BDO


Wyniki wyszukiwania


Budżet: PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE - NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW , PRZYCHODY I KOSZTY W OBSZARZE ZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU 2017.11.22 2017.11.22 Warszawa
Rozliczenia z ZUS - zmiana w zakresie opłacania składek od 1.01.2018. Obowiązki płatników składek oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego 2017.11.22 2017.11.23 Warszawa
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA - praktyczne warsztaty narzędziowe prof. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO 2017.11.22 2017.11.23 Warszawa
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem uchwalonych zmian na 2018r. 2017.11.23 2017.11.23 Warszawa
Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2018r. Zatrudnianie obywateli Ukrainy - ruch bezwizowy 2017.11.23 2017.11.23 Warszawa
POZYCJONOWANIE "MARKI WŁASNEJ" MENADŻERA w oparciu o relacje bezpośrednie i social media - autorski warsztat JAROSŁAWA KUŹNIARA 2017.11.24 2017.11.24 Warszawa
POZYSKIWANIE KLIENTÓW KONKURENCJI realizowane w ramach AKADEMII NIEKONWENCJONALNEJ SPRZEDAŻY 2017.11.27 2017.12.12 Warszawa
Budżet: EWIDENCJA KSIĘGOWA ŚRODKÓW UNIJNYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2017.11.28 2017.11.28 Warszawa
Budżet: NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE 2017/2018 - USTALANIE STANU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ORAZ WERYFIKACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ICH UZYSKANIA W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 2017.11.29 2017.11.29 Warszawa
PRZYWÓDZTWO WŚRÓD PRAKTYKÓW - ZASTOSOWANIE TECHNIK STOSOWANYCH PRZEZ "EVERESTOWCÓW" W ZARZĄDZANIU I MOTYWOWANIU ZESPOŁU 2017.11.30 2017.11.30 Warszawa
Budżet: NOWY PLAN KONT - PRZYGOTOWANIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 2017.11.30 2017.11.30 Warszawa
Świadectwa pracy oraz dokumentacja pracownicza z uwzględnieniem zmian od 1.06.2017. Jak prawidłowo prowadzić akta pracownicze. 2017.12.01 2017.12.01 Warszawa
Budżet: KLASYFIKACJA BUDŻETOWA PO ZMIANACH DOKONANYCH W 2017 ROKU ORAZ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU - PRAKTYCZNE WARSZTATY W PRZYKŁADACH MERYTORYCZNYCH 2017.12.07 2017.12.07 Warszawa
Budżet: Postępowanie egzekucyjne w administracji - uprawnienia i obowiązki wierzycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i zmian w prawie 2017.12.07 2017.12.07 Warszawa
Strony 12wszystkich 25

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2017.11.20 2018.01.23 Warszawa
Specjalne Strefy Ekonomiczne dla zaawansowanych. Rozliczenia z zakresu podatku dochodowego inwestora strefowego. 2017.11.22 2017.11.22 Warszawa
Rewolucja VAT 2018 - Split payment - JPK - należyta staranność. Aspekty prawne oraz informatyczne wdrożenia w firmie. 2017.11.23 2017.11.24 Warszawa
Akademia środków trwałych - ujęcie kompleksowe. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2017.11.23 2017.12.06 Warszawa

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera