Szkolenia Rachunkowość Budżetowa

Rachunkowość Budżetowa - Szkolenia dla jednostek budżetowych

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek budżetowych. Tematyka szkoleń z tej dziedziny obejmuje rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, zamknięcie roku a także finanse publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE W INSTYTUCJACH KULTURY W ŚWIETLE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0 2020.07.09 - 2020.07.09 Transmisja ONLINE
ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE W INSTYTUCJACH KULTURY W ŚWIETLE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0 2020.07.09 - 2020.07.09 Warszawa
REWOLUCJA VAT W GMINACH, POWIATACH, WOJEWÓDZTWACH – jak dostosować instrukcję centralizacji rozliczeń w VAT do nowych realiów 2020.07.10 - 2020.07.10 Transmisja ONLINE
NOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PO LIKWIDACJI VAT W POMOCY SPOŁECZNEJ – kiedy OPS podlega a kiedy nie podlega pod VAT oraz jak księgować fundusz alimentacyjny, program 500plus i umorzone składki ZUS 2020.07.14 - 2020.07.14 Transmisja ONLINE
VAT 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych- Kurs podatkowy 2020.07.16 - 2020.07.24 Transmisja ONLINE
NOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PO LIKWIDACJI VAT W OŚWIACIE – kiedy szkoła podlega a kiedy nie podlega pod VAT oraz jak księgować umorzone składki ZUS 2020.07.16 - 2020.07.16 Transmisja ONLINE
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ŚWIETLE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0. - problemy jednostek budżetowych, które na innym NIP rozliczają umowy o pracę niż umowy zlecenia. 2020.07.17 - 2020.07.17 Warszawa
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ŚWIETLE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0. - problemy jednostek budżetowych, które na innym NIP rozliczają umowy o pracę niż umowy zlecenia. 2020.07.17 - 2020.07.17 Transmisja ONLINE
TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 W INSTYTUCJACH KULTURY 2020.07.21 - 2020.07.21 Transmisja ONLINE
Fakturowanie w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym skutki INTERPRETACJI OGÓLNEJ MF dla samorządów z 10.06.2020 r. (szkolnictwo i opieka społeczna) 2020.07.22 - 2020.07.22 Transmisja ONLINE
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA OD PODSTAW – PARAGRAFY DOCHODOWE I WYDATKOWE – PRAKTYCZNE WARSZTATY W PRZYKŁADACH MERYTORYCZNYCH I SCHEMATACH KSIĘGOWYCH 2020.07.27 - 2020.07.27 Transmisja ONLINE
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2020.07.30 - 2020.07.30 Transmisja ONLINE
NOWA EWIDENCJA VAT I DEKLARACJE PODATKOWE OD 2020 ROKU – NOWE ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ ORAZ RAPORTOWANIA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PODATKU– PRAKTYCZNE WARSZTATY 2020.08.17 - 2020.08.17 Transmisja ONLINE
szkolenie Online - Należności w jednostkach budżetowych - praktyczne aspekty realizacji i ewidencji 2020.08.24 - 2020.08.24 Transmisja ONLINE
Pracownicze Plany Kapitałowe – Gospodarka finansowa , Schematy księgowe dla PPK , Klasyfikacja budżetowa, Sprawozdawczość w przykładach w jednostkach samorządu terytorialnego – Urząd, Jednostka budżetowa, Samorządowy zakład budżetowy. 2020.08.28 - 2020.08.28 Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 17

Newsletter