BDO

odw RODO - Przetwarzanie danych kadrowych. Dane osobowe w zatrudnieniu (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 716018

Miejsce: Kraków, Centrum miasta

Termin: 20 sierpień 2018 - 20 sierpień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

CEL GŁÓWNY: Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i interpretacjami, jak również orzecznictwem w  zakresie poruszanej tematyki z ochrony danych osobowych w kontekście wchodzących w życie regulacji RODO.
Zdobycie tej wiedzy umożliwi uczestnikom samodzielne pełnienie funkcji związanych z ochroną danych osobowych jak również podniesie poziom bezpieczeństwa danych osobowych w instytucjach, które uczestnicy ci reprezentują. Dodatkowo uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie obowiązku prawnego, nakazującego aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby przeszkolone z przedmiotowej tematyki.

METODY DYDAKTYCZNE: Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy
w zajęciach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna, case study

ZAPLANOWANE REZULTATY - zdobycie wiedzy związanej z omawianym zakresem, zapoznanie z podstawowymi rozwiązaniami prawnymi, orzecznictwem, schematami funkcjonowania procedur opartych na przepisach RODO.

Program

1. Ochrona danych osobowych - wprowadzenie

 • ochrona danych osobowych w prawie krajowym
 • ochrona danych osobowych w prawie UE

2. Ochrona danych osobowych - na czym polega ochrona danych w praktyce, czym są dane osobowe

 • dane osobowe i ich przetwarzanie
 • czym są dane osobowe
 • czy imię i nazwisko to dane osobowe
 • szczególna kategoria danych osobowych - dane wrażliwe
 • dane osobowe - tzw. zwykłe, tzw. sensytywne, w tym biometryczne

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

 • zasada legalności - praktyczne aspekty kryteriów prawnych
 • zasada celowości w przetwarzaniu danych osobowych
 • zasada adekwatności zbieranych danych
 • zasada poprawności merytorycznej i jej oceny
 • zasada ograniczonego czasu - i możliwe optymalizacje

4. Przetwarzanie danych kadrowych - dane osobowe w zatrudnieniu

 • wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, a rekrutacja pracowników
 • zgoda na przetwarzanie danych kadrowych
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • fundamentalne zasady legalnego przetwarzania danych osobowych z praktycznymi wskazówkami
 • co pracodawca może wiedzieć o załodze, czyli które informacje można legalnie pozyskać
 • dane szczególnych kategorii: które informacje wrażliwe można i warto przechowywać
 • kiedy warto uzyskać zgodę pracownika, a kiedy zgoda nie jest wymagana
 • legalne przetwarzanie danych kandydatów do pracy według RODO
 • jak długo można przechowywać dane pracowników
 • monitorowanie załogi: czym jest monitoring w pracy, środki i zasady kontroli wykonania pracy, co można monitorować
  w zakładzie pracy, a co w terenie
 • komu i które dane pracowników można udostępnić
 • outsourcing danych kadrowych: nowe wymogi umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • nowe narzędzia pracowników do kontroli ich własnych danych osobowych: wgląd i prostowanie danych, prawo do
  bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu, przenoszenie danych, profilowanie

5. Dokumentacja wymagana przez przepisy  o ochronie danych osobowych

6. Najczęstsze naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji oraz prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 
7. Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna z zakresu ochrony danych osobowych

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera