Kadry i płace - naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Szkolenia z tej dziedziny mają na celu podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Temat omawiany jest w kilku aspektach: kompleksowe naliczanie listy płac, obliczanie wynagrodzeń w aspekcie prawa pracy, ubezpieczeń i podatków a także listy płac za pracownika, zleceniobiorcę, menedżera.

Najbliższe szkolenia z kategorii kadry i płace

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Kompendium zmian w kadrach i płacach w 2020r. 2020.02.11 - 2020.02.12 Wrocław
Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych w 2020r – aspekty praktyczne 2020.02.14 - 2020.02.14 Warszawa
PPK NA LIŚCIE PŁAC dla zaawansowanych. Uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce. 2020.02.17 - 2020.02.17 Wrocław
PPK NA LIŚCIE PŁAC dla zaawansowanych. Uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce. 2020.02.19 - 2020.02.19 Rzeszów
PPK NA LIŚCIE PŁAC dla zaawansowanych. Uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce. 2020.02.19 - 2020.02.19 Opole
PPK NA LIŚCIE PŁAC dla zaawansowanych. Uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce. 2020.02.20 - 2020.02.20 Warszawa
PIT 0, PPK – na liście płac. Potrącenia z wynagrodzenia oraz świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa w 2020r 2020.02.21 - 2020.02.21 Szczecin
PPK NA LIŚCIE PŁAC dla zaawansowanych. Uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce. 2020.02.21 - 2020.02.21 Katowice
Lista płac w 2020 r. - nowości i kontrowersje PIT, PPK, składki ZUS, potrącenia na liście płac w 2020 2020.02.25 - 2020.02.25 Poznań
Praktyczna akademia naliczania wynagrodzeń w 2020 roku. Płace od A do Z 2020.02.29 - 2020.03.22 Łódź
Akademia Kadry i Płace 2020 2020.03.11 - 2020.03.19 Warszawa
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2020.03.14 - 2020.04.26 Wrocław
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2020.03.14 - 2020.04.19 Rzeszów
Kongres Kadry i Płace 2020. Zmiany w przepisach, komentarze 2020.03.17 - 2020.03.18 Warszawa
AKADEMIA KADR I PŁAC DLA POCZĄTKUJĄCYCH – szkolenie 4 dniowe 2020.04.18 - 2020.04.26 Rzeszów
Strony 12wszystkich 19
Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zasady ustalania i rozliczania wynagrodzeń w 2020r. 2020.02.10 - 2020.02.10 Kraków
Naliczanie wynagrodzeń dla początkujących 2020.02.19 - 2020.02.20 Wrocław
Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce po zmianach 2020.02.19 - 2020.02.19 Łódź
PIT 0, PPK – na liście płac. Potrącenia z wynagrodzenia oraz świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa w 2020r 2020.02.21 - 2020.02.21 Szczecin
Praktyczna akademia naliczania wynagrodzeń w 2020 roku. Płace od A do Z 2020.02.29 - 2020.03.22 Łódź

 

Newsletter