Zmiany w prawie pracy

Z początkiem 2023 r. zostały wprowadzone największe od wielu lat zmiany do Kodeksie pracy oraz wielu rozporządzeń wykonawczych. Dotychczas pracodawcy i pracownicy zajmujący się sprawami pracowniczymi przeszli z tego zakresu szkolenia, jednakże faktyczne stosowanie zmienionych przepisów ujawniło wiele wątpliwości i problemów w ich zakresie.


Najważniejsze z nich to np.:

 • Dlaczego mail to nie postać elektroniczna oświadczenia woli oraz czy pracownik może składać wnioski (np. urlopowe lub o wolne z tytułu działania siły wyższej) i oświadczenia w drodze mailowej – zaskakujące skutki nowych przepisów?
 • Czy należy stworzyć nową wymaganą część E teczki osobowej, jeśli w firmie nie są prowadzone kontrole prewencyjne trzeźwości?
 • Jakie nowe zapisy i zmiany należy wprowadzić do regulaminu pracy w związku z wprowadzeniem w 2023 r. nowych przepisów?
 • Jak prowadzić ewidencję i listę obecności pracowników zdalnych – po zmianie przepisów?
 • Czy można nie wpisywać w informacji o warunkach zatrudnienia informacji o wymiarze urlopu, jeśli pracownik ma dostęp do elektronicznego portalu pracowniczego, w którym ten wymiar może sprawdzić?
 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika zdalnego – w składnikach wynagrodzenia - wpisujemy prawo do ekwiwalentów i ryczałtów z tytułu pracy zdalnej?
 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia informujemy o przerwie na karmienie lub o przerwie od pracy przy komputerze?
 • Jak określić dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika zadaniowego?
 • Jak zmiana przepisów wpłynęła na treść wniosku o urlop rodzicielski i czy możliwe jest złożenie wniosku o tzw. długi urlop rodzicielski?
 • Jak nowe przepisy wpłynęła na treść umowy o pracę i czy jest możliwe po zmianie przepisów, aby umowa na zastępstwo nie miała w sobie konkretnego terminu, do którego została zawarta.
 • Ile i jakie daty powinny pojawić się w umowie o pracę i czym jest dzień nawiązania stosunku pracy, dzień zwarcia umowy oraz dzień rozpoczęcia pracy – oraz dlaczego te terminy po zmianie przepisów stały się ważniejsze niż dotychczas.
 • Jakie nowe dokumenty w związku ze zmianą przepisów o szkoleniach powinny pojawić się u pracodawcy?

 

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023r.

Stacjonarne      Poznań
  12.12.2023         12.12.2023

  720.00 + VAT
Rewolucyjne zmiany w przepisach prawa pracy w 2023 r. oraz najnowsze orzecznictwo SN i stanowiska urzędowe w tym zakresie – wraz z omówieniem założeń do nowych WZORÓW dokumentacji pracowniczej koniecznej do wprowadzenia w tym zakresie.

Stacjonarne      Warszawa
  13.12.2023         14.12.2023

  1340.00 + VAT
Kodeks pracy po zmianach - nowe obowiązki pracodawcy i prawa pracownika czyli jak wdrażać nowe rozwiązania?

Stacjonarne      Wrocław
  13.12.2023         13.12.2023

  720.00 + VAT
Kodeks pracy w 2023 r. Analiza zmian w kodeksie pracy oraz nowych wzorów dokumentów

Stacjonarne      Gdańsk
  14.12.2023         14.12.2023

  680.00 + VAT
ZASIŁEK MACIERZYŃSKI I WYNAGRODZENIE ZA ZWOLNIENIA Z PRACY DLA RODZICÓW PO WDROŻENIU DYREKTYWY UE WORK-LIFE BALANCE – WARSZTAT PŁACOWY - KADROWY (wyliczenia i wzory wniosków)

Stacjonarne      Poznań
  14.12.2023         14.12.2023

  720.00 + VAT
Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy i aktach wykonawczych. Odpowiedzi na pytania, które pojawiły się wraz ze stosowaniem nowych przepisów, wyjaśnienie wątpliwości, które powstały na bazie ostatnich nowelizacji przepisów prawa pracy oraz najnowsze i rewolucyjne orzecznictwo z 2023 i 2022 r. SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH

Stacjonarne      Poznań
  15.12.2023         15.12.2023

  720.00 + VAT
Dokumentacja/wzory dokumentów po wejściu w życie zmian w kodeksie pracy w 2023r.

Stacjonarne      Transmisja ONLINE
  18.12.2023         18.12.2023

  490.00 + VAT
Prawo pracy na przełomie 2023 i 2024 roku w aspekcie kontroli PIP. Odpowiedzialność pracodawcy i kadry zarządzającej za naruszenie praw pracowniczych w aspekcie kontroli PIP.

Stacjonarne      Katowice
  18.12.2023         18.12.2023

  680.00 + VAT
PRAWO PRACY W PRAKTYCE I CZAS PRACY W I POŁOWIE 2024 ROKU

Stacjonarne      Gliwice
  20.12.2023         20.12.2023

  680.00 + VAT

 

Szkolenia online