BDO

"Działamy nieprzerwanie od 1988 r. od początku wspierając rozwój zawodowy pracowników"

"Nasze szkolenia maJĄ ZAWSZE INDYWIDUALNY CHARAKTER PRZEZ CO POZNAJĄ PAŃSTWO WIEDZĘ OD PODSTAW"


Szkolenia ubezpieczenia społeczne

Szkolenia te kompleksowo przedstawią zagadnienia związane  z ubezpieczeniami społecznymi. W trakcie szkoleń poruszane są zagadnienia związane ze składkami na ZUS, zasiłkami z ZUS w razie choroby lub macierzyństwa. Podczas szkoleń omawiane są również wybrane problemy związane z emeryturami i rentami, a także podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy najbliższe szkolenia z ubezpieczeń społecznych

E-ZLA i zmiany w dokumentach ZUS od 1 stycznia 2019r. (E-akta) 2018.11.19 2018.11.19 Warszawa
Składki na ZUS w 2018 r. i zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze - obowiązki płatników.Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r. oraz najnowsze zmiany od 1 I 2019r. 2018.11.21 2018.11.21 Lublin
Składki na ZUS w 2018 r. Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r. po wprowadzeniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców. Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 2018.11.26 2018.11.26 Poznań
Obowiązki płatników związane z wypłatą zasiłków w 2018/2019 r. 2018.12.05 2018.12.05 Wrocław
Zasiłki w 2018r od teorii do praktyki - jak interpretować przepisy 2018.12.10 2018.12.10 Rzeszów
Zasiłki w 2018r od teorii do praktyki - jak interpretować przepisy 2018.12.11 2018.12.11 Kraków
Składki na ZUS 2018/2019r. i zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze - obowiązki płatników.Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r oraz najnowsze zmiany od 1 I 2019r. 2018.12.11 2018.12.11 Warszawa
Emerytalna rewolucja 2019: Pracownicze Plany Kapitałowe 2018.12.17 2018.12.17 Katowice