BDO


Wyniki wyszukiwania


Czas pracy w produkcji 2018 (pięcio i czterobrygadówka na dwie i trzy zmiany. Planowanie, zarządzanie i rozliczenie czasu pracy 2018.01.23 2018.01.23 Kraków
Prawo pracy w praktyce 2018 r.Intensywne warsztaty dla praktyków z zakresu aktualnych i przyszłych zmian prawa pracy 2018.01.25 2018.01.25 Kraków
Emerytury w 2018r. - w świetle najnowszych zmian 2018.01.29 2018.01.29 Kraków
Budżet: Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE 2018.02.07 2018.02.07 Kraków
Budżet: OD BILANSU ZAMKNIĘCIA 2017 DO BILANSU OTWARCIA 2018 - STARY A NOWY PLAN KONT ORAZ ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I FINANSOWA 2018.02.09 2018.02.12 Kraków
Budżet: NOWE ZASADY KSIĘGOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAANGAŻOWANIA W ROKU 2018 2018.02.12 2018.02.12 Kraków
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018r. 2018.02.15 2018.02.15 Kraków
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018r. 2018.02.16 2018.02.16 Kraków
E-składka, zmiany w programie Płatnik i PUE, E-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie. Kompendium zmian w ubezpieczeniach na rok 2018r. 2018.02.19 2018.02.19 Kraków
Prawo pracy - aktualne zagadnienia 2017/2018, problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych, nowe rozwiązania wprowadzane w 2018 r. 2018.02.19 2018.02.19 Kraków
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ. Błędy a zasady poprawnego potrącania 2018.02.26 2018.02.26 Kraków
Budżet: RACHUNKOWOŚĆ PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2018 - wprowadzenie do reformy systemu budżetowego 2018.02.28 2018.02.28 Kraków
Budżet: KSIĘGOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT W ŚWIETLE NOWEGO PLANU KONT NA ROK 2018 - nowe struktury JPK od 1 lipca 2018 i mechanizm podzielonej płatnośc 2018.03.05 2018.03.05 Kraków
Budżet: JEDNOSTKOWE I ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - sporządzenie i zatwierdzenie 2018.03.13 2018.03.13 Kraków
Strony 12wszystkich 16

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2018.01.18 2018.02.02 Kraków
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.01.20 2018.01.28 Kraków
Techniki fałszowania sprawozdań finansowych - "czytanie między wierszami" sprawozdań finansowych 2018.01.22 2018.01.23 Kraków
Zmiany 2018 w podatku CIT i PIT. 2018.01.24 2018.01.24 Kraków

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera