BDO

"Nasze szkolenia maJĄ ZAWSZE INDYWIDUALNY CHARAKTER PRZEZ CO POZNAJĄ PAŃSTWO WIEDZĘ OD PODSTAW"

Ubezpieczenia społeczne

szkolenia z tego zakresu mają na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a także zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń chorobowych, zasiłków opiekuńczych, rehabilitacyjnych a także świadczeń emerytalnych. Podczas zajęć omawiane są obowiązki płatnika a także zasady rozliczania i opłacania składek.

Szkolenia w tym zakresie:

 
Szukaj szkoleń
Szkolenia według miast
Warszawa Katowice Wrocław
Poznań Gdańsk Legnica
Zielona Góra Lublin Radom
Gorzów Wlkp. Kraków Łódź
Kategorie szkoleń
Prawo pracy Kadry i płace Podatki
Budżet Ubezpieczenia HR
Miękkie Marketing i sprzedaż Kursy
Opinie o naszych szkoleniach

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Profesjonalizn zarówno w organizacji szkolenia jak i sposób jego realizacji, utwierdzaja w przekonaniu, że Polexpert filia BDO Sp. z o.o. jest godnym polecenia wykonawcą usług szkoleniowych.

więcej

Aktualności

Za jeden dzień pracy w miesiącu również należy się wynagrodzenie

Nieusprawiedliwiona nieobecność nie zmniejsza stanu zatrudnienia

Zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom, jeśli pozostaje w stosunku pracy