Szkolenia Rachunkowość Budżetowa

Rachunkowość Budżetowa - Szkolenia dla jednostek budżetowych

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek budżetowych. Tematyka szkoleń z tej dziedziny obejmuje rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, zamknięcie roku a także finanse publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2020/2021 2020.11.24 - 2020.11.25 Transmisja ONLINE
ZASADY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ – likwidacja VAT, księgowanie funduszu alimentacyjnego, programu 500plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń nienależnych i umorzonych składek ZUS 2020.11.25 - 2020.11.25 Transmisja ONLINE
BILANSOWE I BUDŻETOWE PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych 2020.11.26 - 2020.11.27 Transmisja ONLINE
Pracownicze Plany Kapitałowe – Gospodarka finansowa , Schematy księgowe dla PPK , Klasyfikacja budżetowa, Sprawozdawczość w przykładach. 2020.11.27 - 2020.11.27 Transmisja ONLINE
COVID A INWENTARYZACJA – PRZYGOTOWANIE DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI ZA ROK 2020 W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2020.11.30 - 2020.11.30 Transmisja ONLINE
ZAMKNIĘCIE ROKU W STRAŻY POŻARNEJ - SPRAWOZDANIE BUDŻETOWE I FINANSOWE ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2020 W ŚWIETLE NOWYCH WYTYCZNYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 2020.12.02 - 2020.12.02 Transmisja ONLINE
KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2020 ROK ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJACYH Z COVID 19 ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH. 2020.12.04 - 2020.12.04 Transmisja ONLINE
USTALANIE STANU ZAANGAŻOWANIA I ZOBOWIĄZAŃ W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH NA 31 GRUDNIA 2020 2020.12.08 - 2020.12.08 Transmisja ONLINE
Podatek od towarów i usług (VAT) w sektorze finansów publicznych 2020.12.10 - 2020.12.10 Transmisja ONLINE
ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W SPRAWOZDANIU BUDŻETOWYM I FINANSOWYM WEGŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU 2020.12.16 - 2020.12.16 Transmisja ONLINE
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2020 – komunikat MF 2020.12.17 - 2020.12.17 Transmisja ONLINE
KSIĘGOWE I BUDŻETOWE ROZLICZENIE INWESTYCJI I ŚRODKÓW TRWAŁYCH – rozliczenie dotacji inwestycyjnych, płatności UE oraz środków na wydatki na obiekty inwentarzowe 2020.12.22 - 2020.12.22 Transmisja ONLINE

Newsletter