe.
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia.
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności gospodarczej przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe, w zatem każdej firmy działającej na polskim rynku.
Program

1. Źródła i filozofia rewolucyjnych zmian

 • po co nam RODO? Cel i historia regulacji europejskiej
 • bezpośrednie stosowanie RODO: kto musi stosować nowe przepisy?
 • nowa polska ustawa uściślająca niektóre zagadnienia RODO. Czy zawiera przepisy istotne dla działu HR?
 • Grupa Robocza Art. 29: co w praktyce dają jej wytyczne? Jakie wskazówki wydano dla pracodawców?

2. Założenia RODO a dane w zatrudnieniu

 • fundamentalne zasady legalnego przetwarzania danych osobowych z praktycznymi wskazówkami
 • co pracodawca może wiedzieć o załodze, czyli które informacje można legalnie pozyskać?
 • dane szczególnych kategorii: które informacje wrażliwe można i warto przechowywać?
 • na jakiej podstawie przetwarzamy dane pracowników?
 • kiedy warto uzyskać zgodę pracownika i jak powinna brzmieć? Przykłady
 • rekrutujemy: legalne przetwarzanie danych kandydatów do pracy według RODO
 • rozstajemy się: jak długo można przechowywać dane pracowników?
 • monitorowanie załogi: środki i zasady kontroli wykonania pracy. Co można monitorować w zakładzie pracy, a co
  w terenie? Odcisk palca i GPS
 • komu i które dane pracowników można udostępnić: co można przekazać związkom zawodowym, komisji ZFŚŚ, członkom
  rodziny?
 • outsourcing danych kadrowych: praktyczne i prawne wymogi umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  Kto za co odpowiada?
 • jak prawidłowo przekazać dane osobowe w ramach grupy kapitałowej, a jak do państwa trzeciego?
 • nowe narzędzia pracowników do kontroli ich własnych danych osobowych: wgląd i prostowanie danych, prawo do bycia
  zapomnianym, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu, przenoszenie danych, profilowanie

3. Jak przygotować dział HR do nadchodzących zmian:

 • formalne wymogi RODO dla pracodawcy: najważniejszym zadaniem analiza ryzyka w zakresie ochrony danych
  osobowych
 • jak i o czym musimy informować pracowników: prawidłowa klauzula informacyjna jako jedno z głównych zadań działu
  HR. Praca na praktycznym przykładzie
 • niezbędna dokumentacja wewnętrzna z zakresu ochrony danych osobowych według RODO: rejestr czynności
  przetwarzania i zgłaszanie incydentów
 • wdrażanie systemu ochrony danych osobowych pracowników w zakresie projektowania i przetwarzania danych
  osobowych: wskazówki jak uniknąć błędów i jak je przygotować zgodnie z RODO
 • co zrobić w przypadku naruszenia danych zatrudnionych?

4. Stare / nowe instytucje i ich zadania

 • podstawowe pojęcia, czyli kto jest kim?
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO - nowe zadania i kompetencje
 • administrator, współadministratorzy, podmiot przetwarzający - zadania i obowiązki
 • Inspektor Ochrony Danych zamiast ABI: kiedy jest niezbędny?

5. Nowość: surowa odpowiedzialność za naruszenie regulacji RODO

 • znaczące kary pieniężne: kiedy i za co grożą?
 • wysokość i zasady nakładania kar
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 490 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera