BDO

RODO - praktyczne aspekty dotyczące Działów Personalnych. Unijna reforma przepisów wynikających z nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 601518

Miejsce: Kielce, Centrum miasta

Termin: 18 maj 2018 - 18 maj 2018

Cena: 430.00 zł +VAT

Program

Część I - Prawne aspekty ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie

PODSTAWA PRAWNA
KONSULTACJE PRAWNE

1. Czym jest RODO?
2. Porównanie obecnego stanu prawnego z RODO.
3. Główne założenia i cele RODO:

  • znaczenie Preambuły RODO oraz jej najważniejsze założenia
  • cele RODO.

4. Trzy płaszczyzny wymogów z zakresu ochrony danych osobowych

  • Prawna
  • Organizacyjna
  • Informatyczna.

5.  Administrator Danych Osobowych.
6. Definicja danych osobowych na gruncie RODO, dane genetyczne, dane biometryczne.
7. Szczególne kategorie danych osobowych.
8. Brak klauzuli rozsądku.
9. Pojęcie i znaczenie zbioru danych.
10. Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
11. Konstrukcja RODO - indywidualna ocena ryzyka dokonywana przez Administratora Danych Osobowych a środki ochrony danych osobowych.
12. Urząd Ochrony Danych Osobowych.
13. Kary administracyjne, kontrole, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność cywilna związana z naruszeniem ochrony danych osobowych.
14. Zmiany w zasadach odpowiedzialności wprowadzane przez RODO.
15. Podmioty na gruncie RODO (Administrator Danych Osobowych, Odbiorca, Podmiot przetwarzający).
16. Wspo

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 430 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Kielce
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera