Szkolenia Rachunkowość Budżetowa

Rachunkowość Budżetowa - Szkolenia dla jednostek budżetowych

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek budżetowych. Tematyka szkoleń z tej dziedziny obejmuje rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, zamknięcie roku a także finanse publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.22 - 2019.01.22 Gdańsk
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.24 - 2019.01.24 Poznań
Wybrane zagadnienia z egzekucji administracyjnej w świetle najnowszych zmian w prawie i orzecznictwa sądowego. 2019.01.25 - 2019.01.25 Warszawa
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.25 - 2019.01.25 Katowice
Akademia sprawozdawczości budżetowej i finansowej - co trzeba przygotować aby sporządzić nowy załącznik 12 "Informacja dodatkowa" 2019.01.28 - 2019.01.29 Warszawa
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.01.29 - 2019.01.29 Katowice
Akademia rachunkowości budżetowej 2019 2019.01.30 - 2019.01.31 Warszawa
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.01.30 - 2019.01.30 Katowice
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.01.31 - 2019.01.31 Rzeszów
Polityka rachunkowości - praktyczne warsztaty 2019.02.01 - 2019.02.01 Katowice
Polityka rachunkowości - praktyczne warsztaty 2019.02.04 - 2019.02.04 Wrocław
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.02.04 - 2019.02.04 Warszawa
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.02.05 - 2019.02.05 Kraków
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.06 - 2019.02.06 Kraków
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.02.07 - 2019.02.07 Rzeszów
Strony 12345wszystkich 67

Newsletter