BDO

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

Dzielimy się wiedzą

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady, ćwiczenia i case study.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych.

Szkolimy z zakresu prawa pracy, ZUS, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy:

Praktyczne aspekty RODO - europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2017.06.27 2017.06.27 Wrocław
Prawo pracy 2017 r. dla zaawansowanych - z uwzględnieniem zmian od 1.06.2017. Jak unikać popełniania wykroczeń stosując przepisy Kodeksu Pracy i jego aktów wykonawczych 2017.06.27 2017.06.27 Kraków
Planowane zmiany dotyczące rozwiązywania stosunku pracy. Problematyczne kwestie dotyczące poprawnego rozstania się z pracownikiem, nowe świadectwa pracy (w tym po zmianach od 1 czerwca br.), 2017.06.28 2017.06.28 Legnica
EGZEKUCJE z WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW i UMÓW CYWILNOPRAWNYCH - zmiany w przepisach od 01 marca i 01 lipca 2017 r. dot. potrąceń z zasiłków. Zmiany w przepisach od 01 stycznia 2017 r. dot. minimalnej stawki godzinowej 2017.06.28 2017.06.28 Katowice
Budżet: SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - powiązanie danych księgowych ze sprawozdaniami typu "RB", w tym w zakresie podatku VAT 2017.06.28 2017.06.28 Poznań
Budżet: Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 2017.06.28 2017.06.28 Warszawa
Budżet: USTAWA O RACHUNKOWOŚCI - PODSTAWOWE ZAGADNIENIA I ZMIANY W 2017 ROKU 2017.06.29 2017.06.29 Poznań
Rozliczanie polskich rezydentów oraz nierezydentów podatkowych - konsekwencje na gruncie PIT oraz wybrane konsekwencje na gruncie ZUS 2017.06.29 2017.06.29 Kraków
Budżet: SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - powiązanie danych księgowych ze sprawozdaniami typu "RB", w tym w zakresie podatku VAT 2017.06.29 2017.06.29 Wrocław
Budżet: SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - powiązanie danych księgowych ze sprawozdaniami typu "RB", w tym w zakresie podatku VAT 2017.06.30 2017.06.30 Katowice
SZTUKA PRZEKONYWANIA i obrony przed MANIUPULACJĄ w PROCESACH NEGOCJACYJNYCH - praktyczne warsztaty narzędziowe w oparciu o teorię wpływu Piotra Tymochowicza 2017.07.03 2017.07.04 Warszawa
Budżet: ADMINISTRACYJNA KARA PIENIĘŻNA - OD 1 CZERWCA 2017 ROKU "NOWA OPŁATA" W ROZLICZENIACH KSIĘGOWYCH, SPRAWOZDANIACH RB ORAZ FINANSOWYCH - KTO , KIEDY I NA JAKICH ZASADACH 2017.07.03 2017.07.03 Wrocław
Budżet: INWESTYCJE W GMINIE , POWIECIE ORAZ SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA - NABYCIE/WYTWORZENIE - KIEDY JAKO PODATNIK A KIEDY JAKO "KONSUMNET"- PRAKTYCZNE WARSZTATY 2017.07.03 2017.07.03 Wrocław
Budżet: 40 EURO ZRYCZAŁTOWANEJ REKOMPENSATY ORAZ ODSETKI W JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU - PRAKTYKA A TEORIA ROZLICZEŃ 2017.07.03 2017.07.03 Warszawa
Strony 12345wszystkich 127

 

Zaufali nam


Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebPraca Ukraińców w Polsce po pierwszych 6 miesiącach

Obywatele Ukrainy zazwyczaj rozpoczynają pracę w Polsce po zarejestrowaniu przez ich pracodawcę w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, oraz uzyskaniu na podstawie takiego oświadczenia dokumentu pobytowego, jakim jest wiza krajowa D05 (specjalna wiza wydawana, gdy celem pobytu jest wykonywanie pracy z takiego powodu).

więcej

newspaperniebCztery powody, dla których warto wdrażać Lean Manufacturing

Dostarczając wyspecjalizowaną ekspertyzę, wiedzę i doświadczenie, często staję przed istotnym problemem, który napotyka klient: fajny ten Lean, cokolwiek to znaczy, chętnie bym zmienił swoją firmę, żeby wyglądała jak na tych obrazkach z prezentacji HBC, ale czy to rzeczywiście da efekty? A jeżeli da, to czy ja je zobaczę w moim rachunku zysków?

więcej

pt1

Zapisz się do naszego Newslettera