BDO

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

Dzielimy się wiedzą

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady, ćwiczenia i case study.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych.

Szkolimy z zakresu prawa pracy, ZUS, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy:

Nowe zasady rozstrzygania zbiegu egzekucji na liście płac - różne tytułu egzekucyjne w praktyce płacowej. Obowiązki pracodawcy i procedury postępowania w przypadku zajęcia wynagrodzeń i zasiłków po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego 2016.10.03 2016.10.03 Kraków
SZTUKA PRZEKONYWANIA i obrony przed MANIUPULACJĄ w PROCESACH NEGOCJACYJNYCH - praktyczne warsztaty narzędziowe w oparciu o teorię wpływu Piotra Tymochowicza 2016.10.06 2016.10.07 Warszawa
Budżet: Zasady prawidłowego sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej 2016.10.07 2016.10.07 Warszawa
Budżet: Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Jak unikać niekwalifikowalności wydatków? 2016.10.10 2016.10.10 Warszawa
KOMPENDIUM PRAWA PRACY - TRENING UMIEJĘTNOŚCI z uwzględnieniem wszystkich najnowszych zmian - umowy terminowe, urlopy rodzicielskie. 2016.10.10 2016.10.11 Wrocław
Budżet: Najczęściej popełniane błędy w określaniu wysokości należności i zobowiązania od 1 stycznia 2016 roku - zryczałtowana kwota 40 euro oraz odsetki a dyscyplina finansów publicznych 2016.10.10 2016.10.10 Warszawa
Budżet: NOWE ZASADY ORGANIZACJI OBSŁUGI FINANSOWO KSIĘGOWEJ GMIN, MIAST, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW W SAMORZĄDOWYCH CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH- przygotowanie do likwidacji zespołów i biur obsługujących oświatę 2016.10.10 2016.10.10 Katowice
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2016/2017 2016.10.10 2016.10.10 Lublin
Budżet: FINANSE PUBLICZNE, ZASADY I POLITYKA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ORAZ GMINNYCH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ZARZĄDÓW DRÓG 2016.10.11 2016.10.11 Katowice
Program Płatnik - korekty dokumentów 2016.10.12 2016.10.12 Katowice
Emerytury i renty w 2016r. 2016.10.12 2016.10.12 Warszawa
PFRON (Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych) ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. JAK SKUTECZNIE ROZLICZYĆ FIRMĘ W PFRON 2016.10.12 2016.10.12 Gdańsk
Umowy cywilnoprawne - w świetle zmian w oskładkowaniu od 2016r i kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Państwowej Inspekcji Pracy 2016.10.12 2016.10.12 Legnica
Budżet: KSIĘGOWANIE I KLASYFIKOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 2016.10.13 2016.10.13 Warszawa
Strony 12345wszystkich 163

 

Zaufali nam


okpp2016 296 195

Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

pt

Aktualności

newspaperniebWażne zmiany w prawie pracy i na rynku pracy

Polska ma wśród państw Unii Europejskiej największy odsetek pracowników zatrudnionych na umowach czasowych – w 2015 r. było tak w przypadku aż 28 proc. ogółu pracujących osób, przy czym wiele z nich miało umowy cywilnoprawne. Zmiany w prawie pracy mają zmienić ten stan rzeczy, a w przypadku umów zleceń i umów o świadczenie usług wzrośnie minimalna stawka za godzinę pracy.

więcej

newspaperniebWynagrodzenie urlopowe w praktyce

Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, jak i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy zostały określone w rozporządzeniu MPiPS z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, zwanym dalej rozporządzeniem urlopowym.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera