BDO


Wyniki wyszukiwania


Rewolucyjne zmiany w ustawie o związkach zawodowych - 2018/2019 2018.09.26 2018.09.26 Wrocław
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ORAZ ZAANGAŻOWANIE, W KSIĘGOWOŚCI I W SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2018.10.01 2018.10.01 Wrocław
Budżet: Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2018.10.02 2018.10.02 Wrocław
Płace w ujęciu praktycznym z uwzględnieniem zmian przepisów od 2018 r. 2018.10.11 2018.10.11 Wrocław
Budżet: ZASADY DOKONYWANIA WYDATKÓW I PŁATNOŚCI Z ZASTOSOWANIEM MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI-"SPLIT PAYMENT" A ŚRODKI UNIJNE 2018.10.11 2018.10.11 Wrocław
Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych (WIOD)mec. Sebastiana Szczerby - poziom zaawansowany 2018.10.11 2018.10.12 Wrocław
Warsztaty z czasu pracy w 2018 r. dla wymagających. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2018.10.18 2018.10.19 Wrocław
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.10.18 2018.10.26 Wrocław
Budżet: KSIEGOWOŚĆ I KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2018/2019 NOWE ZASADY GRUPOWANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ROZLICZEŃ ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODATKU VAT I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ROKU 2018 2018.10.19 2018.10.19 Wrocław
Budżet: KSIĘGOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT - SPECYFIKA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI 2018.10.19 2018.10.19 Wrocław
E-ZLA i zmiany w dokumentach ZUS od 1 stycznia 2019r. (E-akta) 2018.10.19 2018.10.19 Wrocław
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.10.20 2018.12.09 Wrocław
Program Płatnik - korygowanie dokumentów dla zaawansowanych 2018.10.22 2018.10.22 Wrocław
Emerytury 2018/2019 z uwzględnieniem planowanych zmian- Pracownicze plany kapitałowe 2018.10.22 2018.10.22 Wrocław
Strony 12wszystkich 18
Nie znaleziono szkoleń