BDO


Wyniki wyszukiwania


Budżet: KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ROKU 2018 - zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 2018.01.26 2018.01.26 Poznań
Budżet: GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2018 2018.02.01 2018.02.01 Poznań
Budżet: OD BILANSU ZAMKNIĘCIA 2017 DO BILANSU OTWARCIA 2018 - STARY A NOWY PLAN KONT ORAZ ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I FINANSOWA 2018.02.05 2018.02.05 Poznań
Budżet: NOWE ZASADY KSIĘGOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAANGAŻOWANIA W ROKU 2018 2018.02.07 2018.02.07 Poznań
Rozliczenia z ZUS - zmiana w zakresie opłacania składek od 1.01.2018. Obowiązki płatników składek oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego 2018.02.14 2018.02.15 Poznań
Kompendium prawa pracy - praktyczny przewodnik po zmianach w prawie pracy i czasie pracy. Zatrudnianie, akta osobowe i ochrona danych osobowych w 2018 r 2018.02.22 2018.02.23 Poznań
Budżet: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, INWESTYCJE ORAZ REMONTY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU W PRAKTYCE DZIAŁANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2018.02.23 2018.02.23 Poznań
Umowy cywilnoprawne w 2018r. Kompendium wiedzy dla praktyków z uwzględnieniem najnowszych zmian w podatku dochodowym 2018.02.23 2018.02.23 Poznań
Budżet: RACHUNKOWOŚĆ PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2018 - wprowadzenie do reformy systemu budżetowego 2018.02.23 2018.02.23 Poznań
Budżet: KSIĘGOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT W ŚWIETLE NOWEGO PLANU KONT NA ROK 2018 - nowe struktury JPK od 1 lipca 2018 i mechanizm podzielonej płatność 2018.03.06 2018.03.06 Poznań
Budżet: INSTYTUCJE KULTURY - PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT OD 2018 ROKU W TYM SPRAWOZDANIA Z OPERACJI FINANSOWYCH , SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANYU FINANSOWEGO ORAZ ZMIANY DO BILANSU INSTYTUCJI KULTURY 2018.03.12 2018.03.12 Poznań
Budżet: JEDNOSTKOWE I ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - sporządzenie i zatwierdzenie 2018.03.16 2018.03.16 Poznań
Budżet: ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI BUDŻETOWYCH W ROKU 2018 2018.03.21 2018.03.21 Poznań
Budżet: ŚRODKI EUROPEJSKIE W BUDŻECIE ORAZ W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW - zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w świetle nowego planu kont 2018.03.28 2018.03.28 Poznań
Strony 12wszystkich 20

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. 2018.01.24 2018.01.25 Poznań
VAT w Niemczech - inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm. 2018.02.01 2018.02.01 Poznań
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.02.08 2018.02.08 Poznań
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2018.03.03 2018.05.26 Poznań

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera