Emerytury i renty szkolenia stacjonarne

Szkolenia mają na celu szerokie przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z emeryturami i rentami pracowniczymi. Skupiają się między innymi na takich zagadnieniach jak: emerytury z ustawy o emeryturach i rentach z FUS dla ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r., emerytury na nowych zasadach, możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury, ustalanie emerytury na nowych zasadach, zasady i tryb przyznawania emerytur kapitałowych, emerytury pomostowe, nowe zasady pobierania emerytury bez rozwiązywania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Szkolenia poruszą również kwestie związane z obowiązkami pracodawcy związane z ubieganiem się o emeryturę, oraz związane z zatrudnianiem emerytów i rencistów.

Zapraszamy na szkolenia z tematyki Emerytury i renty !

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Emerytury i renty od 1 stycznia 2024r. Zmiany w emeryturach pomostowych, emerytury stażowe i świadczenia kompensacyjne. Centralna Informacja Emerytalna (CIE).

Stacjonarne      Gdańsk
  14.12.2023         14.12.2023

  680.00 + VAT

Newsletter