BDO


Wyniki wyszukiwania


Dyplomowany specjalista ds.kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.10.07 2017.11.19 Kraków
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2017.11.04 2017.11.19 Kraków
Umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem zmian 2017.11.20 2017.11.20 Kraków
Rozliczanie polskich rezydentów oraz nierezydentów podatkowych konsekwencje na gruncie PIT oraz wybrane konsekwencje na gruncie ZUS 2017.12.06 2017.12.06 Kraków
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017/2018r w praktyce i orzecznictwie 2017.12.07 2017.12.07 Kraków
Prawo pracy w praktyce 2017 r. Intensywne warsztaty dla praktyków z zakresu aktualnych i przyszłych zmian prawa pracy 2017.12.11 2017.12.11 Kraków
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem wytycznych Rozporządzenia ogólnego (RODO) oraz zmian w 2017 roku 2017.12.12 2017.12.12 Kraków
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2017 - warsztaty. Zatrudnianie obywateli Ukrainy, Nepalu, Indii i Bangladeszu - zmiany od lipca 2017 2017.12.13 2017.12.14 Kraków
Budżet: ZAMKNIĘCIE ROKU W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2017.12.14 2017.12.14 Kraków
Emerytury w świetle najnowszych zmian od października 2017 2017.12.18 2017.12.18 Kraków
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018r. 2017.12.19 2017.12.19 Kraków
Strony 1wszystkich 11

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2017.11.09 2017.12.08 Kraków
Analiza finansowa przedsiębiorstw z uwzględnieniem ryzyka manipulacji księgowych. 2017.11.20 2017.11.21 Kraków
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe. 2017.11.30 2017.12.01 Kraków
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.12.02 2017.12.17 Kraków

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera