Wyszukiwarka szkoleń

Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Miejsce szkolenia
Nowy program Płatnik i zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2019r. - nowe ZUS RIA i ZUS RPA, zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność i problemy pracodawców po wprowadzeniu E-ZLA 2019.01.22 2019.01.22 Katowice
Zmiany od 01 stycznia 2019 r w prowadzeniu i przechowywaniu Dokumentacji Pracowniczej zgodne z RODO w tym zleceniobiorców. E-akta osobowe, nowe formularze ZUS 2019.01.24 2019.01.24 Katowice
Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku. 2019.01.25 2019.01.25 Katowice
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.25 2019.01.25 Katowice
Prawo pracy w 2019 - Regulacje dotyczące zatrudnienia Dokumentacja pracownicza po nowemu, obowiązki pracodawcy w zakresie PPK, nowe orzecznictwo 2019.01.28 2019.01.28 Katowice
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.01.29 2019.01.29 Katowice
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.01.30 2019.01.30 Katowice
Polityka rachunkowości - praktyczne warsztaty 2019.02.01 2019.02.01 Katowice
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2019.02.11 2019.02.11 Katowice
PRAWO PRACY W PRAKTYCE W 2019 ROKU. Nowelizacje przepisów, najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów 2019.02.12 2019.02.12 Katowice
Program Płatnik - korygowanie dokumentów dla zaawansowanych 2019.02.14 2019.02.14 Katowice
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej - 1 styczeń 2019 2019.02.18 2019.02.18 Katowice
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.18 2019.02.18 Katowice
Pracownicze Plany Kapitałowe. Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego. Korzyści dla pracowników - nowe wyzwania dla działów HR 2019.02.21 2019.02.21 Katowice
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019r. 2019.02.22 2019.02.22 Katowice
Strony 12wszystkich 23

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymać aktualności i publikacje Polexpert

Newsletter


Newsletter