BDO


Wyniki wyszukiwania


Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej - 1 styczeń 2019 2018.09.20 2018.09.20 Warszawa
Najnowsze zmiany w podatku dochodowy od osób fizycznych 2018.09.21 2018.09.21 Warszawa
Budżet: KSIĘGOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT - SPECYFIKA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI 2018.09.28 2018.09.28 Warszawa
Dyplomowany specjalista ds.kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.09.29 2018.10.28 Warszawa
Budżet: FINANSE PUBLICZNE - KOMPENDIUM WIEDZY O FINANSACH PUBLICZNYCH, RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 2018.10.01 2018.10.01 Warszawa
REKRUTACJA DOSKONAŁA - trening umiejętności wspierających skuteczną rekrutację w świetle RODO i nowelizacji Kodeksu Pracy 2018.10.03 2018.10.04 Warszawa
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ORAZ ZAANGAŻOWANIE, W KSIĘGOWOŚCI I W SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2018.10.04 2018.10.04 Warszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - administracja rządowa 2018.10.05 2018.10.05 Warszawa
Budżet: RACHUNKI BANKOWE W PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - RACHUNEK VAT - ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ŚRODKÓW NA RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH 2018.10.08 2018.10.08 Warszawa
Budżet: ZASADY DOKONYWANIA WYDATKÓW I PŁATNOŚCI Z ZASTOSOWANIEM MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI-"SPLIT PAYMENT" A ŚRODKI UNIJNE 2018.10.08 2018.10.08 Warszawa
Budżet: Nadpłaty w systemie należności publicznych 2018.10.10 2018.10.10 Warszawa
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.10.10 2018.10.18 Warszawa
Budżet: Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2018.10.10 2018.10.10 Warszawa
Warsztaty z czasu pracy w 2018 r. dla wymagających. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2018.10.11 2018.10.12 Warszawa
Strony 1234wszystkich 44
Nie znaleziono szkoleń