Szkolenia Rachunkowość Budżetowa

Rachunkowość Budżetowa - Szkolenia dla jednostek budżetowych

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek budżetowych. Tematyka szkoleń z tej dziedziny obejmuje rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, zamknięcie roku a także finanse publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.02.19 - 2019.02.19 Kraków
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.19 - 2019.02.19 Wrocław
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.20 - 2019.02.20 Poznań
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.02.20 - 2019.02.20 Poznań
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.02.21 - 2019.02.21 Poznań
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.21 - 2019.02.21 Warszawa
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.02.22 - 2019.02.22 Wrocław
Zamówienia publiczne. Kryteria oceny ofert 2019.02.22 - 2019.02.22 Gdańsk
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.02.25 - 2019.02.25 Rzeszów
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.02.25 - 2019.02.25 Rzeszów
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.02.25 - 2019.02.25 Katowice
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.02.26 - 2019.02.26 Warszawa
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 W PRAKTYCE 2019.02.26 - 2019.02.26 Rzeszów
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 W PRAKTYCE 2019.02.27 - 2019.02.27 Katowice
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 W PRAKTYCE 2019.02.28 - 2019.02.28 Kraków
Strony 1234wszystkich 59

Newsletter