BDO

Emerytalna rewolucja 2019: Pracownicze Plany Kapitałowe

Kod: 1073918

Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Termin: 10 styczeń 2019 - 10 styczeń 2019

Cena: 520.00 zł +VAT

Prowadzący
Katarzyna Ziółkowska

 jest radcą prawnym w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce prawa pracy i danych osobowych, w tym w prowadzeniu niezbędnej dokumentacji w zakresie legalizacji przetwarzania danych oraz powierzenia ich przetwarzania innym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej. Była wieloletnim szefem zespołu Employment & Pensions w międzynarodowej kancelarii. Współautorka publikacji wydanej w Niemczech "Praxishandbuch: Compliance Unternehmen" ("Podręcznik praktyka: Legalne zarządzanie przedsiębiorstwem"), m.in. w zakresie polskiego prawa danych osobowych.

 

Cel szkolenia

Cele i korzyści :
Już od 1 stycznia 2019r. mogą zacząć obowiązywać przepisy Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, co dla niektórych pracodawców oznacza odprowadzenie pierwszych składek do PPK już w drugiej połowie 2019 roku. Dla innych podmiotów obowiązek ten może być odsunięty w czasie, mimo to jest on nieunikniony. PPK zapewne staną się popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców.
Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według projektu Ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające - przy czym nie są to wyłącznie pracodawcy - oraz osoby zatrudnione.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Chcemy ułatwić Państwu sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Program

1. Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
2. Cel wprowadzania reformy emerytalnej:

 • rola, którą mają spełnić PPK
 • inne formy oszczędzenia na emeryturę
 • czym PPK różni się od PPE
 • zasady tworzenia PPK

3. Co pracodawca musi wiedzieć o PPK

 • kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia
  - ustawowe terminy
  - możliwości zwolnienia
 • procedura tworzenia PPK
 • dwa rodzaje umów tworzące łącznie PPK w firmie
 • składki do PPK i inne wpłaty w ramach PPK
 • niezbędne kroki do utworzenia PPK
 • czym kierować się wybierając usługodawcę PPK
 • skutki braku wyboru oferty na umowę o zarządzanie PPK
 • obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
 • opodatkowanie i zwolnienia dla pracownika i pracodawcy - kwestie ogólne
 • rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK

4. Zasady uczestnictwa pracowników w PPK

 • obligatoryjne członkostwo na start
 • kto, kiedy i jak musi / może się zapisać?
 • wystąpienie z PPK. I co dalej?
 • co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy?
 • sytuacja osobista pracownika a PPK: śmierć, rozwód
 • kiedy i jak można dysponować środkami z PPK
  - przed 60 rokiem życia
  - po przekroczeniu 60 roku życia

5. Los środków w PPK

 • rodzaje wpłat
 • zachęty do inwestowania od państwa
 • zasady inwestowania
 • koszty zarządzania PPK - ustawowe limity
 • nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 • sankcje
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Katowice
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera