BDO

odw-Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1010517

Miejsce: Kraków, Centrum miasta

Termin: 19 grudzień 2017 - 19 grudzień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z najnowszymi zmianami w zakresie ubezpieczeń społecznych wprowadzanych od 2018r.
 • przybliżenie zmian w ubezpieczeniach, które weszły w życie w 2017r.
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ubezpieczeń społecznych.


Uczestnicy szkolenia:

 • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych, zainteresowani jej poszerzeniem
Program

1. E-składka - nowy sposób opłacania składek ZUS:

 • Zmiany w opłacaniu składek ZUS od 1 stycznia 2018r.
 • Nadawanie indywidualnego Numeru Rachunku Składkowego (NRS) - struktura rachunku
 • Jak sprawdzić czy autorem informacji o NRS jest na pewno ZUS? ( problem ewentualnych oszustw),
 • Kiedy firma otrzyma informację o NRS?
 • Zmiana zasad rozliczania składek od 1 stycznia 2018r.- nowy sposób księgowania składek na poszczególne fundusze (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP) - jak będzie ustalany podział procentowy
 • Korzyści dla płatnika składek z wdrożenia e-składki.
 • Co stanie się ze składkami, jeżeli płatnik składek po 1 stycznia 2018r. wyśle do ZUS składki na dotychczasowym przelewie?
 • Problemy praktyczne płatników składek, które spowoduje wprowadzenie e-składki od 2018r.
 • Dlaczego warto przed 31 grudnia 2017r. wystąpić do ZUS o rozliczenie konta i ustalenie salda płatnika?

2. E-ZLA - wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich od 1 lipca 2018r.:

 • Korzyści i zagrożenia z wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich ( pracownik, pracodawca, lekarz, ZUS),
 • Platforma Usług Rozliczeniowych jako narzędzie do odbioru e-zwolnień.
 • Jak ustawić subskrypcję powiadamiania o zwolnieniach lekarskich, które wpłynęły na PUE?
 • Jak pobrać zwolnienia lekarskie z PUE?
 • Czy zwolnienia lekarskie, które wpłynęły na PUE płatnik ma obowiązek drukować?
 • Co zrobić ze zwolnieniem lekarskim jeżeli pracownik nie skorzystał ze zwolnienia i świadczył pracę w okresie niezdolności do pracy?
 • Jakie działania powinien podjąć pracodawca jeżeli zauważy błędnie wystawione elektroniczne zwolnienie lekarskie?
 • Rodzaje statusów zwolnień lekarskich na PUE.
 • Obowiązki płatników składek w zakresie dokumentacji zasiłkowej, którą należy przekazać do ZUS w przypadku otrzymania elektronicznego zwolnienia lekarskiego.
 • Praktyczne problemy płatników składek związane z bieżącą obsługą elektronicznych zwolnień lekarskich.

3. Zmiany w opłacaniu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 5 września 2017r.
4. Zmiany w opłacaniu składek przez osoby prowadzące działalność i ich wpływ na rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych od 2018r. ( zbieg z umową o pracę, umową zlecenia itd.).
5. Kontrole ZUS od 2018r.:

 • Zmiany w zasadach i zakresie przeprowadzania kontroli przez ZUS od 2018r. - m.in. kontrole zatrudniania cudzoziemców,
 • Jak skutecznie przygotować się do kontroli ZUS,
 • Obowiązki płatnika składek w trakcie kontroli,
 • Jakie prawa w czasie kontroli ma płatnik składek i jak skutecznie odwołać się od protokołu?
 • Czy ZUS może w czasie kontroli uznać umowę zlecenia za umowę o pracę?

6. Układy ratalne i umorzenia składek a E-składka od 1 stycznia 2018:

 • Dlaczego płatnik zalegający ze składkami ZUS powinien przed wprowadzeniem  E-składki wystąpić o układ ratalny lub umorzenie?
 • Czym jest układ ratalny?
 • Jakie korzyści niesie ze sobą zawarcie przez płatnika składek umowy o układ ratalny?
 • Jakie warunki musi spełnić płatnik, aby mógł ubiegać się o układ ratalny?
 • Jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty do niego załączyć?
 • Kiedy ZUS może odmówić rozłożenia zadłużenia na raty?
 • Kto może starać się o całkowite umorzenie zaległych składek?
 • Jakie warunki trzeba spełnić aby umorzenie było możliwe?

7. Złagodzenie sankcji nakładanych na płatnika w razie nieprawidłowości w ustaleniu wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.
8. Zmiany w zasadach wydawania zaświadczeń o niezaleganiu.
9. Sankcje jakie może stosować ZUS w przypadku płatników składek, którzy nie wywiązują się z obowiązków ubezpieczeniowych.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

 

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera