BDO


Wyniki wyszukiwania


Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2017.11.16 2017.11.24 Katowice
Budżet: NOWY PLAN KONT - PRZYGOTOWANIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 2017.11.20 2017.11.20 Katowice
EGZEKUCJE z WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW i UMÓW CYWILNOPRAWNYCH zmiany w przepisach od 01 marca i 01 lipca 2017 r. dot. potrąceń z zasiłkówzmiany w przepisach od 01 stycznia 2017 r. dot. minimalnej stawki godzinowej 2017.11.21 2017.11.21 Katowice
Emerytury w świetle najnowszych zmian od października 2017 2017.11.23 2017.11.23 Katowice
Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych - aspekty praktyczne 2017.11.24 2017.11.24 Katowice
ZUS w praktyce - składki i zasiłki 2017.11.27 2017.11.27 Katowice
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY NA PRZEŁOMIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, NA KONIEC ROKU 2017 I NA POCZĄTEK ROKU 2018 W STARYM I W NOWYM PLANIE KONT 2017.11.28 2017.11.28 Katowice
Budżet: ZOBOWIĄZANIE I ZAANGAŻOWANIE W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2017/2018 2017.11.29 2017.11.29 Katowice
Budżet: ZAMKNIĘCIE ROKU W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2017.11.29 2017.11.29 Katowice
Budżet: NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE 2017/2018 - USTALANIE STANU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ORAZ WERYFIKACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ICH UZYSKANIA W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 2017.11.30 2017.11.30 Katowice
Prawo Pracy w drugiej połowie 2017 roku. Świadectwa pracy, nowy wzór świadectwa pracy, zmiany w zakresie ZFŚS i w tworzeniu regulaminów, stawka godzinowa przy umowie zlecenie. Zmiany od 1 stycznia 2017 roku 2017.12.12 2017.12.12 Katowice
Budżet: PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE - NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW , PRZYCHODY I KOSZTY W OBSZARZE ZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU 2017.12.13 2017.12.13 Katowice
Czas pracy w produkcji (pięcio i czterobrygadówka na dwie i trzy zmiany) 2017/2018. Planowanie, zarządzanie i rozliczenie czasu pracy - szkolenie menedżerów firm zmianowych oraz działów personalnych 2017.12.15 2017.12.15 Katowice
Przetwarzanie danych osobowych - nowe wyzwania, obowiązki i sankcje wynikające z RODO 2017.12.15 2017.12.15 Katowice
Strony 12wszystkich 17

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego 2017.10.19 2018.02.01 Katowice
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.11.18 2017.11.26 Katowice
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.21 2017.11.23 Katowice
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2017 roku."Moduł XVII - Konsolidacja sprawozdań finansowych" 2017.11.22 2017.11.24 Katowice

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera