BDO

Zmiany w prawie pracy 2018 i bieżące kontrowersje (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 400917

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 15 luty 2018 - 15 luty 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

W praktyce kadrowej pracodawcy zasadnicze znaczenie ma zapoznanie się z najnowszymi zmianami prawa pracy.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w sposób interaktywny i warsztatowy z zaawansowanymi problemami prawa pracy niezbędnymi w pracy specjalistów ds. kadr, menedżerów personalnych, menedżerów

Program

1. Założenia reformy prawa pracy - likwidacja zatrudnień na umowach zlecenia - 2018/2019 
2. RODO 2018 - zarys nowych obowiązków dla pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych - dział HR i nowe wyzwania - maj 2018
3. Nowy wiek emerytalny od 1 października 2017 a ochrona przedemerytalna pracownika - problematyczne przepisy przejściowe

 • Jak liczyć czteroletni okres ochrony pracownika?
 • Czy przepisy przejściowe mają zastosowanie do osób nie będących pracownikami na dzień 1 października 2017r.?

4. Zmiany w świadectwach pracy i innych przepisach KP- 1 styczeń 2017

 • Nowe zasady dotyczące wystawiania świadectw pracy
 •  Nowy wzorzec świadectw pracy
 • Przepisy przejściowe dotyczące wystawiania świadectw pracy po 24 miesiącach pracy
 • Nowe zasady dotyczące regulaminów wynagradzania i regulaminu pracy
 • Umowa o współodpowiedzialności za mienie powierzone na nowych zasadach
 • Nowe terminy na odwołanie się pracownika do sądu pracy

5. Projektowane zmiany w zakresie Elektronicznego Prawa Pracy 2018

 • Zatrudnianie i zwalnianie pracownika
 • Dokumentacja elektroniczna

6.  Zmiany w umowach terminowych 2016

 • Ograniczenie czasowe i ilościowe dla umów na czas określony
 • Sposoby na obejście ograniczeń czasowych i ilościowych - praktyka
 • Nowe okresy wypowiedzenia, nowe przepisy przejściowe, praktyka stosowania
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - nowe zasady i problemy interpretacyjne
 • Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Nowych katalog umów o pracę w polskim prawie
 • Pułapki dla pracodawców w przepisach przejściowych - praktyka stosowania
 • Nowe możliwości kontrolne PIP
 • Nowe obowiązki pracodawców względem PIP
 • Problem trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji umów o pracę

7.  Zmiany w urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych 2016

 • Nowe zasady korzystania z urlopów fakultatywnych - tryb full opcja i tryb klasyczny na zupełnie nowych zasadach
 • Nowe definicje w tematyce urlopów macierzyńskich
 • Nowy urlop rodzicielski zasady stosowania, wymiar, wątpliwości interpretacyjne
 • Nowe zasady dotyczące urlopów macierzyńskich obligatoryjnych
 • Porzucenie dziecka
 • Śmierć matki
 • Matka w szpitalu
 • Niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • Nowe możliwości dla rodziców ubezpieczonych z innego tytułu niż stosunek pracy
 • Nowe zasady dotyczące nieubezpieczonych matek w sytuacji śmierci, porzucenia, braku możliwości sprawowania osobistej opieki
 • Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim
 • Zasady liczenia dodatkowego urlopu proporcjonalnego
 • Zasady liczenia dodatkowego bonusu do urlopu proporcjonalnego
 • Kontrowersje i możliwe problemy praktyczne
 • Łączne korzystanie z urlopu rodzicielskiego - nowe zasady
 • Urlop ojcowski na nowych zasadach
 • Rozliczenie godzinowe jako nowa możliwość dla rodziców korzystających z tzw 2 dni na dziecko
 • Nowe ograniczenia czasowe w wykorzystaniu urlopów rodzicielskiego i wychowawczego
 • Przepisy przejściowe - kontrowersje praktyczne

8.  Zmiany w ustawie o związkach zawodowych 2018

 • Nowe zasady dotyczące związkowców - nie pracowników
 • Reprezentatywny związek zawodowy - nowe definicje
 • Nowe zasady dotyczące sporów zbiorowych
 • Zmiany w zakresie zwolnień doraźnych na czynności związkowe
 • Nowe sankcje dla pracodawcy i związków zawodowych
 • Zmiany zasad dotyczących udostępniania związkom zawodowym informacji
 • Nowa rola Państwowej Inspekcji Pracy w kwestiach związkowych
 • Nowe zasady dotyczące kontroli liczebności związkowców w zakładzie

9.  Płaca minimalna dla zleceniobiorców i samozatrudnionych - zmiany 1 styczeń 2017

 • Powiązanie płacy minimalnej dla pracowników z płacą minimalną dla cywilnoprawnych - konsekwencje
 • Przepisy przejściowe do 1 stycznia 2017 r.
 • Ewidencja godzin pracy zleceniobiorców i samozatrudnionych

10. Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce - 2018

 • Nowe zasady zatrudniania obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii - zniesienie oświadczeń do PUP
 • Nowe zezwolenia na prace sezonowe i krótkoterminowe
 • Nowe sankcje i procedury administracyjne

11.Nowe zasady walki z nielegalnym zatrudnieniem - zmiany w Kodeksie pracy - 1 września 2016
12.Nowe zasady dotyczące zatrudniania i korzystania z pracowników tymczasowych - zmiany 2017

 • Ograniczenie możliwości obejścia przepisów o pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika więcej niż łącznie 18
  miesięcy
 • Zmiany w zasadach wystawiania świadectw pracy pracowników tymczasowych
 • Nowe sankcje wykroczeniowe dla agencji pracy tymczasowych i pracodawców użytkowników
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera