BDO

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

Dzielimy się wiedzą

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady, ćwiczenia i case study.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych.

Szkolimy z zakresu prawa pracy, ZUS, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy:

Budżet: Postępowanie egzekucyjne w administracji - uprawnienia i obowiązki wierzycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i zmian w prawie 2018.02.21 2018.02.21 Warszawa
Przetwarzanie danych osobowych w działach personalnych - obowiązki pracodawcy w 2018 roku 2018.02.21 2018.02.21 Lublin
PERSWAZJA I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRZEKONYWANIA 2018.02.22 2018.02.22 Warszawa
Zatrudnianie cudzoziemców oraz delegowanie pracowników z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2018r. 2018.02.22 2018.02.23 Katowice
Budżet: NOWE ZASADY KSIĘGOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAANGAŻOWANIA W ROKU 2018 2018.02.22 2018.02.22 Warszawa
Dane osobowe w procesie rekrutacyjnym i w zatrudnieniu w 2018 roku a RODO - nowe wyzwania, obowiązki i sankcje dla pracodawców 2018.02.23 2018.02.23 Warszawa
Zasiłki w 2018r od teorii do praktyki - jak interpretować przepisy 2018.02.23 2018.02.23 Łódź
Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy - praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2018.02.23 2018.02.23 Kielce
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych oraz dokumentacji pracowniczej w 2018 r. 2018.02.23 2018.02.23 Rzeszów
Umowy cywilnoprawne w 2018r. Kompendium wiedzy dla praktyków z uwzględnieniem najnowszych zmian w podatku dochodowym 2018.02.23 2018.02.23 Poznań
Składki na ZUS w 2018 r. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP 2018.02.26 2018.02.26 Rzeszów
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ. Błędy a zasady poprawnego potrącania 2018.02.26 2018.02.26 Kraków
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce na nowych zasadach 2018 - nowelizacja styczniowa i lutowa 2018.02.26 2018.02.26 Warszawa
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ROKU 2018 - zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 2018.02.26 2018.02.26 Poznań
Strony 12345wszystkich 150

 

Zaufali nam


Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera