Zmiany w prawie pracy

Z początkiem 2023 r. zostały wprowadzone największe od wielu lat zmiany do Kodeksie pracy oraz wielu rozporządzeń wykonawczych. Dotychczas pracodawcy i pracownicy zajmujący się sprawami pracowniczymi przeszli z tego zakresu szkolenia, jednakże faktyczne stosowanie zmienionych przepisów ujawniło wiele wątpliwości i problemów w ich zakresie.


Najważniejsze z nich to np.:

 • Dlaczego mail to nie postać elektroniczna oświadczenia woli oraz czy pracownik może składać wnioski (np. urlopowe lub o wolne z tytułu działania siły wyższej) i oświadczenia w drodze mailowej – zaskakujące skutki nowych przepisów?
 • Czy należy stworzyć nową wymaganą część E teczki osobowej, jeśli w firmie nie są prowadzone kontrole prewencyjne trzeźwości?
 • Jakie nowe zapisy i zmiany należy wprowadzić do regulaminu pracy w związku z wprowadzeniem w 2023 r. nowych przepisów?
 • Jak prowadzić ewidencję i listę obecności pracowników zdalnych – po zmianie przepisów?
 • Czy można nie wpisywać w informacji o warunkach zatrudnienia informacji o wymiarze urlopu, jeśli pracownik ma dostęp do elektronicznego portalu pracowniczego, w którym ten wymiar może sprawdzić?
 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika zdalnego – w składnikach wynagrodzenia - wpisujemy prawo do ekwiwalentów i ryczałtów z tytułu pracy zdalnej?
 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia informujemy o przerwie na karmienie lub o przerwie od pracy przy komputerze?
 • Jak określić dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika zadaniowego?
 • Jak zmiana przepisów wpłynęła na treść wniosku o urlop rodzicielski i czy możliwe jest złożenie wniosku o tzw. długi urlop rodzicielski?
 • Jak nowe przepisy wpłynęła na treść umowy o pracę i czy jest możliwe po zmianie przepisów, aby umowa na zastępstwo nie miała w sobie konkretnego terminu, do którego została zawarta.
 • Ile i jakie daty powinny pojawić się w umowie o pracę i czym jest dzień nawiązania stosunku pracy, dzień zwarcia umowy oraz dzień rozpoczęcia pracy – oraz dlaczego te terminy po zmianie przepisów stały się ważniejsze niż dotychczas.
 • Jakie nowe dokumenty w związku ze zmianą przepisów o szkoleniach powinny pojawić się u pracodawcy?

 

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Prawo pracy po zmianach - czy wdrożyłeś poprawnie nowe obowiązki wynikające ze zmian w kodeksie pracy, rozwiązań dyrektyw unijnych work life balance i o przejrzystych warunkach zatrudnienia? - analiza najnowszych stanowisk i interpretacji.

Stacjonarne      Legnica
  22.04.2024         22.04.2024

  720.00 + VAT
Czas pracy w 2024

Stacjonarne      Opole
  22.04.2024         22.04.2024

  680.00 + VAT
Prawo pracy i czas pracy 2024. Unikaj wykroczeń i nie popełniaj błędów po zmianie przepisów

Stacjonarne      Warszawa
  23.04.2024         23.04.2024

  720.00 + VAT
Zatrudnianie cudzoziemców w 2024. Nowe rozwiązania w zakresie ustaw dotyczących zatrudnianiu cudzoziemców

Stacjonarne      Legnica
  24.04.2024         24.04.2024

  720.00 + VAT
CZAS PRACY W 2024 ROKU. Dyrektywa równościowa; Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz stanowiska urzędów; harmonogramowanie, rozliczanie czasu pracy

Stacjonarne      Katowice
  24.04.2024         24.04.2024

  680.00 + VAT
Kompendium zmian w Prawie Pracy

Stacjonarne      Lublin
  24.04.2024         24.04.2024

  680.00 + VAT
ZATRUDNIANIANIE CUDZOZIEMCÓW 2024 r. WARSZTAT NA WZORACH DOKUMENTÓW I WYLICZENIACH

Stacjonarne      Wrocław
  24.04.2024         24.04.2024

  720.00 + VAT
Prawo pracy po zmianach - czy wdrożyłeś poprawnie nowe obowiązki wynikające ze zmian w kodeksie pracy, rozwiązań dyrektyw unijnych work life balance i o przejrzystych warunkach zatrudnienia? - analiza najnowszych stanowisk i interpretacji.

Stacjonarne      Opole
  08.05.2024         08.05.2024

  680.00 + VAT
PRAWO PRACY W PRAKTYCE I CZAS PRACY W I POŁOWIE 2024 ROKU

Stacjonarne      Katowice
  08.05.2024         08.05.2024

  680.00 + VAT
Prawo pracy. Obowiązki i uprawnienia pracodawców po zmianach przepisów w 2023/2024

Stacjonarne      Gdańsk
  13.05.2024         13.05.2024

  680.00 + VAT
Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w 2024

Stacjonarne      Legnica
  13.05.2024         13.05.2024

  720.00 + VAT
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2024r.

Stacjonarne      Poznań
  13.05.2024         13.05.2024

  720.00 + VAT
Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku. Aktualne przepisy i planowane zmiany

Stacjonarne      Gdańsk
  16.05.2024         16.05.2024

  720.00 + VAT
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 2024 r.WARSZTAT NA WZORACH DOKUMENTÓW I WYLICZENIACH

Stacjonarne      Olsztyn
  17.05.2024         17.05.2024

  720.00 + VAT
Urlopy, zwolnienia od pracy i rozliczanie czasu pracy w praktyce (warsztaty praktyczne)

Stacjonarne      Wrocław
  20.05.2024         20.05.2024

  720.00 + VAT
Strony 12wszystkich 24

 

Szkolenia online