Zmiany w prawie pracy - online

Z początkiem 2023 r. zostały wprowadzone największe od wielu lat zmiany do Kodeksie pracy oraz wielu rozporządzeń wykonawczych. Dotychczas pracodawcy i pracownicy zajmujący się sprawami pracowniczymi przeszli z tego zakresu szkolenia, jednakże faktyczne stosowanie zmienionych przepisów ujawniło wiele wątpliwości i problemów w ich zakresie.


Najważniejsze z nich to np.:

 • Dlaczego mail to nie postać elektroniczna oświadczenia woli oraz czy pracownik może składać wnioski (np. urlopowe lub o wolne z tytułu działania siły wyższej) i oświadczenia w drodze mailowej – zaskakujące skutki nowych przepisów?
 • Czy należy stworzyć nową wymaganą część E teczki osobowej, jeśli w firmie nie są prowadzone kontrole prewencyjne trzeźwości?
 • Jakie nowe zapisy i zmiany należy wprowadzić do regulaminu pracy w związku z wprowadzeniem w 2023 r. nowych przepisów?
 • Jak prowadzić ewidencję i listę obecności pracowników zdalnych – po zmianie przepisów?
 • Czy można nie wpisywać w informacji o warunkach zatrudnienia informacji o wymiarze urlopu, jeśli pracownik ma dostęp do elektronicznego portalu pracowniczego, w którym ten wymiar może sprawdzić?
 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika zdalnego – w składnikach wynagrodzenia - wpisujemy prawo do ekwiwalentów i ryczałtów z tytułu pracy zdalnej?
 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia informujemy o przerwie na karmienie lub o przerwie od pracy przy komputerze?
 • Jak określić dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika zadaniowego?
 • Jak zmiana przepisów wpłynęła na treść wniosku o urlop rodzicielski i czy możliwe jest złożenie wniosku o tzw. długi urlop rodzicielski?
 • Jak nowe przepisy wpłynęła na treść umowy o pracę i czy jest możliwe po zmianie przepisów, aby umowa na zastępstwo nie miała w sobie konkretnego terminu, do którego została zawarta.
 • Ile i jakie daty powinny pojawić się w umowie o pracę i czym jest dzień nawiązania stosunku pracy, dzień zwarcia umowy oraz dzień rozpoczęcia pracy – oraz dlaczego te terminy po zmianie przepisów stały się ważniejsze niż dotychczas.
 • Jakie nowe dokumenty w związku ze zmianą przepisów o szkoleniach powinny pojawić się u pracodawcy?


Jeśli chcesz uzyskać odpowiedzi na te i inne pytania, weź udział w szkoleniu.

 


 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Prawo pracy i czas pracy 2024. Unikaj wykroczeń i nie popełniaj błędów po zmianie przepisów

Online     
  23.04.2024         23.04.2024

  490.00 + VAT
Zatrudnianie cudzoziemców w 2023. Nowe rozwiązania w zakresie ustaw dotyczących zatrudnianiu cudzoziemców

Online     
  07.05.2024         07.05.2024

  490.00 + VAT
Planowanie i rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach PRAKTYCZNE STUDIUM PRZYPADKÓW – z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk PIP

Online     
  13.05.2024         14.05.2024

  980.00 + VAT
Prawo pracy po zmianach - wyjaśnienie wątpliwości, które powstały na bazie ostatnich nowelizacji przepisów prawa pracy oraz najnowsze i najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i stanowiska urzędowe – szkolenie DLA ZAAWANSOWANYCH

Online     
  20.05.2024         20.05.2024

  490.00 + VAT
Koordynator ds. dostępności w podmiotach prywatnych. Zmiany od 1.01.2025r.

Online     
  20.05.2024         20.05.2024

  490.00 + VAT
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2024

Online     
  21.05.2024         21.05.2024

  490.00 + VAT
Kurs zaawansowany – Legalizacja cudzoziemców w Polsce w 2024r.po zmianach. Obywatele Ukrainy, Białorusi, oraz wszelkich innych państw spoza Unii Europejskiej

Online     
  23.05.2024         24.05.2024

  980.00 + VAT

Szkolenia stacjonarne