BDO


Wyniki wyszukiwania


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r. 2018.11.19 2018.11.19 Poznań
Budżet: Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2018.11.20 2018.11.20 Poznań
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2018.11.21 2018.11.21 Poznań
Budżet: PREWSPÓŁCZYNNIK ZA 2018 ROK - ROZLICZENIE PREWSPÓŁCZYNNIKA ORAZ JEGO KOREKTY W PODATKU VAT WEDŁUG NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA WSA I NSA 2018.11.23 2018.11.23 Poznań
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz w ochotniczych hufcach pracy 2018.11.23 2018.11.23 Poznań
Prawo pracy 2018/2019 - nowe regulacje dotyczące zatrudnienia. Nowe rozwiązania, koszty, problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych 2018.11.26 2018.11.26 Poznań
Rachunkowość budżetowa środków europejskich a VAT i jego kwalifikowalność 2018.11.26 2018.11.26 Poznań
Składki na ZUS w 2018 r. Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r. po wprowadzeniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców. Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 2018.11.26 2018.11.26 Poznań
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 oraz zasady RODO a prowadzenie dokumentacji 2018.12.04 2018.12.04 Poznań
Bilans JSFP. Zasady wyceny bilansowej - nienaruszalne zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostkach budżetowych 2018.12.07 2018.12.07 Poznań
PRAWO PRACY w 2018 i 2019 r. - DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy - wykład z elementami warsztatów 2018.12.11 2018.12.11 Poznań
Delegowanie Polaków i cudzoziemców (Ukraina, Nepal, Indie, itp.) do pracy w krajach UE - aspekty podatkowe i ubezpieczenia społecznego 2018.12.12 2018.12.12 Poznań
Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych w 2018r - aspekty praktyczne 2018.12.12 2018.12.12 Poznań
Warsztaty ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji mec. Sebastiana Szczerby (warsztaty dwudniowe) 2018.12.13 2018.12.14 Poznań
Strony 12wszystkich 17
Nie znaleziono szkoleń