Szkolenia Rachunkowość Budżetowa

Rachunkowość Budżetowa - Szkolenia dla jednostek budżetowych

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek budżetowych. Tematyka szkoleń z tej dziedziny obejmuje rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, zamknięcie roku a także finanse publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Z EWIDENCJĄ VAT 2021.09.21 - 2021.09.21 Transmisja ONLINE
NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE I WERYFIKACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ICH UZYSKANIA W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2021.09.22 - 2021.09.22 Transmisja ONLINE
DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2021 2021.09.24 - 2021.09.24 Transmisja ONLINE
Zmiany VAT 2021 z uwzględnieniem specyfiki jednostek sektora finansów publicznych 2021.09.24 - 2021.09.24 Transmisja ONLINE
VAT A WYKONYWANIE BUDŻETU NA KONTACH KSIĘGOWYCH BUDŻETU, URZĘDU, JEDNOSTEK – PROBLEM KWALIFIKOWALNOŚCI VAT 2021.09.27 - 2021.09.27 Transmisja ONLINE
KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2021 2021.09.28 - 2021.09.28 Transmisja ONLINE
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK 2021.09.29 - 2021.09.29 Transmisja ONLINE
ODSETKI I ICH ROZLICZANIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ORAZ SPRAWOZDANIACH – NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 2021.09.30 - 2021.09.30 Transmisja ONLINE
ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ – „RB-tka” za trzeci kwartał 2021 roku 2021.10.01 - 2021.10.01 Transmisja ONLINE
ZAANGAŻOWANIE I ZOBOWIĄZANIE W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2021 2021.10.04 - 2021.10.04 Transmisja ONLINE
STANDARDY ETYKI URZĘDNIKA 2021.10.04 - 2021.10.04 Transmisja ONLINE
PRZYGOTOWANIE DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI ZA ROK 2021 W CZASACH PANDEMI 2021.10.05 - 2021.10.05 Transmisja ONLINE
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA – ROZDZIAŁY PODMIOTOWE I USŁUGOWE, ROZLICZANIE DOTACJI W ROZDZIALE, WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W PLANOWANIU I WYKONYWANIU BUDŻETU 2021/2022 2021.10.06 - 2021.10.06 Transmisja ONLINE
ZASADY GOSPODAROWANIA I OBROTU MIENIEM SKARBU PAŃSTWA, W TYM DLA RZECZY RUCHOMYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH – EWIDENCJA MIENIA SKARBU PAŃSTWA 2021.10.07 - 2021.10.07 Transmisja ONLINE
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 2021 2021.10.08 - 2021.10.08 Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 23

Newsletter