BDO


Wyniki wyszukiwania


Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w inspektoratach weterynarii 2018.11.27 2018.11.27 Kraków
Rachunkowość budżetowa środków europejskich a VAT i jego kwalifikowalność 2018.11.28 2018.11.28 Kraków
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz w ochotniczych hufcach pracy 2018.11.28 2018.11.28 Kraków
PRZYWÓDZTWO WŚRÓD PRAKTYKÓW - ZASTOSOWANIE TECHNIK STOSOWANYCH PRZEZ "EVERESTOWCÓW" W ZARZĄDZANIU I MOTYWOWANIU ZESPOŁU 2018.12.03 2018.12.03 Kraków
Płatnik w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany planowane na lata 2019/2020 - istotne zagadnienia, problemy rozliczeniowe - najnowsze orzecznictwo - kontrowersyjne stanowiska organów podatkowych 2018.12.04 2018.12.04 Kraków
Prawo pracy 2018/2019. Trudne pytania dotyczące uchwalonych i nadchodzących zmian w przepisach prawa pracy z uwzględnieniem RODO w dokumentacji pracowniczej. 2018.12.04 2018.12.04 Kraków
Bilans JSFP. Zasady wyceny bilansowej - nienaruszalne zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostkach budżetowych 2018.12.04 2018.12.04 Kraków
Budżet: Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2018.12.06 2018.12.06 Kraków
ERYSTYKA W KONTAKCIE Z TRUDNYM ODBIORCĄ - warsztat dr Marka Kochana 2018.12.07 2018.12.07 Kraków
Zasiłki w 2018r od teorii do praktyki - jak interpretować przepisy 2018.12.11 2018.12.11 Kraków
Planowanie i rozliczanie czasu pracy 2018/2019. Praktyczne szkolenie przedkontrolne 2018.12.11 2018.12.11 Kraków
E-ZLA i zmiany w dokumentach ZUS od 1 stycznia 2019r. (E-akta) 2018.12.12 2018.12.12 Kraków
Budżet: Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2018.12.12 2018.12.12 Kraków
Bilans JSFP. Zasady sporządzania rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2018 2018.12.13 2018.12.13 Kraków
Strony 12wszystkich 15
Nie znaleziono szkoleń