BDO


Szkolenia prawo pracy

Marka Polexpert posiada ogromne , ponad dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu prawa pracy. Oferujemy szeroki zakres szkoleń z tematyki prawa pracy dotyczących aktualizacji wiedzy z aktualnie obowiązujących przepisów, podstaw prawa oraz wybranych aspektów jak czas pracy, planowanie i rozliczanie czasu pracy, urlopów itp. Naszymi wykładowcami są doświadczeni praktycy – wieloletni współpracownicy firmy. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością przykładów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy najblizsze szkolenia z prawa pracy

Prawo pracy - aktualne zagadnienia 2017/2018. Problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych. Nowe rozwiązania w 2018 r. 2017.09.25 2017.09.25 Łódź
PRAWO PRACY z uwzględnieniem zmian od 01 czerwca 2017 r.Pracownicy tymczasowi - świadectwa pracy - minimalna stawka godzinowa - urlopy wypoczynkowe oraz rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych 2017.09.26 2017.09.26 Wałbrzych
Rewolucja w dziale HR w kontekście zmian przepisów o ochronie danych osobowych 2017.10.09 2017.10.09 Warszawa
Czas pracy w 2017 r. - jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników 2017.10.09 2017.10.09 Kraków
Najnowsze oraz projektowane zmiany w prawie pracy 2017 oraz bieżące kontrowersje 2017.10.11 2017.10.11 Katowice
Zmiany związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2017r. 2017.10.11 2017.10.11 Wrocław
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem wytycznych Rozporządzenia ogólnego (RODO) oraz zmian w 2017 roku 2017.10.11 2017.10.11 Opole
Świadectwa pracy oraz pozostała dokumentacja pracownicza Dokumenty gromadzone w aktach osobowych pracowników 2017.10.12 2017.10.12 Poznań
Aspekty prawne współpracy pracodawcy ze związkiem zawodowym - planowane zmiany prawa 2017/1018 2017.10.12 2017.10.12 Warszawa
WARSZTATY Z CZASU PRACY W 2017 r. - DLA WYMAGAJĄCYCH praktyczne, elastyczne i opłacane rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP 2017.10.12 2017.10.13 Warszawa
KOMPENDIUM "PRAWO PRACY W DZIAŁANIU" - DWUDNIOWE WARSZTATY 2017.10.12 2017.10.13 Wrocław
Rozliczanie czasu pracy pracownika z zachowaniem zasad poprawnego wynagradzania za pracę 2017.10.13 2017.10.13 Szczecin
Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy 2017 r. 2017.10.16 2017.10.16 Opole
Kongres Prawa Pracy i HR. Praktyka i najnowsze trendy 2017.10.16 2017.10.18 Warszawa
Strony 123wszystkich 31


Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

pt1

Zapisz się do naszego Newslettera