BDO

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

Dzielimy się wiedzą

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady, ćwiczenia i case study.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych.

Szkolimy z zakresu prawa pracy, ZUS, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy:

Dwudniowe Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych z uwzględnieniem nowych zasad prowadzenia akt osobowych i zakazu pracy w niedziele i święta. 2018.03.22 2018.03.23 Wrocław
Prawo pracy - aktualne zagadnienia 2017/2018, problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych, nowe rozwiązania wprowadzane w 2018 r. 2018.03.23 2018.03.23 Gdańsk
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018r. 2018.03.23 2018.03.23 Warszawa
Ochrona danych osobowych - rewolucyjne zmiany według projektu ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia ogólnego o ochronie danych 2018.03.23 2018.03.23 Warszawa
Czas pracy w produkcji 2018 (pięcio i czterobrygadówka na dwie i trzy zmiany). Planowanie, zarządzanie i rozliczenie czasu pracy - omówienie zalet i wad systemów 8 i 12-godzinnych 2018.03.23 2018.03.23 Wrocław
Prawo pracy - aktualne zagadnienia 2017/2018, problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych, nowe rozwiązania wprowadzane w 2018 r. 2018.03.26 2018.03.26 Szczecin
Budżet: VAT w sektorze publicznym 2018.03.27 2018.03.27 Warszawa
Budżet: NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 2018.03.27 2018.03.27 Katowice
Budżet: ŚRODKI EUROPEJSKIE W BUDŻECIE ORAZ W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW - zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w świetle nowego planu kont 2018.03.29 2018.03.29 Gdańsk
Budżet: Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej oraz administracyjnych 2018.04.04 2018.04.04 Warszawa
Psychologiczne aspekty windykacji 2018.04.04 2018.04.05 Warszawa
Budżet: ZASADY EWIDENCJONOWANIA MIENIA PAŃSTWOWEGO W ROKU 2018 zasady sporządzania sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa 2018.04.05 2018.04.05 Warszawa
Budżet: Zadania gmin z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po zmianach od kwietnia 2018 r. 2018.04.05 2018.04.05 Katowice
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ I KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2018 2018.04.06 2018.04.06 Warszawa
Strony 12345wszystkich 139

 

Zaufali nam


Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebW 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Od początku 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z krajów spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy – weszła bowiem w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą przede wszystkim pracy krótkoterminowej i sezonowej.

więcej

newspaperniebKierownicy działów, departamentów i zespołów mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny

Pracownicy działów i departamentów nie są, co do zasady, kierownikami wyodrębnionych komórek organizacyjnych w rozumieniu art. 1504 Kodeksu pracy, dlatego za pracę w nadgodzinach należy im się taka rekompensata, jak wszystkim innym pracownikom. Zgodnie z art. 1514 Kodeksu pracy pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera