Szkolenia Rachunkowość Budżetowa

Rachunkowość Budżetowa - Szkolenia dla jednostek budżetowych

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek budżetowych. Tematyka szkoleń z tej dziedziny obejmuje rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, zamknięcie roku a także finanse publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – PRZEGLĄD NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH I ICH PRAKTYCZNA ZASTOSOWANIE 2019.06.17 - 2019.06.17 Warszawa
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.19 - 2019.06.19 Warszawa
Należności w jednostkach budżetowych - praktyczne aspekty realizacji i ewidencji 2019.06.19 - 2019.06.19 Kraków
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.21 - 2019.06.21 Gdańsk
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.24 - 2019.06.24 Rzeszów
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.25 - 2019.06.25 Kraków
Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019.06.26 - 2019.06.26 Warszawa
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.26 - 2019.06.26 Katowice
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2019.06.27 - 2019.06.27 Poznań
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.27 - 2019.06.27 Wrocław
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.28 - 2019.06.28 Poznań
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2019.06.28 - 2019.06.28 Wrocław
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych - praktyczny poradnik 2019 2019.06.28 - 2019.06.28 Warszawa
Podatek od towarów i usług 2019 w jednostkach sfery budżetowej 2019.06.28 - 2019.06.28 Katowice
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA WKŁADU KRAJOWEGO I WKŁADU UNII EUROPEJSKIEJ NA ZWALCZANIE AFS 2019.07.02 - 2019.07.02 Warszawa
Strony 12345wszystkich 64

Newsletter