Praca zdalna

Pandemia koronawirusa zmieniła otaczającą nas rzeczywistość w wielu sferach, w tym w prawie pracy. Możliwość wykonywania dotychczasowych obowiązków zdalnie, poza biurem to zupełnie nowe obowiązki dla pracodawcy i pracownika.

Zapraszamy na szkolenia, podczas których omówione zostaną aktualnie obowiązujące regulacje, dotyczące pracy zdalnej, a także planowanych w tym obszarze zmian.

Nowe przepisy mają wprowadzić definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą pracą zdalną będzie praca, polegająca na wykonywaniu obowiązków całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowe przepisy zakładają, że na pracodawcy będzie ciążył obowiązek dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną.

Właściwe przygotowanie się do pracy zdalnej oraz umiejętność skutecznej komunikacji może znacznie poprawić efektywność pracy.

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Czas pracy od podstaw. Prawidłowe planowanie, rozliczanie i dokumentowanie czasu pracy w 2021 r. Praca zdalna oraz inne elastyczne regulacje czasu pracy – rozwiązania antykryzysowe. 2021.10.20 - 2021.10.21 Transmisja ONLINE
Prawo pracy w II połowie 2021 r. – nadchodzące zmiany Praca zdalna, kontrola trzeźwości, sygnaliści 2021.10.29 - 2021.10.29 Transmisja ONLINE
Prawo pracy – nadchodzące zmiany 2021/2022 Praca zdalna, kontrola trzeźwości, sygnaliści 2021.11.15 - 2021.11.15 Transmisja ONLINE
Prawo pracy w II połowie 2021 r. – nadchodzące zmiany Praca zdalna, kontrola trzeźwości, sygnaliści 2021.11.25 - 2021.11.25 Rzeszów