BDO

"Działamy nieprzerwanie od 1988 r. od początku wspierając rozwój zawodowy pracowników"


Czas pracy szkolenia

Szkolenia kompleksowo obejmują problematykę czasu pracy, a ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami planowania czasu pracy jak: zasady zachowania: norm czasu pracy, doby pracowniczej - ze zmianami wynikającymi z ustawy kryzysowej, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, oraz zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu czasu pracy najkorzystniejszy dla firmy, indywidualny rozkład czasu pracy, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję również pogłębić tematykę zasad obowiązujących w przepisach o czasie pracy, takich jak: godziny nadliczbowe, praca w dniu wolnym, przerwy w czasie pracy, czas pracy dla pracujących w nocy, czas pracy kadry kierowniczej, czas pracy, a podróże służbowe, czas pracy, a szkolenia, przerwy w czasie pracy. Szkolenia mają na celu również przedstawić zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, a także jego ewidencjonowaniem - zasadami prowadzenia karty ewidencji czasu pracy.

Zobacz naszą propozycję najbliższych szkoleń z  tematyki Czas pracy

PRAWO PRACY w 2018r.- DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa SN oraz stanowisk PIP 2017.11.20 2017.11.20 Gdańsk
Wybrane zagadnienia prawa pracy. Podsumowanie dotychczas wprowadzonych nowych przepisów, aktualna wykładnia, pomocne orzecznictwo sądowe oraz dalsze planowane zmiany - w tym w zakresie świadectw pracy, dyskryminacji i mobbingu 2017.11.22 2017.11.22 Olsztyn
Zmiany w prawie pracy 2018 i bieżące kontrowersje 2017.11.22 2017.11.22 Poznań
Czas pracy w 2017 r. - jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników 2017.11.24 2017.11.24 Łódź
Świadectwa pracy oraz dokumentacja pracownicza z uwzględnieniem zmian od 1.06.2017. Jak prawidłowo prowadzić akta pracownicze. 2017.12.01 2017.12.01 Warszawa
Problematyczne kwestie dotyczące poprawnego rozstania się z pracownikiem. Dalsze planowane zmiany dotyczące świadectw pracy, planowane zmiany dotyczące dochodzenia roszczeń przez pracowników, zwłaszcza dotyczących mobbingu i dyskryminacji 2017.12.01 2017.12.01 Poznań
KOMPENDIUM Z CZASU PRACY W 2017/2018 r. 2017.12.05 2017.12.05 Szczecin
Zmiany w prawie pracy 2018 i bieżące kontrowersje 2017.12.06 2017.12.06 Wrocław
Zmiany w prawie pracy 2018 i bieżące kontrowersje 2017.12.07 2017.12.07 Łódź
Problematyczne kwestie dotyczące poprawnego rozstania się z pracownikiem.Dalsze planowane zmiany dotyczące świadectw pracy, planowane zmiany dotyczące dochodzenia roszczeń przez pracowników, zwłaszcza dotyczących mobbingu i dyskryminacji 2017.12.08 2017.12.08 Wrocław
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian 2017/2018 2017.12.11 2017.12.11 Opole
Kompendium prawa pracy - praktyczny przewodnik po zmianach w prawie pracy i czasie pracy 2017.12.11 2017.12.12 Poznań
Prawo pracy w praktyce 2017 r. Intensywne warsztaty dla praktyków z zakresu aktualnych i przyszłych zmian prawa pracy 2017.12.11 2017.12.11 Kraków
Warsztaty z czasu pracy w 2018 r. dla wymagających - praktyczne, elastyczne i opłacane rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2017.12.11 2017.12.12 Wrocław
Strony 12wszystkich 20


Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera