Szkolenia czas pracy

Szkolenia kompleksowo obejmują problematykę czasu pracy, a ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami planowania czasu pracy jak: zasady zachowania: norm czasu pracy, doby pracowniczej - ze zmianami wynikającymi z ustawy kryzysowej, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, oraz zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu czasu pracy najkorzystniejszy dla firmy, indywidualny rozkład czasu pracy, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję również pogłębić tematykę zasad obowiązujących w przepisach o czasie pracy, takich jak: godziny nadliczbowe, praca w dniu wolnym, przerwy w czasie pracy, czas pracy dla pracujących w nocy, czas pracy kadry kierowniczej, czas pracy, a podróże służbowe, czas pracy, a szkolenia, przerwy w czasie pracy. Szkolenia mają na celu również przedstawić zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, a także jego ewidencjonowaniem - zasadami prowadzenia karty ewidencji czasu pracy. Nasze warsztaty prowadzimy w formule otwartej oraz jako szkolenia zamknięte w wybranej przez Państwa lokalizacji.

 

Zobacz naszą propozycję najbliższych szkoleń z  tematyki czas pracy

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Harmonogramy, grafiki, plany równoważnego czasu pracy 2020 Planowanie i rozliczenie czasu pracy 2020.01.22 - 2020.01.22 Wrocław
Vademecum zmian w prawie pracy oraz harmonogramy, grafiki, plany równoważnego czasu pracy w 2020 2020.01.22 - 2020.01.23 Poznań
Dokumentacja pracownicza z elementami planowania i ewidencjonowania czasu pracy 2020.01.24 - 2020.01.24 Gdańsk
Poprawne rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy w 2020r zgodnie z obowiązującymi, nowymi zasadami 2020.01.24 - 2020.01.24 Kraków
Prawo pracy i czas pracy w 2020 r. Wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych zmienionych przepisów oraz planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników. 2020.01.27 - 2020.01.28 Warszawa
Poprawne rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy w 2020r zgodnie z obowiązującymi, nowymi zasadami 2020.02.12 - 2020.02.12 Opole
Czas pracy w 2020r. Planowanie, rozliczanie i ewidencja z uwzględnieniem najnowszych zmian 2020.02.14 - 2020.02.14 Szczecin
Poprawne rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy w 2020r zgodnie z obowiązującymi, nowymi zasadami 2020.02.19 - 2020.02.19 Lublin
Warsztaty harmonogramowania i rozliczania czasu pracy w 2020r. 2020.02.25 - 2020.02.26 Katowice

Newsletter