BDO

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 426718

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 16 marzec 2018 - 16 marzec 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Grupa docelowa: osoby zajmujące się rozliczaniem ZFŚS

Cel szkolenia: kompleksowe omówienie tematyki ZFŚS wraz ze wskazaniem możliwości wprowadzania różnego rodzaju świadczeń i ich konsekwencji finansowych. Na szkoleniu zostaną przedstawione argumenty, jak bronić się przed zarzutami ZUS dotyczącymi ZFŚS.

Program

1. Cele tworzenia ZFŚS

 • Zaspokajanie potrzeb socjalnych jako jedna z zasad prawa pracy
 • Definicja działalności socjalnej
 • Obiekty socjalne
 • Wychowanie przedszkolne

2. Osoby uprawnione

 • Osoby uprawnione z mocy ustawy
 • Osoby uprawnione z mocy regulaminu

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Zasady tworzenia ZFŚS
 • Podmioty zobowiązane do tworzenia
 • Wpłaty na ZFŚS
 • Odpisy i zwiększenia 2018 r.
 • Likwidacja ZFŚS
 • Możliwość uwolnienia się od ZFŚS
 • Zmiany podmiotowe po stronie pracodawcy a tworzenie ZFŚS

4. Przeznaczanie środków

 • Kryteria socjalne
 • Różnicowanie świadczeń
 • Ustalanie sytuacji socjalnej
 • Ochrona danych osobowych (RODO) a informacje składane przez osoby uprawnione
 • Dokumentowanie sytuacji socjalnej
 • 500+ a sytuacja majątkowa
 • Alimenty a sytuacja majątkowa

5. Świadczenie urlopowe

 • Definicja
 • Sposób ustalania i wypłacania świadczenia urlopowego
 • Świadczenie urlopowe a dofinansowanie wypoczynku ze środków ZFŚS


6. Działalność socjalna a koszty uzyskania

 • Wpłaty na ZFŚS
 • Wyłączenie dotyczące działalności socjalnej
 • Świadczenie urlopowe

7. Świadczenia socjalne a przychody pracownicze

 • Definicja przychodu podatkowego
 • Świadczenia z ZFŚS a przychody podatkowe
 • Zwolnienia przedmiotowe - nowe kwoty świadczeń 2018 r.
 • Zastosowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 7/13) do świadczeń z ZFŚS

8. Zwolnienie od składek ZUS

 • Warunki skorzystania ze zwolnienia w przypadku świadczeń z ZFŚS
 • Czy świadczenia "po równo" podlegają oskładkowaniu
 • Ubezpieczeniowe konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 7/13)
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera