BDO


Budżet - Szkolenia dla jednostek Budżetowych

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek budżetowych. Tematyka szkoleń z tej dziedziny obejmuje rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, zamknięcie roku a także finanse publiczne.

Szkolenia w tym zakresie:

Budżet: KSIEGOWOŚĆ I KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2018/2019 NOWE ZASADY GRUPOWANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ROZLICZEŃ ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODATKU VAT I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ROKU 2018 2018.10.22 2018.10.22 Warszawa
Budżet: Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2018.10.23 2018.10.23 Rzeszów
Budżet: KSIEGOWOŚĆ I KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2018/2019 NOWE ZASADY GRUPOWANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ROZLICZEŃ ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODATKU VAT I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ROKU 2018 2018.10.24 2018.10.24 Gdańsk
Budżet: Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych 2018.10.25 2018.10.25 Warszawa
Budżet: AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2018.10.25 2018.10.26 Warszawa
Budżet: RACHUNKI BANKOWE W PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - RACHUNEK VAT - ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ŚRODKÓW NA RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH 2018.10.26 2018.10.26 Warszawa
Budżet: RACHUNKI BANKOWE W PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - RACHUNEK VAT - ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ŚRODKÓW NA RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH 2018.10.26 2018.10.26 Katowice
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.10.29 2018.10.29 Gdańsk
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2018.10.29 2018.10.29 Warszawa
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.10.30 2018.10.30 Warszawa
Budżet: Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2018.10.31 2018.10.31 Katowice
Budżet: PREWSPÓŁCZYNNIK ZA 2018 ROK - ROZLICZENIE PREWSPÓŁCZYNNIKA ORAZ JEGO KOREKTY W PODATKU VAT WEDŁUG NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA WSA I NSA 2018.11.05 2018.11.05 Warszawa
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.11.05 2018.11.05 Rzeszów
Inwentaryzacja w budżecie za 2018 roku - krok po kroku - w tym zmiany w 2018 2018.11.05 2018.11.05 Katowice
Strony 12345wszystkich 66


Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności
Biuletyny BDO

Zapisz się do naszego Newslettera