Szkolenia Rachunkowość Budżetowa

Rachunkowość Budżetowa - Szkolenia dla jednostek budżetowych

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek budżetowych. Tematyka szkoleń z tej dziedziny obejmuje rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, zamknięcie roku a także finanse publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCESU ZAMKNIĘCIA ROKU 2021 ORAZ PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 2021.11.29 - 2021.11.29 Transmisja ONLINE
NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE I WERYFIKACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ICH UZYSKANIA, W TYM W ZAKRESIE TZW. NALEŻNOŚCI MASOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2021 2021.12.02 - 2021.12.02 Transmisja ONLINE
KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2021 2021.12.03 - 2021.12.03 Transmisja ONLINE
PRZYGOTOWANIE ZAMKNIĘCIA ROKU 2021 W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – zasady ustalania wyniku wykonania budżetu i wyniku finansowego za rok 2021 2021.12.06 - 2021.12.06 Katowice
NOWY POLSKI ŁAD A UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA 2021.12.07 - 2021.12.07 Transmisja ONLINE
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2021.12.07 - 2021.12.07 Transmisja ONLINE
PRZYGOTOWANIE ZAMKNIĘCIA ROKU 2021 W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – zasady ustalania wyniku wykonania budżetu i wyniku finansowego za rok 2021 2021.12.07 - 2021.12.07 Wrocław
PRZYGOTOWANIE ZAMKNIĘCIA ROKU 2021 W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – zasady ustalania wyniku wykonania budżetu i wyniku finansowego za rok 2021 2021.12.08 - 2021.12.08 Poznań
Zmiany VAT 2021 z uwzględnieniem specyfiki jednostek sektora finansów publicznych 2021.12.09 - 2021.12.09 Transmisja ONLINE
ZAMKNIĘCIE ROKU I UJEDNOLICENIE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI ROZLICZEŃ VAT I ZMIAN W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ PROGRAMÓW „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” I „AKTYWNA TABLICA” 2021.12.09 - 2021.12.09 Transmisja ONLINE
ZASADY PRAWIDŁOWEJ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Z EWIDENCJĄ VAT – od podstaw do „RB-tki” 2021.12.10 - 2021.12.10 Transmisja ONLINE
PRZYGOTOWANIE ZAMKNIĘCIA ROKU 2021 W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – zasady ustalania wyniku wykonania budżetu i wyniku finansowego za rok 2021 2021.12.13 - 2021.12.13 Gdańsk
PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2021 W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – zasady ustalania wyniku wykonania budżetu i wyniku finansowego za rok 2021 2021.12.14 - 2021.12.14 Transmisja ONLINE
PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2021 I ROZLICZENIA DOTACJI W PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - NOWY REJESTR UMÓW 2022 2021.12.15 - 2021.12.15 Transmisja ONLINE
PRZYGOTOWANIE DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI ZA ROK 2021 W CZASACH PANDEMI 2021.12.16 - 2021.12.16 Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 19

Newsletter