BDO

"Działamy nieprzerwanie od 1988 r. od początku wspierając rozwój zawodowy pracowników"


Czas pracy szkolenia

Szkolenia kompleksowo obejmują problematykę czasu pracy, a ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami planowania czasu pracy jak: zasady zachowania: norm czasu pracy, doby pracowniczej - ze zmianami wynikającymi z ustawy kryzysowej, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, oraz zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu czasu pracy najkorzystniejszy dla firmy, indywidualny rozkład czasu pracy, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję również pogłębić tematykę zasad obowiązujących w przepisach o czasie pracy, takich jak: godziny nadliczbowe, praca w dniu wolnym, przerwy w czasie pracy, czas pracy dla pracujących w nocy, czas pracy kadry kierowniczej, czas pracy, a podróże służbowe, czas pracy, a szkolenia, przerwy w czasie pracy. Szkolenia mają na celu również przedstawić zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, a także jego ewidencjonowaniem - zasadami prowadzenia karty ewidencji czasu pracy.

Zobacz naszą propozycję najbliższych szkoleń z  tematyki Czas pracy

PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych z uwzględnieniem zmian od 01.06.2017 2017.08.21 2017.08.21 Poznań
Czas pracy w 2017 r. - jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników 2017.08.21 2017.08.21 Kraków
PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych z uwzględnieniem zmian od 01.06.2017 2017.08.22 2017.08.22 Gdańsk
Rozliczanie czasu pracy pracownika z zachowaniem zasad poprawnego wynagradzania za pracę 2017.08.23 2017.08.23 Warszawa
PRAWO PRACY z uwzględnieniem zmian od 01 czerwca 2017 r. Pracownicy tymczasowi - świadectwa pracy - minimalna stawka godzinowa - urlopy wypoczynkowe oraz rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych 2017.08.24 2017.08.24 Katowice
Vademecum Prawa pracy i czasu pracy z uwzględnieniem zmian od 1.06.2017r. 2017.08.24 2017.08.25 Wrocław
Czas pracy od A do Z w teorii i praktyce. 2017.08.24 2017.08.24 Gdańsk
TEAM LEADER nowych ZESPOŁÓW I PROJEKTÓW - praktyczny warsztat budowania współpracy i zarządzania zespołem. 2017.08.24 2017.08.25 Warszawa
Prawa Pracy dla jednostek samorządowych 2017.08.24 2017.08.24 Kraków
Świadectwa pracy oraz dokumentacja pracownicza z uwzględnieniem zmian od 1.06.2017. Jak prawidłowo prowadzić akta pracownicze. 2017.08.25 2017.08.25 Warszawa
Dokumenty gromadzone w aktach osobowych pracowników, zwłaszcza świadectwa pracy oraz pozostała dokumentacja pracownicza - wybrane zagadnienia praktyczne i planowane zmiany 2017.08.28 2017.08.28 Wrocław
Czas pracy w 2017 r. - jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników 2017.09.11 2017.09.11 Łódź
PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych z uwzględnieniem zmian od 01.06.2017.CIEKAWE ROZWIĄZANIA DLA PRACODAWCÓW I DOBRE PRAKTYKI DLA KADROWYCH - zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzecznictwem SN i stanowiskami PIP. 2017.09.11 2017.09.11 Lublin
Wybrane zagadnienia prawa pracy. Podsumowanie dotychczas wprowadzonych nowych przepisów, aktualna wykładnia, pomocne orzecznictwo sądowe oraz dalsze planowane zmiany - w tym w zakresie świadectw pracy, dyskryminacji i mobbingu 2017.09.13 2017.09.13 Katowice
Strony 12wszystkich 25


Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebPraca Ukraińców w Polsce po pierwszych 6 miesiącach

Obywatele Ukrainy zazwyczaj rozpoczynają pracę w Polsce po zarejestrowaniu przez ich pracodawcę w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, oraz uzyskaniu na podstawie takiego oświadczenia dokumentu pobytowego, jakim jest wiza krajowa D05 (specjalna wiza wydawana, gdy celem pobytu jest wykonywanie pracy z takiego powodu).

więcej

newspaperniebCztery powody, dla których warto wdrażać Lean Manufacturing

Dostarczając wyspecjalizowaną ekspertyzę, wiedzę i doświadczenie, często staję przed istotnym problemem, który napotyka klient: fajny ten Lean, cokolwiek to znaczy, chętnie bym zmienił swoją firmę, żeby wyglądała jak na tych obrazkach z prezentacji HBC, ale czy to rzeczywiście da efekty? A jeżeli da, to czy ja je zobaczę w moim rachunku zysków?

więcej

pt1

Zapisz się do naszego Newslettera