BDO


Wyniki wyszukiwania


Budżet: NOWY PLAN KONT - PRZYGOTOWANIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 2017.11.21 2017.11.21 Wrocław
Rewolucja w dziale HR w kontekście zmian przepisów o ochronie danych osobowych - RODO 2018 2017.11.22 2017.11.22 Wrocław
Zmiany w wynagrodzeniach pracowników służby zdrowia 2017.11.24 2017.11.24 Wrocław
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2017.11.25 2017.12.10 Wrocław
Budżet: ZOBOWIĄZANIE I ZAANGAŻOWANIE W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2017/2018 2017.11.27 2017.11.27 Wrocław
Budżet: NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE 2017/2018 - USTALANIE STANU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ORAZ WERYFIKACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ICH UZYSKANIA W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 2017.12.01 2017.12.01 Wrocław
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY NA PRZEŁOMIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, NA KONIEC ROKU 2017 I NA POCZĄTEK ROKU 2018 W STARYM I W NOWYM PLANIE KONT 2017.12.04 2017.12.04 Wrocław
Zmiany w prawie pracy 2018 i bieżące kontrowersje 2017.12.06 2017.12.06 Wrocław
EMERYTURY I RENTY w 2017/2018 r. 2017.12.08 2017.12.08 Wrocław
Problematyczne kwestie dotyczące poprawnego rozstania się z pracownikiem.Dalsze planowane zmiany dotyczące świadectw pracy, planowane zmiany dotyczące dochodzenia roszczeń przez pracowników, zwłaszcza dotyczących mobbingu i dyskryminacji 2017.12.08 2017.12.08 Wrocław
Warsztaty z czasu pracy w 2018 r. dla wymagających - praktyczne, elastyczne i opłacane rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2017.12.11 2017.12.12 Wrocław
AKADEMIA WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Wyliczanie wynagrodzenia ze stosunku pracy, świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, umowy cywilnoprawne 2017 2017.12.12 2017.12.13 Wrocław
Budżet: Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE 2017.12.13 2017.12.13 Wrocław
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z perspektywy procesów biznesowych - 10 kluczowych zagadnień w jeden dzień 2017.12.13 2017.12.13 Wrocław
Strony 12wszystkich 19

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Rewolucja VAT 2018 - Split payment - JPK - należyta staranność. Aspekty prawne oraz informatyczne wdrożenia w firmie. 2017.11.22 2017.11.23 Wrocław
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" 2017.11.27 2017.11.28 Wrocław
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.28 2017.11.30 Wrocław
VAT 2018 - Split payment - model dzielenia płatności przez podatników, JPK, oraz bieżące kluczowe problemy. 2017.11.29 2017.11.29 Wrocław

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera