BDO

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

Dzielimy się wiedzą

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady, ćwiczenia i case study.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych.

Szkolimy z zakresu prawa pracy, ZUS, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy:

Kompendium prawa pracy dla zaawansowanych. Nowe regulacje obowiązujące w 2017 r. 2017.10.18 2017.10.19 Łódź
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian 2017.10.19 2017.10.19 Katowice
Największe problemy nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w 2017 r.- wyjaśnienia, komentarze, wzory pism 2017.10.19 2017.10.19 Kraków
Budżet: INWENTARYZACJA 2017 - STANDARDY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI DROGĄ SPISU Z NATURY W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2017.10.20 2017.10.20 Poznań
Zasiłki w 2017 r. - kompendium dla zaawansowanych 2017.10.20 2017.10.20 Poznań
PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych z uwzględnieniem zmian od 01.06.2017 2017.10.20 2017.10.20 Kraków
Czas pracy w 2017 r. - jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników 2017.10.23 2017.10.23 Katowice
Rewolucja w dziale HR w kontekście zmian przepisów o ochronie danych osobowych 2017.10.23 2017.10.23 Katowice
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2017 - warsztaty. Zatrudnianie obywateli Ukrainy - ruch bezwizowy - zmiany od lipca 2017 2017.10.23 2017.10.24 Wrocław
SZTUKA PRZEKONYWANIA i obrony przed MANIUPULACJĄ w PROCESACH NEGOCJACYJNYCH - praktyczne warsztaty narzędziowe w oparciu o teorię wpływu Piotra Tymochowicza 2017.10.23 2017.10.24 Warszawa
Rozliczenia z ZUS - zmiana w zakresie opłacania składek od 1.01.2018. Obowiązki płatników składek oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego 2017.10.23 2017.10.24 Warszawa
Budżet: NOWE ZASADY EWIDENCJONOWANIA MIENIA PAŃSTWOWEGO zasady i termin sporządzania zaległego sprawozdania 2017.10.23 2017.10.23 Warszawa
Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa oraz zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku 2017.10.24 2017.10.24 Kraków
Budżet: KSIĘGOWANIE Z PODATKIEM VAT W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH - ujednolicenie księgowań VAT 2017.10.24 2017.10.24 Warszawa
Strony 12345wszystkich 141

 

Zaufali nam


Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

pt1

Zapisz się do naszego Newslettera