Szkolenia czas pracy

Szkolenia kompleksowo obejmują problematykę czasu pracy, a ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami planowania czasu pracy jak: zasady zachowania: norm czasu pracy, doby pracowniczej - ze zmianami wynikającymi z ustawy kryzysowej, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, oraz zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu czasu pracy najkorzystniejszy dla firmy, indywidualny rozkład czasu pracy, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję również pogłębić tematykę zasad obowiązujących w przepisach o czasie pracy, takich jak: godziny nadliczbowe, praca w dniu wolnym, przerwy w czasie pracy, czas pracy dla pracujących w nocy, czas pracy kadry kierowniczej, czas pracy, a podróże służbowe, czas pracy, a szkolenia, przerwy w czasie pracy. Szkolenia mają na celu również przedstawić zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, a także jego ewidencjonowaniem - zasadami prowadzenia karty ewidencji czasu pracy.

 

Zobacz naszą propozycję najbliższych szkoleń z  tematyki czas pracy

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Warsztaty harmonogramowania i rozliczania czasu pracy. Zmiany obowiązków pracodawcy w 2019r 2019.05.22 - 2019.05.23 Wrocław
Czas pracy w 2019r. z uwzględnieniem prowadzenia ewidencji czasu pracy w świetle zmian 2019.05.27 - 2019.05.27 Kraków
Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r. 2019.05.28 - 2019.05.28 Warszawa
Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r.Nowe zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz wybrane, najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy 2019.05.31 - 2019.05.31 Poznań
Nowości w czasie pracy 2019 r. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację w formie papierowej lub elektronicznej z zakresu czasu pracy w 2019 r. oraz planować i rozliczać czas pracy by nie popełniać wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym? 2019.05.31 - 2019.05.31 Katowice
Nowości w czasie pracy 2019 r. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację w formie papierowej lub elektronicznej z zakresu czasu pracy w 2019 r. oraz planować i rozliczać czas pracy by nie popełniać wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym? 2019.06.03 - 2019.06.03 Rzeszów
Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r.Nowe zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz wybrane, najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy 2019.06.07 - 2019.06.07 Gdańsk
Czas pracy, urlopy wypoczynkowe oraz inne aktualne zagadnienia w kontekście regulacji wewnątrz zakładowych, nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nowych stanowisk i wyroków 2019.06.07 - 2019.06.07 Wrocław
Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r.Nowe zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz wybrane, najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy 2019.06.11 - 2019.06.11 Łódź
Harmonogramowanie i rozliczanie czasu pracy w produkcji Czterobrygadówka 12-godzinna, czy 8 godzinna – Work-life balance Zmiany 2019 2019.06.12 - 2019.06.12 Wrocław
Harmonogramy, grafiki, plany równoważnego czasu pracy 2019. Planowanie i rozliczenie czasu pracy 2019.06.17 - 2019.06.17 Poznań
Czas pracy kierowców w 2019r 2019.06.17 - 2019.06.17 Poznań
Czas pracy, urlopy wypoczynkowe oraz inne aktualne zagadnienia w kontekście regulacji wewnątrz zakładowych, nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nowych stanowisk i wyroków 2019.06.17 - 2019.06.17 Warszawa
Prawo pracy - zmiany w 2019r.Dokumentacja pracownicza i czas pracy, Akty prawa wewnętrznego, Zapobieganie nieuzasadnionym roszczeniom pracowniczym 2019.06.18 - 2019.06.18 Katowice
Czas pracy kierowców w 2019r 2019.06.24 - 2019.06.24 Katowice
Strony 12wszystkich 16

Newsletter