Szkolenia budżetowe

Marka Polexpert oferuje szeroką gamę szkoleń przeznaczonych dla sektora budżetowego i samorządowego uwzględniających regulacje prawne i specyfikę tych sektorów. Szkolenia przeznaczone są dla skarbników, pracowników działów finansowych i administracyjnych, specjalistów z obszaru finansów i kadr jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych, urzędów miast i gmin, urzędów administracji publicznej. Naszymi wykładowcami są doświadczeni praktycy – wieloletni współpracownicy firmy. Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów. Każdy z tematów możemy zorganizować w formule szkolenia zamkniętego.

 

Polecamy najbliższe szkolenia dla jednostek budżetowych

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Należności w jednostkach budżetowych - praktyczne aspekty realizacji i ewidencji 2019.04.25 - 2019.04.25 Warszawa
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.04.26 - 2019.04.26 Kraków
Dochody - przychody, wydatki - koszty w polityce rachunkowości budżetowej na rok 2019 oraz w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 2019.04.29 - 2019.04.29 Katowice
Podatek od towarów i usług 2019 w jednostkach sfery budżetowej 2019.04.29 - 2019.04.29 Warszawa
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.04.29 - 2019.04.29 Poznań
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.04.30 - 2019.04.30 Poznań
Zaangażowanie i zobowiązania w jednostkach budżetowych w roku 2019 2019.04.30 - 2019.04.30 Katowice
Zaangażowanie i zobowiązania w jednostkach budżetowych w roku 2019 2019.05.06 - 2019.05.06 Poznań
NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 2019.05.07 - 2019.05.07 Poznań
Zaangażowanie i zobowiązania w jednostkach budżetowych w roku 2019 2019.05.07 - 2019.05.07 Gdańsk
Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019.05.07 - 2019.05.07 Kraków
Dochody - przychody, wydatki - koszty w polityce rachunkowości budżetowej na rok 2019 oraz w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 2019.05.07 - 2019.05.07 Gdańsk
Akademia rachunkowości budżetowej 2019 2019.05.08 - 2019.05.09 Warszawa
WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE 2019 z uwzględnieniem potrąceń pracowniczych 2019.05.08 - 2019.05.08 Warszawa
WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE 2019 z uwzględnieniem potrąceń pracowniczych 2019.05.09 - 2019.05.09 Wrocław
Strony 12345wszystkich 63

Newsletter