BDO


Wyniki wyszukiwania


Budżet: PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT PO CENTRALIZACJI J.S.T. OD 2018 ROKU - PRAKTYCZNE WARSZTATY - OD UMOWY DO ROZLICZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB USŁUG 2017.11.20 2017.11.20 Poznań
Zmiany w prawie pracy 2018 i bieżące kontrowersje 2017.11.22 2017.11.22 Poznań
Budżet: KLASYFIKACJA BUDŻETOWA PO ZMIANACH DOKONANYCH W 2017 ROKU ORAZ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU - PRAKTYCZNE WARSZTATY W PRZYKŁADACH MERYTORYCZNYCH 2017.11.23 2017.11.23 Poznań
Zmiany w podatku PIT na rok 2017 oraz wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych 2017.11.27 2017.11.27 Poznań
Problematyczne kwestie dotyczące poprawnego rozstania się z pracownikiem. Dalsze planowane zmiany dotyczące świadectw pracy, planowane zmiany dotyczące dochodzenia roszczeń przez pracowników, zwłaszcza dotyczących mobbingu i dyskryminacji 2017.12.01 2017.12.01 Poznań
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY NA PRZEŁOMIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, NA KONIEC ROKU 2017 I NA POCZĄTEK ROKU 2018 W STARYM I W NOWYM PLANIE KONT 2017.12.05 2017.12.05 Poznań
Rewolucja w dziale HR w kontekście zmian przepisów o ochronie danych osobowych - RODO 2018 2017.12.07 2017.12.07 Poznań
Budżet: PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE - NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW , PRZYCHODY I KOSZTY W OBSZARZE ZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU 2017.12.11 2017.12.11 Poznań
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem uchwalonych zmian na 2018r. 2017.12.11 2017.12.11 Poznań
Kompendium prawa pracy - praktyczny przewodnik po zmianach w prawie pracy i czasie pracy 2017.12.11 2017.12.12 Poznań
Budżet: Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE 2017.12.12 2017.12.12 Poznań
Budżet: GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2017/2018 2017.12.12 2017.12.12 Poznań
Budżet: BUDŻETOWE I BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 I OTWARCIE ROKU 2018 - zasady sporządzenia sprawozdań typu RB i ich powiązanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017 2017.12.13 2017.12.13 Poznań
Budzet: ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ I FINANSOWEJ ZA ROK 2017 W JEDNOSTKACH ORAZ W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH - netto czy brutto? 2018.01.10 2018.01.10 Poznań
Strony 12wszystkich 15

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.29 Poznań
Faktura VAT 2017 w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych 2017.12.04 2017.12.04 Poznań
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2017.12.05 2017.12.05 Poznań
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe. 2017.12.07 2017.12.08 Poznań

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera