BDO


Wyniki wyszukiwania


Budżet: SPLIT PAYMENT W BUDŻECIE 2018 - PLANOWANIE I WYKONYWANIE BUDŻETU ORAZ KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2018.07.25 2018.07.25 Poznań
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018r. 2018.08.22 2018.08.22 Poznań
Budżet: ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ W SPLIT PAYMENT - RACHUNEK BANKOWY VAT SPLIT PAYMENT 2018.08.27 2018.08.27 Poznań
Dane osobowe w procesie rekrutacyjnym i w zatrudnieniu w 2018 roku a RODO - nowe wyzwania, obowiązki i sankcje dla pracodawców 2018.08.27 2018.08.27 Poznań
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. ZMIANY 2018 - RODO a ZFŚS 2018.08.27 2018.08.27 Poznań
Budżet: KSIEGOWOŚĆ I KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2018/2019 - NOWE ZASADY GRUPOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZY SPORZĄDZANIU PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2018.08.28 2018.08.28 Poznań
Składki na ZUS w 2018 r. Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r. po wprowadzeniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców. Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 2018.09.11 2018.09.11 Poznań
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej - 1 styczeń 2019 2018.09.12 2018.09.12 Poznań
Najnowsze zmiany w podatku dochodowy od osób fizycznych 2018.09.19 2018.09.19 Poznań
Budżet: Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2018.09.26 2018.09.26 Poznań
Budżet: Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych 2018.09.27 2018.09.27 Poznań
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.10.13 2018.11.25 Poznań
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych.Kurs zgodny z przepisami Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 roku,w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.10.20 2018.10.28 Poznań
Budżet: Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2018.11.20 2018.11.20 Poznań
Strony 12wszystkich 15
Nie znaleziono szkoleń
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności
Biuletyny BDO

Zapisz się do naszego Newslettera