BDO


Wyniki wyszukiwania


Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku,w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.11.14 2018.11.22 Warszawa
E-ZLA i zmiany w dokumentach ZUS od 1 stycznia 2019r. (E-akta) 2018.11.19 2018.11.19 Warszawa
Kompendium "Prawo pracy w działaniu 2019" - dwudniowe warsztaty praktyczne. 2018.11.19 2018.11.20 Warszawa
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2018.11.20 2018.11.20 Warszawa
Płace w ujęciu praktycznym z uwzględnieniem zmian przepisów od 2018 r. 2018.11.20 2018.11.20 Warszawa
Delegowanie Polaków i cudzoziemców (Ukraina, Nepal, Indie, itp.) do pracy w krajach UE - aspekty podatkowe i ubezpieczenia społecznego 2018.11.21 2018.11.21 Warszawa
Potrącenia i zajęcia komornicze na liście płac 2018.11.21 2018.11.21 Warszawa
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych 2018.11.22 2018.11.22 Warszawa
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2018.11.22 2018.11.22 Warszawa
Nowe obowiązki jednostek finansów publicznych - elektroniczne faktury ustrukturyzowane oraz elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane 2018.11.22 2018.11.22 Warszawa
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz w ochotniczych hufcach pracy 2018.11.22 2018.11.22 Warszawa
PERSWAZJA I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRZEKONYWANIA 2018.11.23 2018.11.23 Warszawa
Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców 2018.11.23 2018.11.23 Warszawa
Budżet: KSIĘGOWANIE I ROZLICZANIE INWESTYCJI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH 2018.11.23 2018.11.23 Warszawa
Strony 123wszystkich 35
Nie znaleziono szkoleń