Baza danych odpadowych - doradztwo

Oferujemy całościowe doradztwo prawne w zakresie kompleksowej obsługi Bazy Danych Odpadowych (BDO), która zawiera w szczególności: 

 1. Spełnienie obowiązku wdrożenia (posiadania) niezbędnych dokumentów, które nałożone są na przedsiębiorstwo przez ustawodawcę w zakresie BDO.
 
 2. Wsparcie przy prowadzeniu ewidencji i klasyfikacji odpadów.
 
 3. Doradztwo prawne w zakresie:
  • interpretacji pism urzędowych,
  • odpowiedzi na pisma urzędowe,
  • informowania Klienta o zmianach, jakie nastąpiły w przepisach,
  • reprezentacji przed organami WiOŚ oraz UM podczas kontroli.
 
 4. Sporządzanie niezbędnych raportów i sprawozdań, jakie wynikają z przepisów prawa o ochronie środowiska.