Emerytury i renty - szkolenia online

Szkolenia mają na celu szerokie przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z emeryturami i rentami pracowniczymi. Skupiają się między innymi na takich zagadnieniach jak: emerytury z ustawy o emeryturach i rentach z FUS dla ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r., emerytury na nowych zasadach, możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury, ustalanie emerytury na nowych zasadach, zasady i tryb przyznawania emerytur kapitałowych, emerytury pomostowe, nowe zasady pobierania emerytury bez rozwiązywania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Szkolenia poruszą również kwestie związane z obowiązkami pracodawcy związane z ubieganiem się o emeryturę, oraz związane z zatrudnianiem emerytów i rencistów.

 

Zapraszamy na szkolenia online z  tematyki Emerytury i renty!