Emerytury i renty szkolenia stacjonarne

Szkolenia mają na celu szerokie przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z emeryturami i rentami pracowniczymi. Skupiają się między innymi na takich zagadnieniach jak: emerytury z ustawy o emeryturach i rentach z FUS dla ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r., emerytury na nowych zasadach, możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury, ustalanie emerytury na nowych zasadach, zasady i tryb przyznawania emerytur kapitałowych, emerytury pomostowe, nowe zasady pobierania emerytury bez rozwiązywania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Szkolenia poruszą również kwestie związane z obowiązkami pracodawcy związane z ubieganiem się o emeryturę, oraz związane z zatrudnianiem emerytów i rencistów.

Zapraszamy na szkolenia z tematyki Emerytury i renty !

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Emerytury,( emerytury pomostowe, górnicze) i renty w 2024 roku.Przegląd aktualnych zmian i omówienie problematyki.

Stacjonarne      Katowice
  27.05.2024         27.05.2024

  680.00 + VAT
Emerytury,( emerytury pomostowe, górnicze) i renty w 2024 roku.Przegląd aktualnych zmian i omówienie problematyki.

Stacjonarne      Katowice
  17.06.2024         17.06.2024

  680.00 + VAT

Newsletter