Zmiany w prawie pracy

Z początkiem 2023 r. zostały wprowadzone największe od wielu lat zmiany do Kodeksie pracy oraz wielu rozporządzeń wykonawczych. Dotychczas pracodawcy i pracownicy zajmujący się sprawami pracowniczymi przeszli z tego zakresu szkolenia, jednakże faktyczne stosowanie zmienionych przepisów ujawniło wiele wątpliwości i problemów w ich zakresie.


Najważniejsze z nich to np.:

 • Dlaczego mail to nie postać elektroniczna oświadczenia woli oraz czy pracownik może składać wnioski (np. urlopowe lub o wolne z tytułu działania siły wyższej) i oświadczenia w drodze mailowej – zaskakujące skutki nowych przepisów?
 • Czy należy stworzyć nową wymaganą część E teczki osobowej, jeśli w firmie nie są prowadzone kontrole prewencyjne trzeźwości?
 • Jakie nowe zapisy i zmiany należy wprowadzić do regulaminu pracy w związku z wprowadzeniem w 2023 r. nowych przepisów?
 • Jak prowadzić ewidencję i listę obecności pracowników zdalnych – po zmianie przepisów?
 • Czy można nie wpisywać w informacji o warunkach zatrudnienia informacji o wymiarze urlopu, jeśli pracownik ma dostęp do elektronicznego portalu pracowniczego, w którym ten wymiar może sprawdzić?
 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika zdalnego – w składnikach wynagrodzenia - wpisujemy prawo do ekwiwalentów i ryczałtów z tytułu pracy zdalnej?
 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia informujemy o przerwie na karmienie lub o przerwie od pracy przy komputerze?
 • Jak określić dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika zadaniowego?
 • Jak zmiana przepisów wpłynęła na treść wniosku o urlop rodzicielski i czy możliwe jest złożenie wniosku o tzw. długi urlop rodzicielski?
 • Jak nowe przepisy wpłynęła na treść umowy o pracę i czy jest możliwe po zmianie przepisów, aby umowa na zastępstwo nie miała w sobie konkretnego terminu, do którego została zawarta.
 • Ile i jakie daty powinny pojawić się w umowie o pracę i czym jest dzień nawiązania stosunku pracy, dzień zwarcia umowy oraz dzień rozpoczęcia pracy – oraz dlaczego te terminy po zmianie przepisów stały się ważniejsze niż dotychczas.
 • Jakie nowe dokumenty w związku ze zmianą przepisów o szkoleniach powinny pojawić się u pracodawcy?

 

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Wyzwania w obszarze prawa pracy z uwzględnieniem zmian m.in.: nowa ustawa synglistach i luka płacowa

Stacjonarne      Gdańsk
  23.07.2024         23.07.2024

  680.00 + VAT
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 r.

Stacjonarne      Katowice
  24.07.2024         24.07.2024

  680.00 + VAT
Zatrudnianie cudzoziemców w 2024. Nowe rozwiązania w zakresie ustaw dotyczących zatrudnianiu cudzoziemców

Stacjonarne      Wrocław
  25.07.2024         25.07.2024

  720.00 + VAT
Ochrona sygnalistów wg nowej ustawy. Jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów ?

Stacjonarne      Wrocław
  25.07.2024         25.07.2024

  720.00 + VAT
Najnowsze zmiany w sprawie ochrony sygnalistów w 2024 roku w praktyce

Stacjonarne      Gdynia
  18.08.2024         20.08.2024

  2690.00 + VAT
Rola „sygnalistów” w funkcjonowaniu pracodawców – najnowsze obowiązki pracodawców – uchwalona ustawa z uwzględnieniem zapisów określanych w dyrektywie

Stacjonarne      Legnica
  19.08.2024         19.08.2024

  720.00 + VAT
Ochrona sygnalistów wg nowej ustawy. Jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów ?

Stacjonarne      Poznań
  20.08.2024         20.08.2024

  720.00 + VAT
Prawo Pracy w 2024r. – wybrane zagadnienia

Stacjonarne      Lublin
  20.08.2024         20.08.2024

  680.00 + VAT
PRAWO PRACY – zmiany 2023 r. oraz projekt zmian na 2024 r. z omówieniem wybranych dokumentów

Stacjonarne      Gdańsk
  21.08.2024         21.08.2024

  680.00 + VAT
Ochrona sygnalistów – nowe regulacje i obowiązki

Stacjonarne      Zakopane
  21.08.2024         23.08.2024

  2690.00 + VAT
USTAWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW - DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 25.09.2024R . PRZYKŁADOWA PROCEDURA

Stacjonarne      Warszawa
  21.08.2024         21.08.2024

  720.00 + VAT
Wyzwania w obszarze prawa pracy oraz wynagrodzenia pracownika z uwzględnieniem zmian, m.in.: sygnaliści, zasada przejrzystości wynagrodzeń

Stacjonarne      Zakopane
  21.08.2024         23.08.2024

  2690.00 + VAT
Zatrudnianie cudzoziemców w 2024r. - warsztaty

Stacjonarne      Kraków
  22.08.2024         22.08.2024

  680.00 + VAT
Ochrona sygnalistów wg nowej ustawy. Jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów ?

Stacjonarne      Wrocław
  22.08.2024         22.08.2024

  720.00 + VAT
Prawo pracy po zmianach - wyjaśnienie wątpliwości, które powstały na bazie ostatnich nowelizacji przepisów prawa pracy oraz najnowsze i najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i stanowiska urzędowe – szkolenie DLA ZAAWANSOWANYCH

Stacjonarne      Wrocław
  23.08.2024         23.08.2024

  720.00 + VAT
Strony 12wszystkich 21

 

Szkolenia online