BDO


Wyniki wyszukiwania


Budżet: NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 2018.09.27 2018.09.27 Kraków
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ORAZ ZAANGAŻOWANIE, W KSIĘGOWOŚCI I W SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2018.10.02 2018.10.02 Kraków
Budżet: Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2018.10.04 2018.10.04 Kraków
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku,w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.10.08 2018.10.16 Kraków
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.10.13 2018.12.02 Kraków
Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy z uwzględnieniem nowych zasad tworzenia i prowadzenia ewidencji czasu pracy od 1.01.2019 2018.10.15 2018.10.15 Kraków
Budżet: ZASADY DOKONYWANIA WYDATKÓW I PŁATNOŚCI Z ZASTOSOWANIEM MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI-"SPLIT PAYMENT" A ŚRODKI UNIJNE 2018.10.16 2018.10.16 Kraków
Budżet: KSIEGOWOŚĆ I KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2018/2019 NOWE ZASADY GRUPOWANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ROZLICZEŃ ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODATKU VAT I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ROKU 2018 2018.10.17 2018.10.17 Kraków
Najnowsze zmiany w podatku dochodowy od osób fizycznych 2018.10.17 2018.10.17 Kraków
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej - 1 styczeń 2019 2018.10.22 2018.10.22 Kraków
Kontrole pracodawcy w 2018 r. prawidłowe sporządzanie dokumentacji i rozliczanie pracowników wobec nowych uprawnień instytucji kontrolujących zakłady pracy 2018.10.23 2018.10.23 Kraków
Zatrudnianie cudzoziemców 2018/2019 2018.10.24 2018.10.24 Kraków
Budżet: Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2018.11.14 2018.11.14 Kraków
PRZYWÓDZTWO WŚRÓD PRAKTYKÓW - ZASTOSOWANIE TECHNIK STOSOWANYCH PRZEZ "EVERESTOWCÓW" W ZARZĄDZANIU I MOTYWOWANIU ZESPOŁU 2018.12.03 2018.12.03 Kraków
Strony 12wszystkich 16
Nie znaleziono szkoleń