BDO

"Działamy nieprzerwanie od 1988 r. od początku wspierając rozwój zawodowy pracowników"


Czas pracy szkolenia

Szkolenia kompleksowo obejmują problematykę czasu pracy, a ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami planowania czasu pracy jak: zasady zachowania: norm czasu pracy, doby pracowniczej - ze zmianami wynikającymi z ustawy kryzysowej, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, oraz zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu czasu pracy najkorzystniejszy dla firmy, indywidualny rozkład czasu pracy, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję również pogłębić tematykę zasad obowiązujących w przepisach o czasie pracy, takich jak: godziny nadliczbowe, praca w dniu wolnym, przerwy w czasie pracy, czas pracy dla pracujących w nocy, czas pracy kadry kierowniczej, czas pracy, a podróże służbowe, czas pracy, a szkolenia, przerwy w czasie pracy. Szkolenia mają na celu również przedstawić zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, a także jego ewidencjonowaniem - zasadami prowadzenia karty ewidencji czasu pracy.

Zobacz naszą propozycję najbliższych szkoleń z  tematyki Czas pracy

Kompendium "Prawo pracy w działaniu 2019" - dwudniowe warsztaty praktyczne. 2018.11.19 2018.11.20 Warszawa
PRAWO PRACY W 2018. ZMIANY ZWIĄZANE Z RODO W DZIALE KADR - obowiązujące od 25 maja 2018 r. PROJEKTOWANE OD 2019 R.ZMIANY PRZEPISÓW.AKTUALNA WYKŁADNIA OBOWIĄZUJĄCYCH ROZWIĄZAŃ. 2018.11.19 2018.11.19 Kielce
Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców 2018.11.20 2018.11.20 Rzeszów
Kompendium PRAWA PRACY z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach dotyczących prowadzenia akt osobowych od 2019r 2018.11.20 2018.11.21 Szczecin
PRAWO PRACY W 2018. ZMIANY ZWIĄZANE Z RODO W DZIALE KADR - obowiązujące od 25 maja 2018 r. PROJEKTOWANE OD 2019 R.ZMIANY PRZEPISÓW.AKTUALNA WYKŁADNIA OBOWIĄZUJĄCYCH ROZWIĄZAŃ. 2018.11.20 2018.11.20 Opole
Prawo pracy 2018/2019 - nowe regulacje dotyczące zatrudnienia. Nowe rozwiązania, koszty, problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych 2018.11.21 2018.11.21 Rzeszów
Delegowanie Polaków i cudzoziemców (Ukraina, Nepal, Indie, itp.) do pracy w krajach UE - aspekty podatkowe i ubezpieczenia społecznego 2018.11.21 2018.11.21 Warszawa
Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy z uwzględnieniem nowych zasad tworzenia i prowadzenia ewidencji czasu pracy od 1.01.2019 2018.11.22 2018.11.22 Łódź
Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców 2018.11.22 2018.11.22 Wrocław
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz w ochotniczych hufcach pracy 2018.11.22 2018.11.22 Warszawa
Kompendium Prawa Pracy 2018/2019 - najważniejsze projektowane zmiany z uwzględnieniem Pracowniczych Planów Kapitałowych 2018.11.22 2018.11.23 Gdańsk
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz w ochotniczych hufcach pracy 2018.11.23 2018.11.23 Poznań
Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców 2018.11.23 2018.11.23 Warszawa
Czas pracy 2018 - praktyczne warsztaty z pracą na dokumencie. 2018.11.26 2018.11.26 Gdańsk
Strony 123wszystkich 37