BDO

odw-Emerytury w 2018r. - w świetle najnowszych zmian (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 4318

Miejsce: Kraków, Centrum miasta

Termin: 29 styczeń 2018 - 29 styczeń 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel szkolenia:

 • omówienie zmian w ustawie o emeryturach i rentach  dotyczących obniżenia wieku emerytalnego, które mają odniesienie również do innych świadczeń
 • omówienie zmian w warunkach nabywania uprawnień do świadczeń emerytalnych i rentowych
 • omówienie zmian w ustalaniu wysokości świadczeń od 01.10.2017 r.
Program

1. Zmiany w przepisach emerytalnych od października 2017 roku:

 • nowy wiek emerytalny,
 • warunki prawa do emerytury,
 • wpływ obniżenia wieku emerytalnego na przyznawane dotychczas świadczenia,
 • pozostałe zmiany przepisów.

2. Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31.12.1948r.:

 • warunki prawa,
 • zasady ustalania wysokości,
 • niezbędne dokumenty,
 • emerytura kapitałowa.

3. Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach:

 • warunki prawa,
 • niezbędne dokumenty,
 • wpływ rekompensaty na wysokość emerytury.

4. Emerytura częściowa:

 • prawo i wysokość,
 • niezbędne dokumenty.
 • warunki i skutki zamiany na emeryturę w wieku powszechnym

5. Wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach:

 • prawo i wysokość, 
 • niezbędne dokumenty.

6. Emerytura pomostowa:

 • prawo i wysokość,
 • niezbędne dokumenty.

7. Konsultacje w sprawach indywidualnych.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera