BDO

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

Dzielimy się wiedzą

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady, ćwiczenia i case study.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych.

Szkolimy z zakresu prawa pracy, ZUS, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy:

Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy - praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2018.01.22 2018.01.22 Katowice
Planowanie i rozliczanie czasu pracy 2018. Praktyczne szkolenie przedkontrolne 2018.01.22 2018.01.22 Wrocław
Prawo pracy - aktualne zagadnienia 2017/2018, problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych, nowe rozwiązania wprowadzane w 2018 r. 2018.01.22 2018.01.22 Wrocław
Prawo pracy w 2018r z uwzględnieniem najnowszych zmian 2018.01.23 2018.01.23 Katowice
Budżet: PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT ORAZ POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE VAT DOTYCZĄCE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2018.01.23 2018.01.23 Katowice
Czas pracy w produkcji 2018 (pięcio i czterobrygadówka na dwie i trzy zmiany. Planowanie, zarządzanie i rozliczenie czasu pracy 2018.01.23 2018.01.23 Kraków
Świadectwa pracy 2017/2018. Dokumentacja pracownicza 2017/2018- jak prawidłowo prowadzić akta pracownicze. Archiwizacja akt pracowniczych 2017-2018 2018.01.24 2018.01.24 Wrocław
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ROKU 2018 - zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 2018.01.24 2018.01.24 Katowice
Budżet: Postępowanie egzekucyjne w administracji - uprawnienia i obowiązki wierzycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i zmian w prawie 2018.01.24 2018.01.24 Warszawa
TRENING KONTROLI EMOCJI I STRESU MENADŻERA /podejmowanie decyzji krytycznych/ testy wariograficzne/ 2018.01.25 2018.01.26 Warszawa
Prawo pracy w praktyce 2018 r.Intensywne warsztaty dla praktyków z zakresu aktualnych i przyszłych zmian prawa pracy 2018.01.25 2018.01.25 Kraków
Budżet: Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE 2018.01.25 2018.01.25 Gdańsk
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ROKU 2018 - zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 2018.01.25 2018.01.25 Wrocław
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2017 - warsztaty. Zatrudnianie obywateli Ukrainy, Nepalu, Indii i Bangladeszu - zmiany od lipca 2017 2018.01.26 2018.01.26 Legnica
Strony 12345wszystkich 165

 

Zaufali nam


Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

Zapisz się do naszego Newslettera