BDO

"Działamy nieprzerwanie od 1988 r. od początku wspierając rozwój zawodowy pracowników"

"Nasze szkolenia maJĄ ZAWSZE INDYWIDUALNY CHARAKTER PRZEZ CO POZNAJĄ PAŃSTWO WIEDZĘ OD PODSTAW"


Szkolenia ubezpieczenia społeczne

Szkolenia te kompleksowo przedstawią zagadnienia związane  z ubezpieczeniami społecznymi. W trakcie szkoleń poruszane są zagadnienia związane ze składkami na ZUS, zasiłkami z ZUS w razie choroby lub macierzyństwa. Podczas szkoleń omawiane są również wybrane problemy związane z emeryturami i rentami, a także podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy najbliższe szkolenia z ubezpieczeń społecznych

Opłacanie składek ZUS w 2017. Najnowsze zmiany wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorców. Obowiązki płatników z wypłatą zasiłków i ustalaniem praw do świadczeń emerytalno-rentowych. 2017.08.29 2017.08.29 Kraków
Zasiłki w 2017 r. - kompendium dla zaawansowanych 2017.08.29 2017.08.29 Katowice
Rozliczenia z ZUS - zmiana w zakresie opłacania składek od 1.01.2018. Obowiązki płatników składek oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego 2017.09.20 2017.09.21 Warszawa
Zasiłki w 2017 r. - kompendium dla zaawansowanych 2017.09.22 2017.09.22 Gdańsk
Rozliczenia z ZUS - zmiana w zakresie opłacania składek od 1.01.2018. Obowiązki płatników składek. Praktyka i problemy - Umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło i inne tytuły do ubezpieczeń. Z omówieniem najnowszych zmian 2017.09.27 2017.09.27 Gdańsk


Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebPraca Ukraińców w Polsce po pierwszych 6 miesiącach

Obywatele Ukrainy zazwyczaj rozpoczynają pracę w Polsce po zarejestrowaniu przez ich pracodawcę w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, oraz uzyskaniu na podstawie takiego oświadczenia dokumentu pobytowego, jakim jest wiza krajowa D05 (specjalna wiza wydawana, gdy celem pobytu jest wykonywanie pracy z takiego powodu).

więcej

newspaperniebCztery powody, dla których warto wdrażać Lean Manufacturing

Dostarczając wyspecjalizowaną ekspertyzę, wiedzę i doświadczenie, często staję przed istotnym problemem, który napotyka klient: fajny ten Lean, cokolwiek to znaczy, chętnie bym zmienił swoją firmę, żeby wyglądała jak na tych obrazkach z prezentacji HBC, ale czy to rzeczywiście da efekty? A jeżeli da, to czy ja je zobaczę w moim rachunku zysków?

więcej

pt1

Zapisz się do naszego Newslettera