BDO

"Działamy nieprzerwanie od 1988 r. od początku wspierając rozwój zawodowy pracowników"

"Nasze szkolenia maJĄ ZAWSZE INDYWIDUALNY CHARAKTER PRZEZ CO POZNAJĄ PAŃSTWO WIEDZĘ OD PODSTAW"


Szkolenia ubezpieczenia społeczne

Szkolenia te kompleksowo przedstawią zagadnienia związane  z ubezpieczeniami społecznymi. W trakcie szkoleń poruszane są zagadnienia związane ze składkami na ZUS, zasiłkami z ZUS w razie choroby lub macierzyństwa. Podczas szkoleń omawiane są również wybrane problemy związane z emeryturami i rentami, a także podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy najbliższe szkolenia z ubezpieczeń społecznych

Zasiłki w 2018 r. - kompendium dla zaawansowanych 2018.09.26 2018.09.26 Łódź
Składki na ZUS w 2018 r. Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r. po wprowadzeniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców. Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 2018.09.27 2018.09.27 Legnica
Zasiłki w 2018r od teorii do praktyki - jak interpretować przepisy 2018.10.10 2018.10.10 Kielce
Składki na ZUS w 2018 r. i zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze - obowiązki płatników.Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r. oraz najnowsze zmiany od 1 I 2019r. 2018.10.15 2018.10.15 Koszalin
E-ZLA i zmiany w dokumentach ZUS od 1 stycznia 2019r. (E-akta) 2018.10.19 2018.10.19 Wrocław
Składki na ZUS w 2018 r. i zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze - obowiązki płatników. Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r. oraz najnowsze zmiany od 1 I 2019r. 2018.10.22 2018.10.22 Warszawa
Emerytury i renty po zmianach 2018/2019. Obowiązki pracodawców od 1 stycznia 2019 r. 2018.10.22 2018.10.22 Szczecin
Emerytury 2018/2019 z uwzględnieniem planowanych zmian- Pracownicze plany kapitałowe 2018.10.22 2018.10.22 Wrocław
Program Płatnik - korygowanie dokumentów dla zaawansowanych 2018.10.22 2018.10.22 Wrocław
NOWOŚCI W EMERYTURACH i RENTY 2018/2019 2018.10.26 2018.10.26 Lublin
Zasiłki w 2018r od teorii do praktyki - jak interpretować przepisy 2018.10.29 2018.10.29 Gdańsk