BDO

"Działamy nieprzerwanie od 1988 r. od początku wspierając rozwój zawodowy pracowników"

"Nasze szkolenia maJĄ ZAWSZE INDYWIDUALNY CHARAKTER PRZEZ CO POZNAJĄ PAŃSTWO WIEDZĘ OD PODSTAW"


Szkolenia ubezpieczenia społeczne

Szkolenia te kompleksowo przedstawią zagadnienia związane  z ubezpieczeniami społecznymi. W trakcie szkoleń poruszane są zagadnienia związane ze składkami na ZUS, zasiłkami z ZUS w razie choroby lub macierzyństwa. Podczas szkoleń omawiane są również wybrane problemy związane z emeryturami i rentami, a także podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy najbliższe szkolenia z ubezpieczeń społecznych

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018r. 2017.11.20 2017.11.20 Opole
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018r. 2017.11.21 2017.11.21 Łódź
Rozliczenia z ZUS - zmiana w zakresie opłacania składek od 1.01.2018. Obowiązki płatników składek oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego 2017.11.22 2017.11.23 Warszawa
Emerytury - zmiany od 1.10.2017 r. 2017.11.23 2017.11.23 Gdańsk
Emerytury w świetle najnowszych zmian od października 2017 2017.11.23 2017.11.23 Katowice
Emerytury w świetle najnowszych zmian od października 2017 2017.11.24 2017.11.24 Legnica
ZUS w praktyce - składki i zasiłki 2017.11.27 2017.11.27 Katowice
Emerytury w świetle najnowszych zmian od października 2017 2017.12.04 2017.12.04 Opole
Rozliczenia z ZUS - zmiana w zakresie opłacania składek od 1.01.2018. Obowiązki płatników składek oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego 2017.12.07 2017.12.08 Lublin
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018r. 2017.12.14 2017.12.14 Legnica
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018r. 2017.12.15 2017.12.15 Wrocław
Emerytury w świetle najnowszych zmian od października 2017 2017.12.18 2017.12.18 Kraków
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018r. 2017.12.18 2017.12.18 Katowice
ZUS w praktyce - składki i zasiłki 2017.12.19 2017.12.19 Szczecin
Strony 12wszystkich 15


Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera