Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych RODO weszło w życie 25 maja 2018 roku. Nowych obowiązków jest bardzo dużo i nie można ich lekceważyć, bo o błąd czy zagrożenie karą nie trudno. Aby dopełnienie obowiązków w zakresie RODO przebiegło w Państwa firmie sprawnie, proponujemy wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie audytu dokumentacji zawierającej dane osobowe pod kątem zgodności z prawem oraz zmian wprowadzanych od maja 2018 roku, a także kompleksowego wdrożenia RODO.


Oferujemy Państwu:

  • audyt dokumentacji danych osobowych,
  • audyt zgodności z RODO,
  • weryfikację i kontrolę poprawności dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi
  • bieżące wsparcie merytoryczne w trakcie kontroli UODO
  • przejęcie funkcji IODO

 

Zapraszamy do kontaktu, chętnie przygotujemy Państwu niezobowiązującą ofertę.

Newsletter