DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI – KOSZTY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ I W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 2020/2021

Termin: 2020.10.28 - 2020.10.28
Cena: 390.00 zł +VAT

Miejsce:
Transmisja ONLINE
Internet


MASZ PYTANIE?

Szkolenia otwarte, kursy
tel: +48 22 679 45 00
szkolenia@polexpert.info.pl

Szkolenia budżetowe
tel: +48 22 543 17 60
joanna.bieniek@bdo.pl

Szkolenia zamknięte
tel: +48 (22) 543 16 99
iwona.charzewska@bdo.pl

Kontakt