BDO


Wyniki wyszukiwania


Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.09.23 2017.10.01 Katowice
Budżet: USTAWA O RACHUNKOWOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 2017.10.02 2017.10.02 Katowice
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ADMINISTRACYJNEJ KARY PIENIĘŻNEJ 2017.10.09 2017.10.09 Katowice
Najnowsze oraz projektowane zmiany w prawie pracy 2017 oraz bieżące kontrowersje 2017.10.11 2017.10.11 Katowice
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY NA KONIEC I NA PRZEŁOMIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 2017.10.11 2017.10.11 Katowice
Budżet: USTAWA O KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PRAKTYCZNE WARSZTATY OD A DO Z 2017.10.16 2017.10.16 Katowice
Umowy cywilnoprawne w teorii i praktyce - warsztaty dla aktywnych 2017.10.17 2017.10.17 Katowice
Budżet: Wyodrębnianie w ramach przyjętej polityki rachunkowości zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją operacji dofinansowanych ze środków UE 2017.10.18 2017.10.18 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian 2017.10.19 2017.10.19 Katowice
Budżet: ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR I E-FAKTUR W 2017 ROKU 2017.10.19 2017.10.19 Katowice
Rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP. 2017.10.20 2017.10.20 Katowice
Dyplomowany specjalista ds. kadr - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.10.21 2017.10.29 Katowice
Budżet: INWENTARYZACJA 2017 - STANDARDY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI DROGĄ SPISU Z NATURY W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2017.10.23 2017.10.23 Katowice
Czas pracy w 2017 r. - jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników 2017.10.23 2017.10.23 Katowice
Strony 12wszystkich 18

Zobacz podobne szkolenia z oferty


VAT - zmiany 2017/2018 i praktyczne problemy SPLIT PAYMENT 2018. 2017.09.27 2017.09.27 Katowice
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.09.28 2017.09.28 Katowice
Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2017.10.02 2017.10.17 Katowice
Ceny transferowe 2017- najnowsze uregulowania. Warsztaty praktyczne. 2017.10.05 2017.10.06 Katowice

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

pt1

Zapisz się do naszego Newslettera