Kadry i płace - naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Szkolenia z tej dziedziny mają na celu podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Temat omawiany jest w kilku aspektach: kompleksowe naliczanie listy płac, obliczanie wynagrodzeń w aspekcie prawa pracy, ubezpieczeń i podatków a także listy płac za pracownika, zleceniobiorcę, menedżera.

Najbliższe szkolenia z kategorii kadry i płace

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Płace w ujęciu praktycznym z uwzględnieniem zmian w przepisach 2020.04.20 - 2020.04.20 Wrocław
Umowy cywilno-prawne – zawieranie i rozliczenia na listach płac – minimalna stawka godzinowa oraz zasady podlegania ubezpieczeniom 2020.04.20 - 2020.04.20 Warszawa
PPK NA LIŚCIE PŁAC dla zaawansowanych Uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce. 2020.04.20 - 2020.04.20 Kraków
TRANSMISJA ONLINE - PPK NA LIŚCIE PŁAC dla zaawansowanych Uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce. 2020.04.21 - 2020.04.21 Transmisja ONLINE
PPK NA LIŚCIE PŁAC dla zaawansowanych Uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce. 2020.04.21 - 2020.04.21 Legnica
TRANSMISJA ONLINE Kadrowo-płacowe aspekty związane z epidemią koronawirusa z uwzględnieniem PRZEPISÓW TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 2020.04.22 - 2020.04.22 Transmisja ONLINE
PPK NA LIŚCIE PŁAC dla zaawansowanych Uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce. 2020.04.22 - 2020.04.22 Gdańsk
TRANSMISJA ONLINE - Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych w 2020r - aspekty praktyczne 2020.04.23 - 2020.04.23 Transmisja ONLINE
Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych w 2020r - aspekty praktyczne 2020.04.23 - 2020.04.23 Katowice
Akademia - kadry i płace w praktyce 2020 roku 2020.05.16 - 2020.05.24 Gdańsk
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2020.05.16 - 2020.06.28 Katowice
AKADEMIA KADR I PŁAC DLA POCZĄTKUJĄCYCH – szkolenie 4 dniowe 2020.05.16 - 2020.05.24 Wrocław
Kongres Kadry i Płace 2020. Jak interpretować przepisy w obliczu koronawirusa. 2020.06.15 - 2020.06.16 Warszawa
Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ONLINE. Pakiet antykryzysowy 2020 - zasady wsparcia przedsiębiorców w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników, utrzymania płatności, zwolnień i odliczeń podatkowych, wydłużenia obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. 2020.04.20 - 2020.04.20 Transmisja ONLINE
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS oraz umów cywilnoprawnych 2020.04.21 - 2020.04.21 Wrocław
Naliczanie wynagrodzeń dla początkujących 2020.04.21 - 2020.04.22 Katowice

 

Newsletter