Szkolenia czas pracy

Szkolenia kompleksowo obejmują problematykę czasu pracy, a ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami planowania czasu pracy jak: zasady zachowania: norm czasu pracy, doby pracowniczej - ze zmianami wynikającymi z ustawy kryzysowej, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, oraz zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu czasu pracy najkorzystniejszy dla firmy, indywidualny rozkład czasu pracy, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję również pogłębić tematykę zasad obowiązujących w przepisach o czasie pracy, takich jak: godziny nadliczbowe, praca w dniu wolnym, przerwy w czasie pracy, czas pracy dla pracujących w nocy, czas pracy kadry kierowniczej, czas pracy, a podróże służbowe, czas pracy, a szkolenia, przerwy w czasie pracy. Szkolenia mają na celu również przedstawić zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, a także jego ewidencjonowaniem - zasadami prowadzenia karty ewidencji czasu pracy.

 

Zobacz naszą propozycję najbliższych szkoleń z  tematyki czas pracy

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce 2019r 2019.01.24 - 2019.01.24 Szczecin
Warsztaty z czasu pracy w 2019r. dla wymagających. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2019.02.14 - 2019.02.15 Wrocław
Czas pracy w produkcji i logistyce (trzy, cztero i pięciobrygadówka na dwie i trzy zmiany) - zmiany 2019 2019.02.19 - 2019.02.19 Wrocław
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019r. 2019.02.21 - 2019.02.21 Warszawa
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019r. 2019.02.22 - 2019.02.22 Katowice
Czas pracy 2019 - praktyczne warsztaty z pracą na dokumencie. 2019.02.25 - 2019.02.25 Rzeszów
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019r. z uwzględnieniem zmian w ewidencji czasu pracy 2019.02.27 - 2019.02.27 Gdańsk

Newsletter