BDO

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

Dzielimy się wiedzą

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady, ćwiczenia i case study.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych.

Szkolimy z zakresu prawa pracy, ZUS, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy:

Rewolucyjne zmiany w wynagrodzeniach w 2017r. 2017.02.23 2017.02.23 Gdańsk
Prawo pracy - nowe regulacje w 2017 r.Jak prawidłowo wypełniać obowiązki, dokumentacja - świadectwa, minimalna stawka godzinowa, cudzoziemcy oraz inne aktualne zagadnienia 2017.02.23 2017.02.23 Poznań
Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 r. 2017.02.23 2017.02.23 Rzeszów
Budżet: PREWSKAŹNIK ORAZ STRUKTURA SPRZEDAŻY W ROZLICZENIACH VAT PO CENTRALIZACJI - ODLICZANIE VAT NALICZONY I ROZLICZANIE ZAKUPU TOWARÓW ORAZ USŁUG - NA POZIOMIE J.S.T I JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2017.02.24 2017.02.24 Warszawa
Dokonywanie rozliczeń płacowych w 2017r.z uwzględnieniem zmian przepisów 2017.02.24 2017.02.24 Warszawa
PRZYWÓDZTWO WŚRÓD PRAKTYKÓW - ZASTOSOWANIE TECHNIK STOSOWANYCH PRZEZ "EVERESTOWCÓW" W ZARZĄDZANIU I MOTYWOWANIU ZESPOŁU 2017.02.27 2017.02.27 Warszawa
Umowy cywilnoprawne po wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej od 2017r. - kompendium dla praktyków 2017.03.01 2017.03.01 Wrocław
Budżet: BILANS ZA ROK 2016 - ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I JEGO POWIĄZANIE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ BUDŻETOWĄ 2017.03.01 2017.03.01 Poznań
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA - praktyczne warsztaty narzędziowe prof. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO 2017.03.02 2017.03.03 Warszawa
Budżet: BILANS ZA ROK 2016 - ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I JEGO POWIĄZANIE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ BUDŻETOWĄ 2017.03.02 2017.03.02 Warszawa
Budżet: Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 2017.03.03 2017.03.03 Warszawa
Budżet: BILANS ZA ROK 2016 - ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I JEGO POWIĄZANIE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ BUDŻETOWĄ 2017.03.03 2017.03.03 Gdańsk
Budżet: NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KSIĘGOWANIE I KLASYFIKOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, W TYM NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017 2017.03.06 2017.03.06 Poznań
Budżet: NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KSIĘGOWANIE I KLASYFIKOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, W TYM NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017 2017.03.07 2017.03.07 Gdańsk
Strony 12345wszystkich 107

 

Zaufali nam


kkip2017 296

Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

pt

Aktualności

newspaperniebNowe przepisy w zatrudnianiu cudzoziemców

Na początku 2017 r. ustawodawca planuje gruntownie zmienić zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zmiany mają objąć głównie osoby z krajów takich jak Ukraina, Rosja, Białoruś itd. Dotychczasowa procedura oparta o oświadczenia składane w Powiatowych Urzędach Pracy zostanie uchylona. Oświadczenia mają zostać zastąpione przez tzw. zezwolenia na pracę krótkoterminową. Zezwolenia te będą odpłatne. Przy okazji mają zostać rozwiane wątpliwości odnośnie pracy w okresie pobytu w Polsce na podstawie odcisku stempla w paszporcie.

więcej

newspaperniebNiedozwolone postanowienia w umowie o pracę

Pracodawcy nierzadko decydują się na zastrzeżenie w umowie o pracę nietypowych postanowień, które mają jak najpełniej zabezpieczyć ich interesy. Zdarza się jednak, iż ocena tych zapisów na gruncie prawa pracy prowadzi do wniosku, iż w rzeczywistości są one sprzeczne z prawem.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera