BDO


ZUS szkolenia

Szkolenia te kompleksowo przedstawią zagadnienia związane z rozliczaniem z ZUS i US. Poruszone zostaną zagadnienia związane ze składkami na ZUS, zasiłkami z ZUS w razie choroby lub macierzyństwa. Podczas szkoleń zostaną omówione również wybrane problemy związane z emeryturami i rentami, a także podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Polecamy najbliższe szkolenia z ubezpieczeń społecznych - ZUS

Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów - potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków ZUS - ZMIANY 01.07.2018 2018.11.19 2018.11.19 Gdańsk
E-ZLA i zmiany w dokumentach ZUS od 1 stycznia 2019r. (E-akta) 2018.11.19 2018.11.19 Warszawa
Składki na ZUS w 2018 r. i zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze - obowiązki płatników.Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r. oraz najnowsze zmiany od 1 I 2019r. 2018.11.21 2018.11.21 Lublin
Składki na ZUS w 2018 r. Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r. po wprowadzeniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców. Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 2018.11.26 2018.11.26 Poznań
Składki na ZUS 2018/2019r. i zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze - obowiązki płatników.Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r oraz najnowsze zmiany od 1 I 2019r. 2018.12.11 2018.12.11 Warszawa
E-ZLA i zmiany w dokumentach ZUS od 1 stycznia 2019r. (E-akta) 2018.12.12 2018.12.12 Kraków
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US 2018.12.13 2018.12.13 Gdańsk
E-ZLA i zmiany w dokumentach ZUS od 1 stycznia 2019r. (E-akta) 2018.12.14 2018.12.14 Wrocław