BDO

E-ZLA i zmiany w dokumentach ZUS od 1 stycznia 2019r. (E-akta) (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1018818

Miejsce: Rzeszów, Centrum miasta

Termin: 15 listopad 2018 - 15 listopad 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Prowadzący
Katarzyna Sobieszczańska
niezależny ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi i sprawami ZUS. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 10-letnim doświadczeniem. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z dużych banków. Obecnie samodzielny przedsiębiorca wspierający firmy w zakresie spraw ZUS (m.in. kontrole, korygowanie dokumentów, doradztwo) a także świadczący usługi kadrowo-płacowe. Trener z zakresu spraw ZUS i obsługi programu Płatnik - specjalista w zakresie korygowania dokumentów.
Cel szkolenia

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z zasadami wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich E-ZLA,
 • poznanie korzyści i zagrożeń związanych z obsługą E-ZLA,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi E-ZLA na Platformie Usług Elektronicznych,
 • poznanie nowych obowiązków płatników składek związanych ze skróceniem przechowywania dokumentacji kadrowej od 1 stycznia 2019r.

Uczestnicy szkolenia:

 • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem
 • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
 • osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń społecznych
Program

I. Elektroniczne zwolnienia lekarskie.
1. Zasady wypełniania zaświadczenia o niezdolności do pracy ZUS ZLA - na czym polega obowiązek kontroli formalnej i merytorycznej zwolnień lekarskich dokonywanej przez pracodawców (płatników składek).
2. Jakie niezbędne informacje musi zawierać zaświadczenie o niezdolności do pracy - czym różni się nowe E-ZLA od dotychczasowych zwolnień lekarskich?
3. Jakie korzyści i zagrożenia dla pracodawców i pracowników wprowadza nowa forma zwolnienia lekarskiego - problemy pracodawców w organizacji pracy działów kadrowo-płacowych po wprowadzeniu E-ZLA od 1 grudnia 2018r.
4. Czy od 1 grudnia 2018r. wszyscy płatnicy składek muszą uruchomić dostęp do PUE by odbierać E-ZLA?.
5. Zasady wystawiania przez lekarzy zwolnień lekarskich za okresy wsteczne i na okresy przyszłe.
6. Nowe formy zwolnień lekarskich od 1 grudnia 2018r.:

 • E-ZLA
 • papierowe formy zwolnień lekarskich - zasady wystawiania zwolnień lekarskich w firmie wydruku i zaświadczenia na formularzu ( tzw. tryb alternatywny).

7. Zmiany w sposobie korygowania zwolnień lekarskich po wprowadzeniu E-ZLA:

 • jakie działania powinien podjąć pracodawca jeżeli zauważy nieprawidłowości w nowych zwolnieniach lekarskich?
 • w jaki sposób można zgłaszać błędy w zwolnieniach?
 • korygowanie zwolnień wystawionych na PUE ( E-ZLA),
 • korygowanie nowych zwolnień lekarskich wystawionych w formie papierowej.

8. Wystawianie zwolnienia lekarskiego E-ZLA przez lekarza - o czym pracodawca wiedzieć powinien:

 • kiedy lekarz ma prawo do wystawiania zwolnień lekarskich?
 • z jaką datą wystawiane są nowe E-ZLA?
 • jakie dane udostępnia lekarzowi ZUS?
 • czy lekarz ma obowiązek weryfikacji danych pacjenta pobranych z ZUS?
 • adres pacjenta na zwolnieniu lekarskim,
 • weryfikowanie okresu niezdolności do pracy a wcześniejsze zwolnienia wystawione przez innych lekarzy,
 • skąd lekarz wie w jakiej formie ma wystawić nowe zwolnienie?
 • wystawianie zwolnienia lekarskiego dla pacjenta zatrudnionego w kilku zakładach pracy,
 • wystawianie zwolnienia lekarskiego na opiekę nad członkiem rodziny,
 • umieszczanie kodu literowego A na nowych E-ZLA,
 • zasady dzielenia zwolnień lekarskich wystawianych za okresy wsteczne,
 • wystawianie zwolnień na nakładające się okresy i komunikowanie przerwy między zwolnieniami,
 • stwierdzanie nieważności E-ZLA,
 • wystawianie zwolnienia lekarskiego przez szpital lub inny podmiot świadczący całodobowe usługi lecznicze w trakcie trwania innego E-ZLA,
 • wysyłka zwolnienia elektronicznego.

9. Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych (PUE):

 • co zrobić, aby otrzymywać powiadomienia o wpłynięciu zwolnienia na Platformę Usług Elektronicznych? - ustawienia subskrypcji i formy powiadomień
 • gdzie na PUE znajdują się nowe E-ZLA?
 • w jaki sposób można pobrać zwolnienie lekarskie z PUE?
 • sposób archiwizacji nowych zwolnień lekarskich,
 • czy z PUE zwolnienie lekarskie można niechcący usunąć?
 • czy zwolnienia lekarskie, które wpłynęły na PUE płatnik ma obowiązek drukować?

10. Statusy zwolnień lekarskich na PUE - wpływ statusu zwolnienia na jego rozliczenie przez pracodawcę.
11. Problemy praktyczne związane z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich:

 • w jaki sposób będzie wystawiane zwolnienie lekarskie w sytuacji nowego pracownika, który jeszcze nie został zgłoszony do ZUS?,
 • co zrobić ze zwolnieniem lekarskim jeżeli pracownik nie skorzystał ze zwolnienia i świadczył pracę w okresie niezdolności do pracy?
 • pracownik chce wrócić szybciej do pracy - jak dokonać skrócenia zwolnienia lekarskiego wystawionego elektronicznie?
 • pracodawca otrzymał na PUE E-ZLA a pracownik stawił się w pracy - czy pracodawca może dopuścić pracownika do pracy? Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca w przypadku, gdy dopuści do pracy pracownika posiadającego aktualne zaświadczenie o niezdolności do pracy.
 • zakład pracy rozliczył zwolnienie lekarskie ( wypłacił zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe) a E-ZLA zostało unieważnione po dokonaniu wypłaty świadczenia przez płatnika, co powinien w takiej sytuacji zrobić płatnik zasiłku?
 • dlaczego pracodawca otrzymuje na PUE E-ZLA zwolnionych pracowników - czy w takiej sytuacji pracodawca ma jakieś obowiązki w związku z otrzymanym zwolnieniem?

12. Obniżanie zasiłku chorobowego o 25% po wprowadzeniu E-ZLA.
13. Zmiany w dokumentacji zasiłkowej w związku z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich ( E-ZLA) od 1 grudnia 2018r.:

 • dokumentacja zasiłkowa prowadzona przez płatnika, który wypłaca zasiłki,
 • elektroniczne Z-3, Z-3a, Z-3b
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

 

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Rzeszów
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera