BDO

Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 oraz zasady RODO a prowadzenie dokumentacji (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1086518

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 10 grudzień 2018 - 10 grudzień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności gospodarczej przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe, w zatem każdej firmy działającej na polskim rynku.
Program

1. Jak prowadzić dokumentację pracowniczą od 2019?

 • Definiujemy dokumentację pracowniczą.
 • Nowe zasady dotyczące części akt osobowych - tworzymy idealną teczkę osobową.
 • Do czego przeznaczona jest część C i D akt osobowych: wyzwania dla praktyki.
 • Nowy obowiązek: przechowywanie dokumentacji związanej z czasem pracy.
 • Skrócony okres przechowywania akt - 10 lat zamiast 50 lat.

2. Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?

 • Czy dokumentacja elektroniczna ma taką ważność jak papierowa?
 • Czy można jednocześnie prowadzić akta osobowe w formie elektronicznej i papierowej?
 • Ważny podpis elektroniczny.
 • Kolejny obowiązek informacyjny
 • Kiedy uznaje się, że akta elektroniczne są zabezpieczone?

3. Zasady przechowywania i porządkowania dokumentacji pracowniczej

 • Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia.
 • Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem.
 • Zatarcie kary porządkowej.

4. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

 • Kiedy musimy wydać dokumenty pracownikowi?
 • Zasady niszczenia dokumentacji?
 • Postępowanie z dokumentacją w razie likwidacji firmy.

5. Dokumentowanie zmian w umowach o pracę

 • Porozumienia, aneksy, wypowiedzenia zmieniające.
 • Zmiana regulaminów / układu zbiorowego.
 • Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 • Wystawianie świadectwa pracy: termin, obligatoryjna treść i pozostałe informacje. Zmiana treści świadectwa.

6. Odpowiedzialność za naruszenia

 • Jakie grożą kary za naruszenie nowych przepisów?
 • Na kogo może zostać nałożona kara w przypadku nieprawidłowości?
 • Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP? - praktyczne wskazówki.

7. Odrębności w zakresie dokumentacji:

 • Zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Zatrudnianie cudzoziemców i szczególne obowiązki przechowywania dokumentacji.
 • Co trzeba przechowywać w ramach dokumentacji ZUS?

8. Dział HR po wejściu w życie RODO

 • Uporządkowanie wiedzy w zakresie podstaw przetwarzania danych pracowniczych.
 • Czy w ogóle i na co potrzebujemy zgody kandydata do pracy? Pracownika?
 • Dane osobowe w projekcie Kodeksu Pracy i kwestionariuszach.
 • O czym musimy informować pracowników i współpracowników?
 • Czy skutecznie wdrożyliśmy RODO i przeanalizowaliśmy ryzyko?
 • Stanowisko PUODO w zakresie elektronicznej ewidencji czasu pracy.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych: kto komu powinien udzielać?
 • Udostępnianie akt: kiedy jest dopuszczalne, a kiedy nie?
 • Zasady RODO, a prowadzenie dokumentacji.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera