BDO


Wyniki wyszukiwania


Emerytury - zmiany od 1.10.2017 r. 2017.09.26 2017.09.26 Wrocław
Budżet: USTAWA O RACHUNKOWOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 2017.10.03 2017.10.03 Wrocław
Budżet: Największe problemy nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego w 2017r.- wyjaśnienia, komentarze, wzory pism 2017.10.06 2017.10.06 Wrocław
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.10.07 2017.11.26 Wrocław
Zmiany związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2017r. 2017.10.11 2017.10.11 Wrocław
KOMPENDIUM "PRAWO PRACY W DZIAŁANIU" - DWUDNIOWE WARSZTATY 2017.10.12 2017.10.13 Wrocław
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY NA KONIEC I NA PRZEŁOMIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 2017.10.12 2017.10.12 Wrocław
Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń w 2017r. 2017.10.13 2017.10.13 Wrocław
Umowy cywilnoprawne w teorii i praktyce - warsztaty dla aktywnych 2017.10.16 2017.10.16 Wrocław
EXCEL w dziale personalnym - praktyczne warsztaty 2017.10.17 2017.10.18 Wrocław
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2017 - warsztaty. Zatrudnianie obywateli Ukrainy - ruch bezwizowy - zmiany od lipca 2017 2017.10.23 2017.10.24 Wrocław
Budżet: INWENTARYZACJA 2017 - STANDARDY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI DROGĄ SPISU Z NATURY W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2017.10.24 2017.10.24 Wrocław
Budżet: ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR I E-FAKTUR W 2017 ROKU 2017.10.26 2017.10.26 Wrocław
Budżet: PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OD 2018 ROKU - PRAKTYCZNE WARSZTATY PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ 2017.10.27 2017.10.27 Wrocław
Strony 12wszystkich 23

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2017.09.20 2017.09.28 Wrocław
VAT 2017/2018 oraz JPK - bieżące kluczowe problemy oraz podzielona płatność VAT i pozostałe zmiany. 2017.09.27 2017.09.27 Wrocław
Podatek dochodowy od osób prawnych - wybrane zagadnienia oraz planowane zmiany na 2018 rok. 2017.09.29 2017.09.29 Wrocław
VAT od podstaw oraz JPK, podzielona płatność 2018 . 2017.10.05 2017.10.05 Wrocław

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

pt1

Zapisz się do naszego Newslettera