BDO

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

Dzielimy się wiedzą

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady, ćwiczenia i case study.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych.

Szkolimy z zakresu prawa pracy, ZUS, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 2016.10.24 2016.10.24 Gdańsk
Zatrudnianie cudzoziemców 2017- zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy w Polsce 2016.10.24 2016.10.24 Warszawa
Umowy cywilnoprawne. Umowa Zlecenia - Umowa o dzieło. Praktyka kontrolna ZUS. Zmiana zasad wynagradzania zleceniobiorców i konsekwencje w zakresie opłacania składek. 2016.10.24 2016.10.24 Kraków
Budżet: Odpowiedzialność osób trzecich jako element odzyskiwania środków pieniężnych w ujęciu praktyki i orzecznictwa sądowego 2016.10.24 2016.10.24 Warszawa
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW za granicę w kontekście prawa, podatków oraz ubezpieczeń społecznych. 2016.10.24 2016.10.25 Wrocław
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PREZENTACJE SPRAWCZE 2016.10.24 2016.10.25 Warszawa
Zasiłki w 2016 r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów dotyczących zasiłków, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-ZLA 2016.10.25 2016.10.25 Łódź
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 2016.10.25 2016.10.25 Warszawa
Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w firmach stosujących pracę zmianową (system podstawowy, równoważny)- najnowsze zmiany. Praktyczne szkolenie z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy pracowników (Kodeks pracy) 2016.10.26 2016.10.26 Legnica
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 2016.10.26 2016.10.26 Wrocław
Czas pracy w 2016 - trzy, cztero i pięcio brygadowa organizacja czasu pracy. Planowanie, zarządzanie i rozliczenie czasu pracy - szkolenie menedżerów oraz działów personalnych 2016.10.27 2016.10.27 Wrocław
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 2016.10.27 2016.10.27 Wałbrzych
ROZLICZANIE CZASU PRACY - WARSZTATY 2016.10.28 2016.10.28 Poznań
Budżet: ZOBOWIĄZANIE I ZAANGAŻOWANIE W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2016 2016.10.28 2016.10.28 Warszawa
Strony 12345wszystkich 121

 

Zaufali nam


Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

pt

Aktualności

newspaperniebWażne zmiany w prawie pracy i na rynku pracy

Polska ma wśród państw Unii Europejskiej największy odsetek pracowników zatrudnionych na umowach czasowych – w 2015 r. było tak w przypadku aż 28 proc. ogółu pracujących osób, przy czym wiele z nich miało umowy cywilnoprawne. Zmiany w prawie pracy mają zmienić ten stan rzeczy, a w przypadku umów zleceń i umów o świadczenie usług wzrośnie minimalna stawka za godzinę pracy.

więcej

newspaperniebWynagrodzenie urlopowe w praktyce

Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, jak i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy zostały określone w rozporządzeniu MPiPS z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, zwanym dalej rozporządzeniem urlopowym.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera