Dokumentacja emerytalno - rentowa i likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych – skracanie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

Termin: 2021.07.13 - 2021.07.13
Cena: 400.00 zł +VAT

Miejsce:
Transmisja ONLINE
Internet


MASZ PYTANIE?

Szkolenia otwarte, kursy
tel: +48 22 679 45 00
szkolenia@polexpert.info.pl

Szkolenia budżetowe
tel: +48 22 543 17 60
joanna.bieniek@bdo.pl

Szkolenia zamknięte
tel: +48 (22) 543 16 99
iwona.charzewska@bdo.pl

Kontakt