BDO

Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej - 1 styczeń 2019 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 738918

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 20 wrzesień 2018 - 20 wrzesień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

NOWOŚĆ

Opis szkolenia

1 stycznia 2019 r., wejdą w życie nowe przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian a także wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji mają charakter rewolucyjny. Istotne jest aby z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować dział HR na nadchodzące zmiany prawne i nie narazić się na ewentualne sankcje ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.
Głównymi nowościami jest wprowadzenie możliwości prowadzenia elektronicznych akt osobowych oraz obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy pracownika. Skrócony zostanie także okres przechowywania akt

Program

1. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)

 • Jakie dokumenty mają się znaleźć w części A, B, C, D akt osobowych?
 • Do czego przeznaczona jest część C i D na nowych zasadach - nowe problemy praktyczne
 • Dodatkowa część akt osobowych - obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy pracownika
 • Skrócony okres przechowywania akt - 10 lat zamiast 50 lat

2. Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?

 • Czy dokumentacja elektroniczna ma taką samą ważność jak papierowa?
 • Kwestia podpisu elektronicznego
 • Obowiązki związane z informowaniem pracowników i byłych pracowników.
 • Czy można jednocześnie prowadzić akta osobowe w formie elektronicznej i papierowej?
 • Kiedy uznaje się że akta elektroniczne są zabezpieczone?

3. Wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych.
4. Zasady porządkowania dokumentacji pracowniczej.

 • Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem.
 • Zatarcie kary porządkowej.

5. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej - kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?
6. Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?
7. Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem.
8. Zmiany w umowach o pracę (porozumienia, aneksy do umowy, wypowiedzenia zmieniające) i ich dokumentowanie.
9. Wystawianie świadectwa pracy.
10. Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
11. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - zakres dokumentacji.
12. Dokumentacja ZUS - co musimy przechowywać?
13. Zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji.
14. Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP?
15. Co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera