BDO

RODO - praktyczne aspekty dotyczące Działów Personalnych. Unijna reforma przepisów wynikającej z nowego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 628718

Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Termin: 15 czerwiec 2018 - 15 czerwiec 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Program

Część I - Prawne aspekty ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie

PODSTAWA PRAWNA
KONSULTACJE PRAWNE

1. Czym jest RODO?
2. Porównanie obecnego stanu prawnego z RODO.
3. Główne założenia i cele RODO:

  • znaczenie Preambuły RODO oraz jej najważniejsze założenia
  • cele RODO.

4. Trzy płaszczyzny wymogów z zakresu ochrony danych osobowych

  • Prawna
  • Organizacyjna
  • Informatyczna.

5.  Administrator Danych Osobowych.
6. Definicja danych osobowych na gruncie RODO, dane genetyczne, dane biometryczne.
7. Szczególne kategorie danych osobowych.
8. Brak klauzuli rozsądku.
9. Pojęcie i znaczenie zbioru danych.
10. Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
11. Konstrukcja RODO - indywidualna ocena ryzyka dokonywana przez Administratora Danych Osobowych a środki ochrony danych osobowych.
12. Urząd Ochrony Danych Osobowych.
13. Kary administracyjne, kontrole, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność cywilna związana z naruszeniem ochrony danych osobowych.
14. Zmiany w zasadach odpowiedzialności wprowadzane przez RODO.
15. Podmioty na gruncie RODO (Administrator Danych Osobowych, Odbiorca, Podmiot przetwarzający).
16. Współadministratorzy Danych Osobowych.
17. Podstawy przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO.
18. Warunki wyrażenia zgody na gruncie RODO, zgoda dziecka.
19. Przetwarzanie niewymagające identyfikacji.
20. Obowiązek informacyjny na gruncie RODO.
21. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz Ewidencja upoważnień
22. Prawa osób, których dane dotyczą:

  • Prawo doste
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Katowice
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera