BDO


Szkolenia PIT

Szkolenia z tej dziedziny mają na celu podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Podczas zajęć prelegenci skupiają się na najnowszych zmianach prawnych dotyczących PIT, a także najbardziej aktualnych interpretacjach. Szkolenia prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie w obszarze związanym z prawem podatkowym. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy najbliższe szkolenia z zakresu PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem uchwalonych zmian na 2018r. 2017.11.23 2017.11.23 Warszawa
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem uchwalonych zmian na 2018r. 2017.11.24 2017.11.24 Lublin
Zmiany w podatku PIT na rok 2017 oraz wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych 2017.11.27 2017.11.27 Poznań
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem uchwalonych zmian na 2018r. 2017.12.11 2017.12.11 Poznań
Wybrane zagadnienia w podatku PIT oraz planowane zmiany na 2018r. 2017.12.13 2017.12.13 Legnica
Zmiany w podatku PIT na rok 2017 oraz wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych 2017.12.14 2017.12.14 Wałbrzych
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem uchwalonych zmian na 2018r. 2017.12.14 2017.12.14 Radom
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem uchwalonych zmian na 2018r. 2017.12.15 2017.12.15 Łódź

 


Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera