BDO

"Nasze szkolenia maJĄ ZAWSZE INDYWIDUALNY CHARAKTER PRZEZ CO POZNAJĄ PAŃSTWO WIEDZĘ OD PODSTAW"

Ubezpieczenia społeczne

szkolenia z tego zakresu mają na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a także zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń chorobowych, zasiłków opiekuńczych, rehabilitacyjnych a także świadczeń emerytalnych. Podczas zajęć omawiane są obowiązki płatnika a także zasady rozliczania i opłacania składek.

Szkolenia w tym zakresie:

 
Szukaj szkoleń
Szkolenia według miast
Warszawa Katowice Wrocław
Poznań Gdańsk Legnica
Zielona Góra Lublin Radom
Gorzów Wlkp. Kraków Łódź
Kategorie szkoleń
Prawo pracy Kadry i płace Podatki
Budżet Ubezpieczenia HR
Miękkie Marketing i sprzedaż Kursy
Opinie o naszych szkoleniach

PKP Polskie linie kOLEJOWE S.A.

Realizacja szkolenia została bardzo wysoko oceniona, zarówno pod względem ilości przekazanej wiedzy, jak również korzyści wynikających z jakości szkolenia. Organizacja szkolenia spełnia nasze oczekiwania. Z głębokim przekonaniem możemy polecić firmę Polexpert.

więcej

Aktualności

Za jeden dzień pracy w miesiącu również należy się wynagrodzenie

Nieusprawiedliwiona nieobecność nie zmniejsza stanu zatrudnienia

Zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom, jeśli pozostaje w stosunku pracy