BDO


Wyniki wyszukiwania


Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy - praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2018.01.22 2018.01.22 Katowice
Prawo pracy w 2018r z uwzględnieniem najnowszych zmian 2018.01.23 2018.01.23 Katowice
Budżet: PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT ORAZ POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE VAT DOTYCZĄCE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2018.01.23 2018.01.23 Katowice
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ROKU 2018 - zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 2018.01.24 2018.01.24 Katowice
Dane osobowe w procesie rekrutacyjnym i w zatrudnieniu w 2018 roku a RODO - nowe wyzwania, obowiązki i sankcje dla pracodawców 2018.01.29 2018.01.29 Katowice
Budżet: GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2018 2018.02.02 2018.02.02 Katowice
Budżet: NOWE ZASADY KSIĘGOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAANGAŻOWANIA W ROKU 2018 2018.02.05 2018.02.05 Katowice
Dokumentacja pracownicza, świadectwa pracy, akta osobowe - wybrane, najistotniejsze zagadnienia praktyczne i planowane rewolucyjne zmiany 2018.02.06 2018.02.06 Katowice
Budżet: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, INWESTYCJE ORAZ REMONTY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU W PRAKTYCE DZIAŁANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2018.02.08 2018.02.08 Katowice
Budżet: OD BILANSU ZAMKNIĘCIA 2017 DO BILANSU OTWARCIA 2018 - STARY A NOWY PLAN KONT ORAZ ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I FINANSOWA 2018.02.08 2018.02.08 Katowice
Rewolucja w dziale HR w kontekście zmian przepisów o ochronie danych osobowych - RODO 2018 2018.02.09 2018.02.09 Katowice
Prawo pracy w praktyce 2018 r. Intensywne warsztaty dla praktyków z zakresu aktualnych i przyszłych zmian prawa pracy 2018.02.12 2018.02.12 Katowice
Budżet: Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE 2018.02.13 2018.02.13 Katowice
Budżet: KSIĘGOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT W ŚWIETLE NOWEGO PLANU KONT NA ROK 2018 - nowe struktury JPK od 1 lipca 2018 i mechanizm podzielonej płatności 2018.02.14 2018.02.14 Katowice
Strony 12wszystkich 27

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego 2017.10.19 2018.02.01 Katowice
Ceny transferowe 2018 - najnowsze uregulowania. Warsztaty praktyczne. 2018.01.22 2018.01.23 Katowice
Rachunek przepływów pieniężnych - praktyczny poradnik. 2018.01.25 2018.01.25 Katowice
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. 2018.01.25 2018.01.26 Katowice

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera