BDO

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

Dzielimy się wiedzą

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady, ćwiczenia i case study.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych.

Szkolimy z zakresu prawa pracy, ZUS, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy:

Rewolucja w dziale HR w kontekście zmian przepisów o ochronie danych osobowych - RODO 2018 2017.11.20 2017.11.20 Gdańsk
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018r. 2017.11.20 2017.11.20 Opole
Budżet: NOWY PLAN KONT - PRZYGOTOWANIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 2017.11.20 2017.11.20 Katowice
Umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem zmian 2017.11.20 2017.11.20 Kraków
PRAWO PRACY w 2018r.- DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa SN oraz stanowisk PIP 2017.11.20 2017.11.20 Gdańsk
Budżet: PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT PO CENTRALIZACJI J.S.T. OD 2018 ROKU - PRAKTYCZNE WARSZTATY - OD UMOWY DO ROZLICZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB USŁUG 2017.11.20 2017.11.20 Poznań
Budżet: NOWY PLAN KONT - PRZYGOTOWANIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 2017.11.21 2017.11.21 Wrocław
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018r. 2017.11.21 2017.11.21 Łódź
EGZEKUCJE z WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW i UMÓW CYWILNOPRAWNYCH zmiany w przepisach od 01 marca i 01 lipca 2017 r. dot. potrąceń z zasiłkówzmiany w przepisach od 01 stycznia 2017 r. dot. minimalnej stawki godzinowej 2017.11.21 2017.11.21 Katowice
Rewolucja w dziale HR w kontekście zmian przepisów o ochronie danych osobowych - RODO 2018 2017.11.22 2017.11.22 Wrocław
Zmiany w prawie pracy 2018 i bieżące kontrowersje 2017.11.22 2017.11.22 Poznań
Wybrane zagadnienia prawa pracy. Podsumowanie dotychczas wprowadzonych nowych przepisów, aktualna wykładnia, pomocne orzecznictwo sądowe oraz dalsze planowane zmiany - w tym w zakresie świadectw pracy, dyskryminacji i mobbingu 2017.11.22 2017.11.22 Olsztyn
Budżet: PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE - NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW , PRZYCHODY I KOSZTY W OBSZARZE ZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU 2017.11.22 2017.11.22 Warszawa
Rozliczenia z ZUS - zmiana w zakresie opłacania składek od 1.01.2018. Obowiązki płatników składek oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego 2017.11.22 2017.11.23 Warszawa
Strony 12345wszystkich 123

 

Zaufali nam


Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera