BDO


Wyniki wyszukiwania


Zmiany w umowach cywilnoprawnych w 2018r. RODO, prawo autorskie i najnowsze zmiany w podatku dochodowym 2018.09.20 2018.09.20 Katowice
Dyplomowany specjalista ds.kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.09.22 2018.10.28 Katowice
OBSŁUGA KADROWA W PRAKTYCE W 2018 roku. Kompendium wiedzy 2018.09.24 2018.09.24 Katowice
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ORAZ ZAANGAŻOWANIE, W KSIĘGOWOŚCI I W SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2018.10.03 2018.10.03 Katowice
Budżet: Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2018.10.03 2018.10.03 Katowice
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.10.08 2018.10.16 Katowice
Kompendium prawa pracy dla praktyków. Omówienie zmian 2018/2019 2018.10.11 2018.10.12 Katowice
RODO... i co dalej? - WARSZTATY PRAKTYKA. Praktyczne wzory, procedury i kazusy 2018.10.12 2018.10.12 Katowice
Budżet: ZASADY DOKONYWANIA WYDATKÓW I PŁATNOŚCI Z ZASTOSOWANIEM MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI-"SPLIT PAYMENT" A ŚRODKI UNIJNE 2018.10.12 2018.10.12 Katowice
Budżet: Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2018.10.15 2018.10.15 Katowice
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej - 1 styczeń 2019 2018.10.15 2018.10.15 Katowice
Najnowsze zmiany w podatku dochodowy od osób fizycznych 2018.10.16 2018.10.16 Katowice
Budżet: Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych 2018.10.16 2018.10.16 Katowice
Budżet: KSIEGOWOŚĆ I KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2018/2019 NOWE ZASADY GRUPOWANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ROZLICZEŃ ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODATKU VAT I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ROKU 2018 2018.10.18 2018.10.18 Katowice
Strony 12wszystkich 21
Nie znaleziono szkoleń