BDO

"Działamy nieprzerwanie od 1988 r. od początku wspierając rozwój zawodowy pracowników"


Czas pracy szkolenia

Szkolenia kompleksowo obejmują problematykę czasu pracy, a ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami planowania czasu pracy jak: zasady zachowania: norm czasu pracy, doby pracowniczej - ze zmianami wynikającymi z ustawy kryzysowej, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, oraz zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu czasu pracy najkorzystniejszy dla firmy, indywidualny rozkład czasu pracy, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję również pogłębić tematykę zasad obowiązujących w przepisach o czasie pracy, takich jak: godziny nadliczbowe, praca w dniu wolnym, przerwy w czasie pracy, czas pracy dla pracujących w nocy, czas pracy kadry kierowniczej, czas pracy, a podróże służbowe, czas pracy, a szkolenia, przerwy w czasie pracy. Szkolenia mają na celu również przedstawić zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, a także jego ewidencjonowaniem - zasadami prowadzenia karty ewidencji czasu pracy.

Zobacz naszą propozycję najbliższych szkoleń z  tematyki Czas pracy

Prawo pracy - aktualne zagadnienia 2017/2018. Problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych. Nowe rozwiązania w 2018 r. 2017.09.25 2017.09.25 Łódź
PRAWO PRACY z uwzględnieniem zmian od 01 czerwca 2017 r.Pracownicy tymczasowi - świadectwa pracy - minimalna stawka godzinowa - urlopy wypoczynkowe oraz rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych 2017.09.26 2017.09.26 Wałbrzych
Czas pracy w 2017 r. - jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników 2017.10.09 2017.10.09 Kraków
Najnowsze oraz projektowane zmiany w prawie pracy 2017 oraz bieżące kontrowersje 2017.10.11 2017.10.11 Katowice
Aspekty prawne współpracy pracodawcy ze związkiem zawodowym - planowane zmiany prawa 2017/1018 2017.10.12 2017.10.12 Warszawa
KOMPENDIUM "PRAWO PRACY W DZIAŁANIU" - DWUDNIOWE WARSZTATY 2017.10.12 2017.10.13 Wrocław
Świadectwa pracy oraz pozostała dokumentacja pracownicza Dokumenty gromadzone w aktach osobowych pracowników 2017.10.12 2017.10.12 Poznań
WARSZTATY Z CZASU PRACY W 2017 r. - DLA WYMAGAJĄCYCH praktyczne, elastyczne i opłacane rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP 2017.10.12 2017.10.13 Warszawa
Rozliczanie czasu pracy pracownika z zachowaniem zasad poprawnego wynagradzania za pracę 2017.10.13 2017.10.13 Szczecin
Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy 2017 r. 2017.10.16 2017.10.16 Opole
Czas pracy - jednodniowy trening umiejętności. Praca na dokumencie. 2017.10.16 2017.10.16 Lublin
Kongres Prawa Pracy i HR. Praktyka i najnowsze trendy 2017.10.16 2017.10.18 Warszawa
Kompendium prawa pracy dla zaawansowanych. Nowe regulacje obowiązujące w 2017 r. 2017.10.18 2017.10.19 Łódź
PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych z uwzględnieniem zmian od 01.06.2017 2017.10.20 2017.10.20 Kraków
Strony 12wszystkich 25


Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

pt1

Zapisz się do naszego Newslettera