BDO

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

Dzielimy się wiedzą

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady, ćwiczenia i case study.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych.

Szkolimy z zakresu prawa pracy, ZUS, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy:

CZAS PRACY OD A DO Z. JEDNODNIOWE WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Z TRENINGIEM UMIEJĘTNOŚCI 2016.12.05 2016.12.05 Katowice
Budżet: PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2016 I OTWARCIA ROKU 2017 W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I W FUNDUSZACH CELOWYCH - WERYFIKACJA ROCZNYCH KSIĘGOWAŃ W CELU ZAMKNIĘCIA ROKU 2016 I WDROŻENIA NOWEGO PLANU KONT NA ROK 2017 2016.12.05 2016.12.05 Warszawa
Płace dla zaawansowanych w praktyce - wybrane decyzje ZUS, najnowsze interpretacje podatkowe oraz najważniejsze wyroki sądowe dotyczące naliczania wynagrodzeń. 2016.12.06 2016.12.07 Warszawa
Podsumowanie roku w prawie pracy - zmiany, orzecznictwo, stanowiska urzędowe 2016.12.06 2016.12.06 Warszawa
Zasady prawidłowego rozwiązywania stosunków pracy oraz obowiązki pracodawcy związane z odejściem z pracy pracownika 2016.12.06 2016.12.06 Gdańsk
Budżet: Granice udostępniania informacji publicznej w urzędzie z uwzględnieniem regulacji ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 2016.12.07 2016.12.07 Katowice
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STAN PRAWNY NA ROK 2016 ANALIZA ZMIAN 2016.12.08 2016.12.08 Wrocław
Budżet: Podatek VAT w JST 2016.12.08 2016.12.08 Gdańsk
Zmiany w prawie pracy 2016/2017.Minimalna stawka godzinowa, delegowanie oraz inne aktualne zagadnienia 2016.12.09 2016.12.09 Wrocław
Program Płatnik 10.01.001 - rozszerzenie wymiany danych z ZUS 2016.12.09 2016.12.09 Wrocław
Umowy cywilnoprawne - MINIMALNE WYNAGRODZENIE OD 01.01.2017r. Kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Państwowej Inspekcji Pracy - umowy o dzieło i umowy zlecenia! 2016.12.09 2016.12.09 Poznań
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US. Praktyczne ćwiczenia z ekspertem 2016.12.12 2016.12.12 Warszawa
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz z omówieniem stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy - warsztaty dla wymagających. 2016.12.12 2016.12.12 Łódź
Wprowadzenie płacy minimalnej dla zleceniobiorców i zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia od 2016r. 2016.12.12 2016.12.12 Olsztyn
Strony 12345wszystkich 100

 

Zaufali nam


Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

pt

Aktualności

newspaperniebEwidencjonowanie czasu pracy w praktyce

Ewidencję czasu pracy należy tak wypełnić, aby prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za pracę. W tym celu liczba rubryk w tej ewidencji powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na ustalenie liczby godzin pracy, w tym szczególnie wyróżnione powinny być te godziny, których przepracowanie daje pracownikowi prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego od pracy oraz których rekompensata polega na konieczności oddania dnia wolnego od pracy w innym terminie (praca w niedziele, święta, czy dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy).

więcej

newspaperniebNiedozwolone postanowienia w umowie o pracę

Pracodawcy nierzadko decydują się na zastrzeżenie w umowie o pracę nietypowych postanowień, które mają jak najpełniej zabezpieczyć ich interesy. Zdarza się jednak, iż ocena tych zapisów na gruncie prawa pracy prowadzi do wniosku, iż w rzeczywistości są one sprzeczne z prawem.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera