BDO


Wyniki wyszukiwania


Nowe obowiązki jednostek finansów publicznych - elektroniczne faktury ustrukturyzowane oraz elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane 2018.11.20 2018.11.20 Katowice
Prawo pracy w praktyce 2018 r. Intensywne warsztaty dla praktyków z zakresu aktualnych i przyszłych zmian prawa pracy 2018.11.26 2018.11.26 Katowice
Budżet: Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2018.11.27 2018.11.27 Katowice
Budżet: Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych 2018.11.29 2018.11.29 Katowice
Bilans JSFP. Zasady wyceny bilansowej - nienaruszalne zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostkach budżetowych 2018.12.05 2018.12.05 Katowice
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2018.12.11 2018.12.11 Katowice
Kompendium prawa pracy dla praktyków. Omówienie zmian 2018/2019 2018.12.12 2018.12.13 Katowice
Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2018.12.12 2018.12.12 Katowice
Budżet: Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2018.12.13 2018.12.13 Katowice
Zmiany w umowach cywilnoprawnych w 2018r. RODO, prawo autorskie i najnowsze zmiany w podatku dochodowym 2018.12.13 2018.12.13 Katowice
Emerytalna rewolucja 2019: Pracownicze Plany Kapitałowe 2018.12.17 2018.12.17 Katowice
RODO a cyberbezpieczeństwo czyli jak zabezpieczyć dane w jednostce organizacyjnej 2018.12.18 2018.12.18 Katowice
Strony 1wszystkich 12
Nie znaleziono szkoleń