BDO


Wyniki wyszukiwania


Budżet: Postępowanie egzekucyjne w administracji - uprawnienia i obowiązki wierzycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i zmian w prawie 2018.01.24 2018.01.24 Warszawa
TRENING KONTROLI EMOCJI I STRESU MENADŻERA /podejmowanie decyzji krytycznych/ testy wariograficzne/ 2018.01.25 2018.01.26 Warszawa
Budżet: PODZIELONA PŁATNOŚĆ (splitPODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT ORAZ POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE VAT DOTYCZĄCE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2018.01.29 2018.01.29 Warszawa
PERSWAZJA I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRZEKONYWANIA 2018.01.29 2018.01.29 Warszawa
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ROKU 2018 - zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 2018.01.30 2018.01.30 Warszawa
ERYSTYKA W KONTAKCIE Z TRUDNYM ODBIORCĄ 2018.01.30 2018.01.30 Warszawa
Budżet: GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2018 2018.01.31 2018.01.31 Warszawa
Budżet: Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE 2018.01.31 2018.01.31 Warszawa
Budżet: VAT w sektorze publicznym 2018.01.31 2018.01.31 Warszawa
Budżet: OD BILANSU ZAMKNIĘCIA 2017 DO BILANSU OTWARCIA 2018 - STARY A NOWY PLAN KONT ORAZ ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I FINANSOWA 2018.02.01 2018.02.01 Warszawa
Akademia HR - dokumentacja osobowa i listy płac od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2018 r.z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów 2018.02.05 2018.02.20 Warszawa
Budżet: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, INWESTYCJE ORAZ REMONTY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU W PRAKTYCE DZIAŁANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2018.02.05 2018.02.05 Warszawa
Budżet: NOWE ZASADY KSIĘGOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAANGAŻOWANIA W ROKU 2018 2018.02.09 2018.02.09 Warszawa
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.02.12 2018.02.20 Warszawa
Strony 123wszystkich 42

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2018.01.29 2018.02.13 Warszawa
Techniki fałszowania sprawozdań finansowych - "czytanie między wierszami" sprawozdań finansowych 2018.01.29 2018.01.30 Warszawa
Leasing jako źródło finansowania środków trwałych. 2018.01.30 2018.01.30 Warszawa
Specjalne Strefy Ekonomiczne dla zaawansowanych. Rozliczenia z zakresu podatku dochodowego inwestora strefowego. 2018.01.30 2018.01.30 Warszawa

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera