Roczne sprawozdania środowiskowe

Corocznie wiele przedsiębiorców jest zobowiązanych do złożenia rocznych sprawozdań środowiskowych, za niezłożenie sprawozdań grożą dotkliwe kary finansowe. Poniżej aktualny kalendarz sprawozdań:  • do 28 lutego należy złożyć roczny raport o wielkości emisji do KOBiZE;
  • do 28 lutego należy złożyć roczne sprawozdanie w zakresie substancji kontrolowanych / F-GAZÓW i SZWO do BDS;
  • do 15 marca należy sporządzić w bazie BDO roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o sposobach gospodarowania nimi;
  • do 15 marca należy sporządzić w bazie BDO roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami i nich powstającymi;
  • do 31 marca należy sporządzić roczne sprawozdanie/informację o zakresie korzystania ze środowiska oraz o opłatach za korzystanie ze środowiska.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy mogą zlecić Państwo nam wykonanie powyższych sprawozdań środowiskowych.
 
Zapraszamy do kontaktu, chętnie przygotujemy ofertę.