Wyszukiwarka szkoleń

Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Miejsce szkolenia
Umowy cywilnoprawne 2019 2019.01.23 2019.01.23 Warszawa
Wybrane zagadnienia z egzekucji administracyjnej w świetle najnowszych zmian w prawie i orzecznictwa sądowego. 2019.01.25 2019.01.25 Warszawa
Emerytalna rewolucja 2019: Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.01.25 2019.01.25 Warszawa
Akademia sprawozdawczości budżetowej i finansowej - co trzeba przygotować aby sporządzić nowy załącznik 12 "Informacja dodatkowa" 2019.01.28 2019.01.29 Warszawa
Akademia rachunkowości budżetowej 2019 2019.01.30 2019.01.31 Warszawa
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.02.04 2019.02.04 Warszawa
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.02.07 2019.02.07 Warszawa
Przetwarzanie danych osobowych przez działy HR w świetle RODO, Kodeksu pracy oraz nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej  od nawiązania do ustania: stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub samozatrudnienia 2019.02.11 2019.02.11 Warszawa
Nowy program Płatnik i zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2019r. - nowe ZUS RIA i ZUS RPA, zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność i problemy pracodawców po wprowadzeniu E-ZLA 2019.02.11 2019.02.11 Warszawa
Akademia inwestycji i środków trwałych - dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące inwestycji i środków trwałych jakie należy wykazać w załączniku 12 informacja dodatkowa 2019.02.11 2019.02.12 Warszawa
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych - praktyczny poradnik 2019 2019.02.14 2019.02.14 Warszawa
Zamówienia publiczne. Kryteria oceny ofert 2019.02.15 2019.02.15 Warszawa
Płace 2019 w ujęciu praktycznym z uwzględnieniem zmian przepisów 2019.02.15 2019.02.15 Warszawa
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS,umów cywilnoprawnych 2019.02.18 2019.02.18 Warszawa
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r. 2019.02.19 2019.02.19 Warszawa
Strony 12wszystkich 27

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymać aktualności i publikacje Polexpert

Newsletter


Newsletter