BDO

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

Dzielimy się wiedzą

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady, ćwiczenia i case study.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych.

Szkolimy z zakresu prawa pracy, ZUS, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy:

Wpływ korygowania dokumentacji płacowej na składki ZUS i zaliczkę na podatek - warsztaty z korygowania dokumentacji rozliczeniowej w praktyce 2014.11.12 2014.11.13 Gdańsk
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika i zleceniobiorcy - warsztaty 2014.11.14 2014.11.14 Wrocław
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach 2014 r. 2014.11.17 2014.11.17 Gdańsk
Tworzenie harmonogramów w różnych systemach czasu pracy, z uwzględnieniem planowania i rozliczania czasu pracy pracowników niepełnosprawnych, zgodnie z nowymi przepisami 2014.11.17 2014.11.17 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych - omówienie nowouchwalonych zmian 2014.11.17 2014.11.17 Legnica
Kompendium prawa pracy dla zaawansowanych z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2014 r. Nowe regulacje w zakresie czasu pracy i uprawnień rodzicielskich. Proponowane zmiany w zakresie badań profilaktycznych pracowników 2014.11.17 2014.11.18 Poznań
Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian 2014.11.17 2014.11.18 Warszawa
Podatek dochodowy od osób fizycznych - omówienie nowouchwalonych zmian 2014.11.18 2014.11.18 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 2014.11.18 2014.11.18 Poznań
Podatek dochodowy od osób fizycznych w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 2014.11.19 2014.11.19 Gdańsk
Prawo pracy w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy 2014.11.19 2014.11.20 Wrocław
Umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem zmian w latach 2015-2016 2014.11.21 2014.11.21 Poznań
Odpowiedzi na niejednoznaczne problemy prawa pracy 2014.11.21 2014.11.21 Kraków
Podatek dochodowy od osób fizycznych - omówienie nowouchwalonych zmian 2014.11.21 2014.11.21 Warszawa
Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym 2014.11.24 2014.11.25 Wrocław
Delegowanie pracowników do pracy w obrębie UE 2014.11.24 2014.11.24 Warszawa
Prawa i obowiązki płatnika w kontekście ustawy PIT, ordynacji podatkowej oraz K.K.S. Omówienie zmian dotyczących przesyłania informacji oraz deklaracji rocznych za 2014 rok 2014.11.27 2014.11.27 Kraków
Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2014 r. w praktyce 2014.12.01 2014.12.16 Lublin


Opinie o naszych szkoleniach

Det norske veritas poland

Firma Polexpert, która zorganizowała szkolenie zamknięte w siedzibie naszej firmy z zakresu "Najnowszych zmian w prawie pracy w 2014 roku", świadczy usługi na wysokim poziomie.

więcej

Najnowsze publikacje

newspaperniebWydatki na szkolenia dla pracowników przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów

Pracodawca finansujący szkolenia dla pracowników mogą o wydatki z nim związane obniżyć przychód. Warunkiem jest jednak prawidłowe i rzetelnie udokumentowanie, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony.

więcej

newspapernieb20 mld euro dla polskich przedsiębiorców

Na lata 2014-2020 Unia Europejska przyznała Polsce prawo do wykorzystania 82,5 mld euro na realizację polityki spójności. Zasady wykorzystania środków ulegną zmianom. Częściej zamiast dotacji przedsiębiorcom udzielane będą niskooprocentowane pożyczki i gwarancje. Większa pula pieniędzy trafi też do samorządów.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera