BDO

Zasiłki w 2018r od teorii do praktyki - jak interpretować przepisy (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1086718

Miejsce: Rzeszów, Centrum miasta

Termin: 10 grudzień 2018 - 10 grudzień 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo - płacowych  zajmujących się ustalaniem prawa oraz naliczaniem podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Szkolenie ma na celu zapoznanie z nowymi drukami Z-15A i Z-15B oraz nowymi regulacjami prawa a także z propozycjami zmian. Szkolenie pomoże zaktualizować wiedzę na temat świadczeń z tytułu choroby, zasiłków macierzyńskich i opiekuńczych oraz pozbyć się wątpliwości jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru świadczeń i  jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w jego podstawie.

Aktualności:

 • zmiany w "ustawie zasiłkowej" dotyczące prawa do zasiłku opiekuńczego na dziecko niepełnosprawne w wieku do ukończenia 18 lat i zasady dokumentowania tego prawa,
 • w związku z ustawą o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018, poz. 1076)
 • nowe druki ZUS Z 15 A i ZUS Z 15 B
Program

1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 • wysokość świadczeń chorobowych
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu
  zasiłkowego
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji

2. Zaświadczenia lekarskie: zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku

 • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
 • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:
   - posiadającego profil płatnika
   - nieposiadającego profilu płatnika
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
   - pierwszego zwolnienia
   - kolejnych zwolnień
 • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:
   - posiada profil płatnika
   - nie posiada profilu płatnika składek
 • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny  (ZUS ZLA, e-ZLA) 

3. Uprawnienia rodzicielskie:
    Zasiłek macierzyński:

 • za okres urlopu "podstawowego" z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • za okres urlopu rodzicielskiego:
  - możliwość odroczenia urlopu
  - wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

 

Cena: 490 + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Rzeszów
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera