BDO


Wyniki wyszukiwania


PRAWO PRACY w 2018r.- DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa SN oraz stanowisk PIP 2017.11.20 2017.11.20 Gdańsk
Rewolucja w dziale HR w kontekście zmian przepisów o ochronie danych osobowych - RODO 2018 2017.11.20 2017.11.20 Gdańsk
Budżet: NOWY PLAN KONT - PRZYGOTOWANIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 2017.11.23 2017.11.23 Gdańsk
Emerytury - zmiany od 1.10.2017 r. 2017.11.23 2017.11.23 Gdańsk
Budżet: ZOBOWIĄZANIE I ZAANGAŻOWANIE W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2017/2018 2017.11.24 2017.11.24 Gdańsk
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY NA PRZEŁOMIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, NA KONIEC ROKU 2017 I NA POCZĄTEK ROKU 2018 W STARYM I W NOWYM PLANIE KONT 2017.12.01 2017.12.01 Gdańsk
Budżet: NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE 2017/2018 - USTALANIE STANU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ORAZ WERYFIKACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ICH UZYSKANIA W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 2017.12.06 2017.12.06 Gdańsk
Umowy cywilnoprawne 2018 2017.12.08 2017.12.08 Gdańsk
Prawo pracy - aktualne zagadnienia 2017/2018, problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych, nowe rozwiązania w 2018 r. 2017.12.11 2017.12.11 Gdańsk
Budżet: BUDŻETOWE I BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 I OTWARCIE ROKU 2018 - zasady sporządzenia sprawozdań typu RB i ich powiązanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017 2017.12.12 2017.12.12 Gdańsk
Budżet: KLASYFIKACJA BUDŻETOWA PO ZMIANACH DOKONANYCH W 2017 ROKU ORAZ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU - PRAKTYCZNE WARSZTATY W PRZYKŁADACH MERYTORYCZNYCH 2017.12.14 2017.12.14 Gdańsk
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem wytycznych Rozporządzenia ogólnego (RODO) oraz zmian w 2017 roku 2017.12.14 2017.12.14 Gdańsk
Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy - praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2017.12.15 2017.12.15 Gdańsk
Budżet: Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE 2017.12.20 2017.12.20 Gdańsk
Strony 12wszystkich 16

Zobacz podobne szkolenia z oferty


VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.11.24 2017.11.24 Gdańsk
Zmiany VAT z uwzględnieniem sankcji w VAT oraz proponowanych zmian dotyczących SPLIT PAYMENT (podzielonej płatności w VAT). 2017.11.29 2017.11.29 Gdańsk
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2017.12.06 2017.12.07 Gdańsk
Ceny transferowe oraz międzynarodowa wymiana informacji podatkowych - nowa regulacja prawna. Warsztaty praktyczne. 2017.12.07 2017.12.08 Gdańsk

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera