Szkolenia budżetowe

Marka Polexpert oferuje szeroką gamę szkoleń przeznaczonych dla sektora budżetowego i samorządowego uwzględniających regulacje prawne i specyfikę tych sektorów. Szkolenia przeznaczone są dla skarbników, pracowników działów finansowych i administracyjnych, specjalistów z obszaru finansów i kadr jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych, urzędów miast i gmin, urzędów administracji publicznej. Naszymi wykładowcami są doświadczeni praktycy – wieloletni współpracownicy firmy. Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów. Każdy z tematów możemy zorganizować w formule szkolenia zamkniętego.

 

Polecamy najbliższe szkolenia dla jednostek budżetowych

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
ZASADY GOSPODAROWANIA I OBROTU MIENIEM SKARBU PAŃSTWA, W TYM DLA RZECZY RUCHOMYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH – EWIDENCJA MIENIA SKARBU PAŃSTWA 2021.04.14 - 2021.04.14 Transmisja ONLINE
Ewidencja księgowa dla projektów współfinansowanych z UE 2021.04.15 - 2021.04.15 Transmisja ONLINE
REMONTY I INWESTYCJE DROGOWE W RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ ZARZĄDÓW DRÓG – droga jako środek trwały. 2021.04.16 - 2021.04.16 Transmisja ONLINE
NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE I WERYFIKACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ICH UZYSKANIA W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ I FINANSOWEJ 2021.04.19 - 2021.04.19 Transmisja ONLINE
ZAANGAŻOWANIE I ZOBOWIĄZANIA W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ I FINANSOWEJ 2021.04.20 - 2021.04.20 Transmisja ONLINE
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH 2021.04.21 - 2021.04.21 Transmisja ONLINE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KIEROWNIKÓW I GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH 2021.04.22 - 2021.04.22 Transmisja ONLINE
POŁĄCZONY ORGAN BUDŻETOWY Z URZĘDEM - NAJWAŻNIEJSZE KSIĘGOWANIA NA WSPÓLNYM RACHUNKU BUDŻETU I JEDNOSTKI W ROKU 2021 2021.04.23 - 2021.04.23 Transmisja ONLINE
RACHUNKOWOŚĆ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2021 2021.04.26 - 2021.04.26 Transmisja ONLINE
ZASADY ROZLICZANIA WPŁAT NA PPK WRAZ Z KOREKTAMI, POTRĄCENIAMI, EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ (SCHEMATY KSIĘGOWE) ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ w JSFP 2021.04.26 - 2021.04.26 Transmisja ONLINE
UJEDNOLICENIE I UPORZĄDKOWANIE KSIĘGOWAŃ SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK 2021.04.27 - 2021.04.27 Transmisja ONLINE
ŚRODKI EUROPEJSKIE W BUDŻECIE ORAZ W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW – zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w roku 2021 2021.04.28 - 2021.04.28 Transmisja ONLINE
KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2021 - ZADANIA ZLECONE W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ ZADANIE I W ORGANIE FINANSOWYM 2021.05.04 - 2021.05.04 Transmisja ONLINE
Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji 2021.05.04 - 2021.05.04 Transmisja ONLINE
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA w praktyce roku 2021 2021.05.05 - 2021.05.05 Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 25

Newsletter