Szkolenia ubezpieczenia społeczne

Szkolenia te kompleksowo przedstawią zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi. W trakcie szkoleń poruszane są zagadnienia związane ze składkami na ZUS, zasiłkami z ZUS w razie choroby lub macierzyństwa. Podczas szkoleń omawiane są również wybrane problemy związane z emeryturami i rentami, a także podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Szkolenia z ubezpieczeń społecznych

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zasiłki od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy – omówienie przepisów wchodzących w życie od 1 stycznia 2022r. 2022.01.25 - 2022.01.25 Transmisja ONLINE
ZASIŁKI CHOROBOWE w 2022 roku. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa. Bieżące zmiany oraz zmiany w obsłudze i wypłacie zasiłków od stycznia 2022 r. 2022.01.31 - 2022.01.31 Katowice
Nowości w emeryturach i rentach od 1.01.2022 r. 2022.02.17 - 2022.02.17 Transmisja ONLINE

Newsletter