BDO


Wyniki wyszukiwania


Prawo pracy w 2018 z uwzględnieniem planowanych zmian 2018/2019 2018.09.20 2018.09.20 Poznań
Warsztaty z czasu pracy w 2018 r. dla wymagających. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców 2018.09.20 2018.09.21 Poznań
Budżet: Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2018.09.26 2018.09.26 Poznań
Budżet: Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych 2018.09.27 2018.09.27 Poznań
Budżet: Najczęściej popełniane błędy w określaniu wysokości należności oraz zobowiązań po zmianach ustawy o finansach publicznych , kodeksu cywilnego oraz szczególnych zasad rachunkowości w 2018 roku 2018.10.01 2018.10.01 Poznań
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ORAZ ZAANGAŻOWANIE, W KSIĘGOWOŚCI I W SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2018.10.09 2018.10.09 Poznań
Budżet: ZASADY DOKONYWANIA WYDATKÓW I PŁATNOŚCI Z ZASTOSOWANIEM MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI-"SPLIT PAYMENT" A ŚRODKI UNIJNE 2018.10.10 2018.10.10 Poznań
RODO... i co dalej? - WARSZTATY PRAKTYKA. Praktyczne wzory, procedury i kazusy 2018.10.11 2018.10.11 Poznań
Budżet: RACHUNKI BANKOWE W PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - RACHUNEK VAT - ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ŚRODKÓW NA RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH 2018.10.12 2018.10.12 Poznań
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.10.13 2018.11.25 Poznań
PRAWO PRACY z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach dotyczących prowadzenia akt osobowych od 2019r 2018.10.15 2018.10.15 Poznań
Zmiany w umowach cywilnoprawnych w 2018r. RODO, prawo autorskie i najnowsze zmiany w podatku dochodowym 2018.10.16 2018.10.16 Poznań
Płace w ujęciu praktycznym z uwzględnieniem zmian przepisów od 2018 r. 2018.10.17 2018.10.17 Poznań
Księgowanie dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT 2018.10.18 2018.10.18 Poznań
Strony 12wszystkich 23
Nie znaleziono szkoleń