BDO

Psychologiczne aspekty windykacji (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 475718

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 21 maj 2018 - 22 maj 2018

Cena: 980.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Wiedza przekazywana w trakcie tego szkolenia jest uniwersalna- można ją z powodzeniem wykorzystać w życiu codziennym, rodzinnym a szczególnie zawodowym.

Jak prowadzić proces windykacji, aby przyniósł oczekiwane efekty, a strategia odzyskiwania należności naszej organizacji była sprawna, przebiegała szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z Klientem? Jednocześnie pojawia się wiele innych pytań, a mianowicie:

 Czy w każdej firmie jest taki sam schemat rozmowy? 
 Czy każda rozmowa ma ten sam cel? 
 Z jakich narzędzi korzysta Państwa firma w procesie windykacji?

Czy sama wiedza prawna dotycząca zagadnień związanych z windykacją daje gwarancję skuteczności? Okazuje się, że nie. Badania wskazują, że aż 80 % należności jest odzyskiwanych w trakcie "miękkiej windykacji". W całym procesie windykacji niezbędna jest umiejętność skutecznego posługiwania się wiedzą prawną. W trakcie tego szkolenia uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności posługiwania się wiedzą prawną oraz psychologiczną aby zwiększyć efektywność procesu windykacji.

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu stosowanych metod ograniczania ryzyka związanego z windykacją należności. Osoby, których odpowiedzialność zawodowa obejmuje m.in. rolę nawiązywania współpracy, windykacji należności, kooperacji, negocjowania umów i warunków w relacji prawno- ekonomicznej oraz renegocjowania.

W trakcie szkolenia odpowiemy na pytania:
- mówić, czy zadawać pytania
- jak zachować się w każdej sytuacji windykacyjnej, tak aby za każdym razem uzyskać wpłatę albo wycofać się z procesu sprzedaży
- jak przejąć kontrolę nad procesem sprzedaży, kierując zachowaniem Klienta
- dlaczego Klienci kłamią i jakie pytania pozwolą ci odkryć prawdę
- kiedy nie należy zbierać informacji ani przygotowywać oferty, chociaż Klient o to prosi
- dlaczego ochocze wyświadczanie przysług Klientowi działa na niekorzyść waszej relacji.


Korzyści dla firmy:
1. szybkie podniesienie wydajności procesu windykacji,
2. zmniejszenie zaległości płatniczych klientów- mniejsze rezerwy obowiązkowe,
3. mniej Klientów z zaległościami- to więcej potencjalnych klientów- zwiększenie sprzedaży,
4. zmniejszenie wypalenia zawodowego windykatorów- małe koszty rekrutacji i wdrożenia pracowników,
5. wzrost obrotów firmy- zwiększenie satysfakcji z pracy handlowców- windykatorów,
6. lepsza możliwość planowania działań firmy,
7. spokój i poczucie stabilizacji firmy i pracowników.


PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE ZNAŁ I SKUTECZNIE POTRAFIŁ:
- wykorzystać wiedzę prawną w celu wyegzekwowania należności.   
- posługiwać się psychologicznymi technikami wywierania wpływu, 
- rozpoznać grę dłużnika i skutecznie poprowadzić rozmowę windykacyjną,
- pomimo specyfiki rozmowy i zagadnienia zbudować i utrzymać dobre relacje z Klientem, ponieważ jest to jedyny sposób, aby mieć szansę na wpłynięcia na jego decyzję.

Program
 1. Budowanie pierwszego wrażenia zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i telefonicznym,
 2. Elementy mowy ciała:
   proksemika - nauka o strefie komfortu i jej znaczenie w procesie sprzedaży,
   przywitanie - w jaki sposób podajesz dłoń,
   gesty -  prawidłowe odczytywanie w procesie sprzedaży i windykacji - kiedy Klient jest gotowy do podpisania umowy,
   najważniejsze informacje- w jakiej sytuacji należy je przekazywać
 3. Rozpoznawanie kłamstwa:
   praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat mowy ciała,
   psychologiczne aspekty kłamstwa- wpływ na proces komunikacji w biznesie i w życiu codziennym.
 4. Podstawowe reguły rozmów windykacyjnych:
   schemat rozmowy - ułatwia, czy utrudnia rozmowę telefoniczną,
   zalety i wady skryptu rozmowy,
   tempo mówienia, tembr głosu, intonacja- znaczenie dla jakości przekazu.
 5. Psychologiczne techniki windykacyjne:
   techniki zadawania pytań,
   aktywne potrzeby psychologiczne Klientów,
   wszczepianie obrazu- różowy słoń,
   adwokat diabła,
   emocje w negocjacjach,
   bay pasy;
   siła pauzy.
 6. Psychologia poznawcza w windykacji:
   reguła dysonansu
   reguła wzajemności
   reguła konsekwencji
   reguła psychicznego rozstania się z długiem
 7. Podstawowe zasady i strategie negocjacji,
   przegrany - przegrany,
   wygrany - przegrany
   wygrany - wygrany.
 8. Strategie windykacyjne,
   korzyść psychologiczna,
   ugoda, czy sąd,
   przetrwanie trudnej sytuacji na rynku.
 9. Gry dłużników:
   Gra na czas
   Gra na biedę
   Gra reklamacyjna
   Gra na krwiopijcę
   Gra prawna
 10. Schemat telefonicznej rozmowy windykacyjnej:
   etapy rozmowy telefonicznej,
   błędy techniczne,
   błędy negocjacyjne,
   odsłanianie intencji w rozmowie z dłużnikiem.
   schemat zapowiadania sankcji,
 11. Ćwiczenia praktyczne, gry strategiczne

 

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE
Współpraca:

Cena* :

980 zł + 23% VAT - za jedną osobę
900 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera