BDO

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

Dzielimy się wiedzą

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady, ćwiczenia i case study.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych.

Szkolimy z zakresu prawa pracy, ZUS, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy:

NEGOCJACJE NIEKONWENCJONALNE wg. Mateusza Grzesiaka 2016.08.30 2016.08.31 Warszawa
Budżet: Nowelizacja działu III ordynacji podatkowej, a modyfikacja zakresu uprawnień i obowiązków organów rozliczających niepodatkowe należności budżetowe 2016.08.31 2016.08.31 Warszawa
Zmiany w prawie pracy, umowach terminowych i urlopach macierzyńskich w 2016 2016.08.31 2016.08.31 Katowice
Budżet: ZASADY KSIĘGOWANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH A CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT ORAZ JEJ WPŁYW NA CENTRALIZACJĘ ROZLICZEŃ PIT 2016.09.05 2016.09.05 Warszawa
Budżet: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, DODATEK WYCHOWAWCZY, DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY - FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROGRAMU 500+ 2016.09.07 2016.09.07 Poznań
Budżet: VAT 2016 w jednostkach sfery budżetowej 2016.09.07 2016.09.07 Katowice
Prawo pracy 2016 r. - warsztaty z obowiązujących i przyszłych zmian 2016.09.08 2016.09.08 Kraków
Budżet: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, DODATEK WYCHOWAWCZY, DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY - FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROGRAMU 500+ 2016.09.08 2016.09.08 Warszawa
Budżet: Oceny oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2016.09.09 2016.09.09 Warszawa
Budżet: FINANSE PUBLICZNE, GOSPODARKA BUDŻETOWA, ZASADY RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ SĄDÓW I PROKURATURY 2016 2016.09.09 2016.09.09 Warszawa
Zatrudnienie cudzoziemców i delegowanie pracowników - konsekwencje podatkowo-ubezpieczeniowe w 2016r. 2016.09.12 2016.09.12 Katowice
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2016/2017 2016.09.12 2016.09.12 Wrocław
Budżet: ŚRODKI TRWAŁE W SEKTORZE BUDŻETOWYM 2016.09.12 2016.09.12 Warszawa
Budżet: TYPOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRAKTYKI -ZASADY I POLITYKA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ORGANÓW KONTROLI PAŃSTWOWEJ 2016.09.12 2016.09.12 Warszawa
Strony 12345wszystkich 119

 

Zaufali nam


okpp2016 296 195

Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

pt

Aktualności

newspaperniebWażne zmiany w prawie pracy i na rynku pracy

Polska ma wśród państw Unii Europejskiej największy odsetek pracowników zatrudnionych na umowach czasowych – w 2015 r. było tak w przypadku aż 28 proc. ogółu pracujących osób, przy czym wiele z nich miało umowy cywilnoprawne. Zmiany w prawie pracy mają zmienić ten stan rzeczy, a w przypadku umów zleceń i umów o świadczenie usług wzrośnie minimalna stawka za godzinę pracy.

więcej

newspaperniebWynagrodzenie urlopowe w praktyce

Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, jak i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy zostały określone w rozporządzeniu MPiPS z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, zwanym dalej rozporządzeniem urlopowym.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera