Szkolenia Online -ubezpieczenia społeczne

Szkolenia te kompleksowo przedstawią zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi. W trakcie szkoleń poruszane są zagadnienia związane ze składkami na ZUS, zasiłkami z ZUS w razie choroby lub macierzyństwa. Podczas szkoleń omawiane są również wybrane problemy związane z emeryturami i rentami, a także podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Szkolenia z ubezpieczeń społecznych

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Zmiany w emeryturach i rentach w 2024 r. Nowa renta wdowia, zmiany w emeryturach pomostowych od 1 stycznia 2024 r. i planowane emerytury stażowe.

Online     
  24.05.2024         24.05.2024

  490.00 + VAT
Ustalanie uprawnień do świadczeń wypłacanych za czas choroby, sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Zasady naliczania podstawy zasiłkowej z uwzględnieniem nowego komentarza ZUS z sierpnia 2023 r. Wskaźniki dotyczące zasiłków obowiązujące w 2024 r.

Online     
  10.06.2024         10.06.2024

  490.00 + VAT

 

 

Szkolenia stacjonarne