BDO


Wyniki wyszukiwania


Budżet: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH- przygotowanie do wdrożenia nowej klasyfikacji środków trwałych tzw. "KŚT 2016" 2017.09.25 2017.09.25 Warszawa
Budżet: Sprawozdawczość finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych 2017.09.27 2017.09.27 Warszawa
POZYSKIWANIE KLIENTÓW KONKURENCJI realizowane w ramach AKADEMII NIEKONWENCJONALNEJ SPRZEDAŻY 2017.10.02 2017.10.13 Warszawa
Budżet: Wyodrębnianie w ramach przyjętej polityki rachunkowości zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją operacji dofinansowanych ze środków UE 2017.10.04 2017.10.04 Warszawa
Budżet: ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR I E-FAKTUR W 2017 ROKU 2017.10.05 2017.10.05 Warszawa
Budżet: USTAWA O KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PRAKTYCZNE WARSZTATY OD A DO Z 2017.10.06 2017.10.06 Warszawa
Rewolucja w dziale HR w kontekście zmian przepisów o ochronie danych osobowych 2017.10.09 2017.10.09 Warszawa
Budżet: ZASTOSOWANIE PARAGRAFU 453 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DO KSIĘGOWANIA PODATKU VAT I ROZLICZANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH NA WSZYSTKICH ETAPACH ROZLICZEŃ: ORGAN-URZĄD-JEDNOSTKA 2017.10.11 2017.10.11 Warszawa
Aspekty prawne współpracy pracodawcy ze związkiem zawodowym - planowane zmiany prawa 2017/1018 2017.10.12 2017.10.12 Warszawa
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ADMINISTRACYJNEJ KARY PIENIĘŻNEJ 2017.10.12 2017.10.12 Warszawa
WARSZTATY Z CZASU PRACY W 2017 r. - DLA WYMAGAJĄCYCH praktyczne, elastyczne i opłacane rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP 2017.10.12 2017.10.13 Warszawa
Budżet: PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OD 2018 ROKU - PRAKTYCZNE WARSZTATY PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ 2017.10.13 2017.10.13 Warszawa
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.10.14 2017.11.19 Warszawa
Kongres Prawa Pracy i HR. Praktyka i najnowsze trendy 2017.10.16 2017.10.18 Warszawa
Strony 123wszystkich 39

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2017.09.18 2017.09.26 Warszawa
Rewolucja VAT 2018 - Split payment - JPK - należyta staranność. Aspekty prawne oraz informatyczne wdrożenia w firmie. 2017.09.25 2017.09.26 Warszawa
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.09.27 2017.09.27 Warszawa
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2017.09.28 2017.09.29 Warszawa

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

pt1

Zapisz się do naszego Newslettera