BDO

"Działamy nieprzerwanie od 1988 r. od początku wspierając rozwój zawodowy pracowników"


Czas pracy szkolenia

Szkolenia kompleksowo obejmują problematykę czasu pracy, a ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami planowania czasu pracy jak: zasady zachowania: norm czasu pracy, doby pracowniczej - ze zmianami wynikającymi z ustawy kryzysowej, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, oraz zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu czasu pracy najkorzystniejszy dla firmy, indywidualny rozkład czasu pracy, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję również pogłębić tematykę zasad obowiązujących w przepisach o czasie pracy, takich jak: godziny nadliczbowe, praca w dniu wolnym, przerwy w czasie pracy, czas pracy dla pracujących w nocy, czas pracy kadry kierowniczej, czas pracy, a podróże służbowe, czas pracy, a szkolenia, przerwy w czasie pracy. Szkolenia mają na celu również przedstawić zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, a także jego ewidencjonowaniem - zasadami prowadzenia karty ewidencji czasu pracy.

Zobacz naszą propozycję najbliższych szkoleń z  tematyki Czas pracy

Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy - praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2018.01.22 2018.01.22 Katowice
Planowanie i rozliczanie czasu pracy 2018. Praktyczne szkolenie przedkontrolne 2018.01.22 2018.01.22 Wrocław
Prawo pracy - aktualne zagadnienia 2017/2018, problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych, nowe rozwiązania wprowadzane w 2018 r. 2018.01.22 2018.01.22 Wrocław
Prawo pracy w 2018r z uwzględnieniem najnowszych zmian 2018.01.23 2018.01.23 Katowice
Czas pracy w produkcji 2018 (pięcio i czterobrygadówka na dwie i trzy zmiany. Planowanie, zarządzanie i rozliczenie czasu pracy 2018.01.23 2018.01.23 Kraków
Świadectwa pracy 2017/2018. Dokumentacja pracownicza 2017/2018- jak prawidłowo prowadzić akta pracownicze. Archiwizacja akt pracowniczych 2017-2018 2018.01.24 2018.01.24 Wrocław
Prawo pracy w praktyce 2018 r.Intensywne warsztaty dla praktyków z zakresu aktualnych i przyszłych zmian prawa pracy 2018.01.25 2018.01.25 Kraków
Dokumentacja pracownicza, świadectwa pracy, akta osobowe - wybrane, najistotniejsze zagadnienia praktyczne i planowane rewolucyjne zmiany 2018.02.06 2018.02.06 Katowice
Dokumentacja pracownicza, świadectwa pracy, akta osobowe - wybrane, najistotniejsze zagadnienia praktyczne i planowane rewolucyjne zmiany 2018.02.12 2018.02.12 Szczecin
Prawo pracy w praktyce 2018 r. Intensywne warsztaty dla praktyków z zakresu aktualnych i przyszłych zmian prawa pracy 2018.02.12 2018.02.12 Katowice
Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy w 2018r - praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2018.02.13 2018.02.13 Gdańsk
Czas pracy w 2018 r. dla wymagających - planowanie i rozliczanie. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców. 2018.02.14 2018.02.14 Warszawa
Zmiany w prawie pracy 2018 i bieżące kontrowersje 2018.02.14 2018.02.14 Legnica
Prawo pracy w 2018r 2018.02.15 2018.02.15 Opole
Strony 123wszystkich 29


Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera