Szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to praktyczna wiedza na temat zasad tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami zarządzania oraz gospodarowania środkami funduszu zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami. Uwaga naszych prelegentów zwrócona będzie również na tryb i formę wprowadzania zmian w regulaminie ZFŚS dla potrzeb konkretnego pracodawcy.

 

Szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r. z uwzględnieniem zmian 2019.10.22 - 2019.10.22 Kraków
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r. 2019.11.14 - 2019.11.14 Wrocław
Nowe obowiązki działów kadr oraz członków komisji socjalnej ZFŚS wynikające z ustawy z 21 lutego 2019 r. wdrażającej RODO do krajowego porządku prawnego 2019.11.14 - 2019.11.14 Warszawa
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019/2020 2019.11.15 - 2019.11.15 Poznań
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019/2020 2019.11.25 - 2019.11.25 Katowice
Nowe obowiązki działów kadr oraz członków komisji socjalnej ZFŚS wynikające z ustawy z 21 lutego 2019 r. wdrażającej RODO do krajowego porządku prawnego 2019.11.27 - 2019.11.27 Łódź
Nowe obowiązki działów kadr oraz członków komisji socjalnej ZFŚS wynikające z ustawy z 21 lutego 2019 r. wdrażającej RODO do krajowego porządku prawnego 2019.11.28 - 2019.11.28 Gdańsk

Newsletter