BDO


Wyniki wyszukiwania


Budżet: Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE 2018.01.25 2018.01.25 Gdańsk
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ROKU 2018 - zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 2018.01.29 2018.01.29 Gdańsk
Budżet: OD BILANSU ZAMKNIĘCIA 2017 DO BILANSU OTWARCIA 2018 - STARY A NOWY PLAN KONT ORAZ ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I FINANSOWA 2018.02.02 2018.02.02 Gdańsk
Budżet: NOWE ZASADY KSIĘGOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAANGAŻOWANIA W ROKU 2018 2018.02.08 2018.02.08 Gdańsk
Rozliczenia z ZUS - zmiana w zakresie opłacania składek od 1.01.2018. Obowiązki płatników składek oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego 2018.02.13 2018.02.14 Gdańsk
Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy w 2018r - praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2018.02.13 2018.02.13 Gdańsk
Dane osobowe w procesie rekrutacyjnym i w zatrudnieniu w 2018 roku a RODO - nowe wyzwania, obowiązki i sankcje dla pracodawców 2018.02.19 2018.02.19 Gdańsk
Prawo pracy w 2018 z uwzględnieniem planowanych zmian 2018/2019 2018.02.21 2018.02.21 Gdańsk
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w 2018r. 2018.02.22 2018.02.22 Gdańsk
Budżet: RACHUNKOWOŚĆ PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2018 - wprowadzenie do reformy systemu budżetowego 2018.02.22 2018.02.22 Gdańsk
Nowe emerytury w 2018 r. Obniżenie wieku emerytalnego od 1.10.2017 r. 2018.02.26 2018.02.26 Gdańsk
Budżet: KSIĘGOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT W ŚWIETLE NOWEGO PLANU KONT NA ROK 2018 - nowe struktury JPK od 1 lipca 2018 i mechanizm podzielonej płatność 2018.03.07 2018.03.07 Gdańsk
Budżet: JEDNOSTKOWE I ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - sporządzenie i zatwierdzenie 2018.03.08 2018.03.08 Gdańsk
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.03.10 2018.04.22 Gdańsk
Strony 12wszystkich 17

Zobacz podobne szkolenia z oferty


System INTRASTAT - warsztaty praktyczne w aktualnym stanie prawnym. 2018.01.25 2018.01.25 Gdańsk
Faktura VAT w 2018 roku - split payment - kasy online. 2018.01.26 2018.01.26 Gdańsk
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.01.31 2018.01.31 Gdańsk
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w 2018 roku 2018.02.01 2018.02.01 Gdańsk

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera