BDO

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

Dzielimy się wiedzą

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady, ćwiczenia i case study.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych.

Szkolimy z zakresu prawa pracy, ZUS, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy:

Umowy cywilnoprawne. Umowa Zlecenia - Umowa o dzieło.Praktyka kontrolna ZUS. Zmiana zasad wynagradzania zleceniobiorców i konsekwencje w zakresie opłacania składek. 2017.01.19 2017.01.19 Legnica
PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych.CIEKAWE ROZWIĄZANIA DLA PRACODAWCÓW I DOBRE PRAKTYKI DLA KADROWYCH - zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzecznictwem SN i stanowiskami PIP. 2017.01.19 2017.01.19 Wrocław
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian na 2017r. 2017.01.19 2017.01.19 Kraków
Nowe zasady rozstrzygania zbiegu egzekucji na liście płac w 2017r.- różne tytułu egzekucyjne w praktyce płacowej. 2017.01.19 2017.01.19 Warszawa
PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych 2017.01.20 2017.01.20 Kraków
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 - po zmianach 2017.01.20 2017.01.20 Gdańsk
Zasiłki w 2017 r. - kompendium dla zaawansowanych 2017.01.20 2017.01.20 Gdańsk
Harmonogramy, grafiki, plany czasu pracy 2017. Planowanie i rozliczenie czasu pracy w systemie podstawowego i równoważnego czasu pracy 2017.01.20 2017.01.20 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian na 2017r. 2017.01.20 2017.01.20 Warszawa
Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawych w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian 2016/2017 2017.01.20 2017.01.20 Poznań
Budżet: ZASADY PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ PO CENTRALIZACJI VAT W ROKU 2017 - KSIĘGOWANIE ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA VAT, WYKREŚLENIE ZWOLNIENIA Z VAT POMIĘDZY JEDNOSTKAMI I ZAKŁADAMI BUDŻETOWYMI ORAZ ODROCZENIE JPK 2017.01.23 2017.01.23 Wrocław
Budżet: ŚRODKI TRWAŁE W SEKTORZE BUDŻETOWYM 2017.01.23 2017.01.23 Warszawa
Dokonywanie rozliczeń płacowych w 2017r.z uwzględnieniem zmian przepisów 2017.01.23 2017.01.23 Katowice
Zatrudnianie cudzoziemców 2017 - zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy w Polsce 2017.01.23 2017.01.23 Poznań
Strony 12345wszystkich 101

 

Zaufali nam


Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

pt

Aktualności

newspaperniebNowe przepisy w zatrudnianiu cudzoziemców

Na początku 2017 r. ustawodawca planuje gruntownie zmienić zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zmiany mają objąć głównie osoby z krajów takich jak Ukraina, Rosja, Białoruś itd. Dotychczasowa procedura oparta o oświadczenia składane w Powiatowych Urzędach Pracy zostanie uchylona. Oświadczenia mają zostać zastąpione przez tzw. zezwolenia na pracę krótkoterminową. Zezwolenia te będą odpłatne. Przy okazji mają zostać rozwiane wątpliwości odnośnie pracy w okresie pobytu w Polsce na podstawie odcisku stempla w paszporcie.

więcej

newspaperniebNiedozwolone postanowienia w umowie o pracę

Pracodawcy nierzadko decydują się na zastrzeżenie w umowie o pracę nietypowych postanowień, które mają jak najpełniej zabezpieczyć ich interesy. Zdarza się jednak, iż ocena tych zapisów na gruncie prawa pracy prowadzi do wniosku, iż w rzeczywistości są one sprzeczne z prawem.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera