BDO


Wyniki wyszukiwania


Budżet: PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OD 2018 ROKU - PRAKTYCZNE WARSZTATY PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ 2017.10.02 2017.10.02 Poznań
Budżet: NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W OKREŚLANIU WYSKOŚCI ODSETEK PO ZMIANACH W 2017 ROKU W TYM ZAGADNIENIE - ZRYCZAŁTOWANA KWOTA 40 EURO ORAZ ODSETKI OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU. 2017.10.02 2017.10.02 Poznań
Budżet: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH- przygotowanie do wdrożenia nowej klasyfikacji środków trwałych tzw. "KŚT 2016" 2017.10.04 2017.10.04 Poznań
Dyplomowany specjalista ds.płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.10.07 2017.10.22 Poznań
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2017.10.09 2017.10.24 Poznań
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ADMINISTRACYJNEJ KARY PIENIĘŻNEJ 2017.10.11 2017.10.11 Poznań
Budżet: Wyodrębnianie w ramach przyjętej polityki rachunkowości zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją operacji dofinansowanych ze środków UE 2017.10.11 2017.10.11 Poznań
Budżet: USTAWA O KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PRAKTYCZNE WARSZTATY OD A DO Z 2017.10.12 2017.10.12 Poznań
Budżet: ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR I E-FAKTUR W 2017 ROKU 2017.10.12 2017.10.12 Poznań
Świadectwa pracy oraz pozostała dokumentacja pracownicza Dokumenty gromadzone w aktach osobowych pracowników 2017.10.12 2017.10.12 Poznań
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem wytycznych Rozporządzenia ogólnego (RODO) oraz zmian w 2017 roku 2017.10.16 2017.10.16 Poznań
Budżet: DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH DLA PRAKTYKÓW 2017.10.16 2017.10.16 Poznań
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY NA KONIEC I NA PRZEŁOMIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 2017.10.18 2017.10.18 Poznań
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018r. 2017.10.19 2017.10.19 Poznań
Strony 12wszystkich 22

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Podatki 2018 - rewolucja w VAT i CIT. 2017.09.28 2017.09.29 Poznań
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2017.10.05 2017.11.10 Poznań
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2017.10.07 2018.01.13 Poznań
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" 2017.10.09 2017.10.10 Poznań

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

pt1

Zapisz się do naszego Newslettera